Ravenstein

Parochiebestuur wil 'waardige herbestemming' voor Luciakerk Ravenstein

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Het betsuur van parochie H. Johannes de Doper streeft naar een 'waardige herbestemming' van de Luciakerk in Ravenstein. De kerk wordt, tot afschuw van veel inwoners van het vestingstadje, verkocht aan een projectontwikkelaar. Zaterdag om 11.55 uur wordt er een protestactie tegen deze plannen gehouden. 

"Voor zowel de parochie alsook het bisdom is het uitgangspunt dat het monument als beeldbepalend gebouw in stand blijft. Enkel de toekomstige eigendomssituatie en het gebruik van het gebouw staan ter discussie", reageert het parochiebestuur op de ontstane commotie. 

Doorgeven van een kerkgebouw aan een derde partij, niet zijnde een kerkelijke instelling, betekent volgens het parochiebestuur "herbestemming van dat kerkgebouw en automatisch ook onttrekking aan de eredienst, tenzij er na de overdracht een situatie zou ontstaan waarin de parochie het exclusieve gebruik van het gebouw zou behouden. Daarvan zou in deze situatie met het Loterijfonds  een sprake zijn; het fonds zou immers als eigenaar meerdere activiteiten binnen het gebouw gaan organiseren."

Bij herbestemming van een kerkgebouw dienen, op grond van regelgeving vanuit het Vaticaan en in overleg met betrokken overheidsdiensten, kerkbanken, beelden en het altaar te worden verwijderd. "Van het “strippen” van de kerk, zoals in de pers wordt geciteerd, is vanzelfsprekend geen sprake", stelt het parochiebestuur. "De beeldbepalende onderdelen van het barokke interieur, zoals het orgel, het hoogaltaar, de preekstoel en de biechtstoelen, blijven ook bij herbestemming in het monument aanwezig."

Subsidie-aanvraag
Gaandeweg is bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, onder andere in overleg met het Monumentenhuis Brabant, duidelijk geworden dat het op dit moment niet mogelijk is om te kunnen voldoen aan alle subsidievoorwaarden van deze Rijksregeling, zo stelt het parochiebestuur toe. "Hierdoor bestaat voor de financiering van de totale restauratie van de kerk, die overigens voor binnen- en buitenzijde van de kerk gezamenlijk op circa 3 miljoen wordt begroot, op dit moment onvoldoende basis. In het kader van de subsidieregeling wordt om een garantiestelling gevraagd. Door niemand van de betrokken partijen (Loterijfonds, provincie, gemeente en parochie) wordt, gegeven de risico's en onduidelijkheid over de financiering van de restauratie, deze garantiestelling gegeven."

Herbestemming
De parochie onderkent het zeer bijzondere karakter van de H. Luciakerk in Ravenstein. "Een openbare publieke herbestemming als bijvoorbeeld een gemeenschapshuis was een mooie kans geweest om dit kerkgebouw voor de toekomst een waardige herbestemming te geven en zodoende voor de Ravensteinse gemeenschap te kunnen behouden. Helaas is deze mogelijkheid door verdergaande gemeentelijke besluitvorming niet meer beschikbaar. De parochie zal voor de toekomstige herbestemming blijven streven naar een waardige herbestemming die niet strijdig is met het sacrale karakter van het kerkgebouw. Van het “zomaar” overdragen van het gebouw aan een projectontwikkelaar zal in dit kader geen sprake zijn."

|Doorsturen

Nico van Duren

2019-09-14 15:25:44

Onbegrijpelijk dat de Ravensteinse bevolking het kerkgebouw niet wil aanwenden als entree,foyer, garderobe en concertzaal voor een nieuw te bouwen gemeenschapshuis in de achterliggende pastorietuin. Wat men dan wel wil met de kerk lees ik nergens. Alleen veel geschreeuw hoor ik vanuit Ravenstein galmen.  In Bemmel is het gelukt om van de kerk iets moois te maken. Vrijwilligers hebben dat klaar gekregen. Ook het orgel is gered. Kijk even op internet naar Theaterkerk Bemmel. 

De kerk in Ravenstein heeft veel meer allure zelfs! Hopelijk komt men nog tot hernieuwde inzichten.

anton coolen

2019-09-15 21:17:49

Volgens mij werkt een dialoog veel beter dan verketteren.

Advies: Zoek een goede woordvoerder en een mediator. Ik denk dat de wederpartij niet geactiveerd is om positief te handelen door dit optreden van zaterdag. Wel uiteraard begrijpelijk (van andere wederpartij) doch geen toegevoegde waarde om te komen tot een oplossing.

De bijzaak gaat de hoofdzaak worden. Namelijk de vermeende ruzie en het wegzetten van de pastoor op een niet echt vriendelijke manier heeft totaal geen toegevoegde waarde om te komen tot een oplossing.

Probeer constructief elkaar te vinden.

Veel wijsheid !!!

Uiteraard moet de kerk behouden blijven mits dit ook mogelijk is. 

Blijf gezond en ga fatsoenlijk met elkaar om.

Nico van Duren

2019-09-16 20:00:03

Ach Anton, Het staat de Vrijstater(s) blijkbaar vrij om iedereen te beledigen. Vrijstater(s) houden nu eenmaal van oproer en ophitserij. Er is al veel bereikt...En vooral lachen of ze brengen het kanon in stelling. hahahaha dus maar....Hamvraag blijft wat de Vrijstaters willen met de kerk?

Nico Degen

2019-09-18 06:39:27

Wat echt getuigt van een dubbele moraal is: Anton Coolen die anderen adviseert “Ga fatsoenlijk met elkaar om.” Als het niet zo treurig was zouden u en ik er misschien om kunnen lachen.

anton

2019-09-18 10:12:53

Het gaat om de hoofdzaak en ik veroordeel niemand.

Sterker nog, ik geef aan dat ik het kan begrijpen de actie, maar dat ik het niet verstandig vind in het belang van de zaak, namelijk 'de methode schandpaal'. Dit werkt contraproductief volgens mijn gevoel en ervaring.

Het is een opinie van mij persoonlijk.

Een groot gedeelte van mijn sociaal leven speelt zich met liefde af in Ravenstein (sedert 1978). Velen in Ravenstein, o.a. in het verenigingsleven, weten van mijn betrokkenheid bij dit mooie stadje, waar ik diverse malen per week vertoef. Vandaar ook altijd mijn voorliefde van samenvoeging met Oss.

Ook de kerk gaat mij dus aan het hart. Hopelijk geeft dit u, heer Degen, een beeld aangaande mijn betrokkenheid.

Wederom blijkt dat de wijze man Degen nooit op de man speelt. Dit geeft wederom aan hoe belangrijk zijn altijd opbouwende mening is. Dit met alleen maar duidelijke argumenten die hij altijd positief brengt. Heer Degen, dank daarvoor.

Voor de duidelijkheid: het gaat mij om het behoud van de kerk. Ik wens alle partijen veel wijsheid om te komen tot een verantwoorde oplossing. Doch het is ook een geldkwestie die eerst moet worden opgelost, o.a. de eigen bijdrage van minimaal 600.000 euro.

PS:  Voor de heer Degen. Zie Wikipedia, dubbele moraal. 

Ik laat het hier verder bij en reageer verder niet op de wijze man aangaande deze casus. 

Beste mensen uit Ravenstein, nogmaals: veel wijsheid en zoek een mediator samen met het kerkbestuur. Haal de casus uit het persoonlijke karakter en speel niet op de man of vrouw. Dit heeft geen toegevoegde waarde .

Blijf gezond.

Nico Degen

2019-09-18 15:23:23

“Haal de casus uit het persoonlijke karakter en speel niet op de man of vrouw. Dit heeft geen toegevoegde waarde”, schrijft Anton Coolen als advies aan anderen. Wat kunnen wij toch veel leren van Anton Coolen, zijn opmerkzame woorden komende van de man die, voor u waarneembaar in de Arena niets anders doet dan juist op de man of vrouw spelen. Overigens meng ik mij niet in het gebeuren in Ravenstein, mijn reactie betrof de adviezen van derden en in dit geval dhr. Coolen, zelfs al zou die in Ravestein wonen. Laat de burgers uit Ravestein zelf bepalen wat zij willen.

anton coolen

2019-09-18 15:31:58

Eentje dan ter afsluiting!

Zie laatste regel.

"Laat de burgers in Schaijk zelf bepalen wat zij willen..."

Nico Degen

2019-09-18 15:59:11

Dat verhaaltje van afsluiting en dan toch maar reageren kent zo langzamerhand iedere Arena lezer. Laat de burgers uit Ravestein zelf bepalen wat zij willen, is bedoeld voor de bemoeials in alle steden en dorpen in ons land die net als de beste kapiteins aan wal staan. Maar tegelijkertijd ben ik wel blij dat we u op deze wijze een beetje leren kennen. Ook ik sluit hiermee af om meteen weer te openen mocht op nog willen reageren. Oh ja, wat is de Maashorst toch een natuurgebied.

Carel

2019-09-18 17:26:44

klopt Nico...vooral het deel herpenduin is prachtig ;)

Nico van Duren

2019-09-19 01:26:31

Volgens mij ging het onderwerp over de Luciakerk in Ravenstein waarvan ik denk dat de kerk een prachtige entree, concertruimte, foyer kan worden voor een nieuw gemeenschapshuis. Daarin wil de gemeente Oss wel garant staan voor 600.000 Euro.  Hopelijk realiseren ze zich dat in Ravenstein. Een gemeenschapshuis op de locatie Hoornwerk is de doodsteek voor de Luciakerk.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties