Ravenstein

Berichten uit de Vrijstaat:

Parochiebestuur treedt kerkwetten met voeten

Door Theo van Duren

CODEX IURIS CANONICI
Boek VII, Deel V, afdeling 1, lid 1734:
‘Voordat iemand beroep indient, moet hij de herroeping of de verbetering van het decreet schriftelijk aan de auteur aanvragen; wanneer deze aanvraag ingediend is, wordt door het feit zelf ook de opschorting van de uitvoering als gevraagd beschouwd’. (foto: Theo Audenaerd)

Het Loterijfonds heeft op 29 juni bezwaar aangetekend tegen het decreet van de bisschop om de Luciakerk te onttrekken aan de eredienst. Het fonds steunt de nieuwe bestemming maar wil de kerk ook voor de eredienst behouden. Het toevoegen van deze functie voorkomt dat het kostbare interieur en alle kunstwerken worden verwijderd die sinds 1735 onlosmakelijk met de Luciakerk zijn verbonden.
De kerkelijke wet schrijft voor dat op hetzelfde moment dat een bezwaarschrift wordt ingediend, de uitvoering van het bisschoppelijk decreet wordt opgeschort. Dus tijdens de behandeling van het bezwaarschrift mag de het interieur niet worden verwijderd.
Op maandag ontvangt de parochie in Schaijk het bezwaarschrift. Op dinsdag beginnen pastoor Frits Ouwens en twee constructiewerkers met het verwijderen van het interieur. Terwijl de pastoor de kostbare schilderijen van de kruiswegstatie ‘koud’ op elkaar in zijn kofferbak schuift, wordt de eeuwenoude communiebank vastgesjord op een open wagen en afgevoerd. In de regen...

Theo van Duren
Chef Staatspersbureau

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties