Ravenstein

Loterijfonds Ravenstein in beroep tegen onttrekking Luciakerk aan eredienst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Het Loterijfonds in Ravenstein (anno 1729) gaat bij het hoogste gerechtshof van de Apostolische Signatuur in Rome in beroep tegen de onttrekking van de Sint Luciakerk (anno 1735) aan de eredienst. Het desbetreffende decreet van bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch dateert van 5 juni 2020. De Congregatie voor de Clerus te Rome verwierp op 10 augustus 2021 het beroep van het Loterijfonds tegen dit decreet.

Het Loterijfonds heeft de volgende bezwaren tegen de gang van zaken:
1. "Het decreet is tot stand gekomen in strijd met elementaire beginselen vanzorgvuldigheid en rechtsbedeling. Zo zijn (o.m.) de parochianen niet gehoord."
2. "Het decreet is gebaseerd op niet bestaande en onjuiste 'ernstige redenen'.Zo speelt het kostenaspect geen rol als het gebouw in eigendom wordtovergedragen."
3. "Het decreet miskent de onschatbare waarde van de Sint Luciakerk als sacraalcultureel erfgoed. In een naar zingeving zoekende wereld wordt het gebouwonderworpen aan de vernedering van het commerciële nut. Het Loterijfondspleit voor waardig nevengebruik, naast sacraal gebruik."

Bijeenkomst op 6 oktober
Woensdag 6 oktober om 20 uur wordt het hoger beroep toegelicht tijdens een openbare bijeenkomst van parochianen en andere geïnteresseerden in gemeenschapshuis Vidi Reo. Aanmelden kan via info@loterijfondsravenstein.nl, 06-46614069 (voorzitter Martin Jan van Mourik) of 06-50282145 (secretaris Cees Verhoeckx). Tijdens de bijeenkomst wordt ook het plan voor waardig nevengebruik van de kerk uiteengezet, een actualisering van een reeds in augustus 2019 door het Loterijfonds bij de parochie ingediend plan.

|Doorsturen

Bernard van der Akker .

2021-09-16 14:49:49

Na verwerping noemde het fonds het keuren van eigen vlees en als ze straks weer ongelijk krijgen natuurlijk dan hetzelfde verwijt. Als ze gelijk krijgen natuurlijk niet. 

Wij in Ravenstein zijn wel het slachtoffer. De mooie plannen voor de invulling van de kerk blijven weer een jaar liggen. Dank aan het Loterijfonds. Jammer, een prachtige stichting heeft al veel voorbereidend werk verricht. Schitterende plannen en invulling liggen klaar voor de gehele gemeenschap. Ze staan in de startblokken met een heel grote groep mensen uit Ravenstein.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties