Kerkdorpen Ravenstein

Pauselijke onderscheiding voor Riek Sommers-Brands uit Neerlangel

Door Joop Peters

NEERLANGEL - Groot was de verbazing van Riek Sommers-Brands (80) uit Neerlangel toen ze na de mis ter intentie van haar overleden ouders, broer Ben en schoonzus Andrea door pastoor Spiertz naar voren werd geroepen en al die familieleden niet enkel voor deze misintentie ter kerke bleken te zijn gekomen.
Zij kreeg voor haar welhaast levenslange inzet voor kerk en samenleving de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.

Vanaf haar vroege jeugd was zij betrokken bij de St.Jansvieringen en het St.Janskerkje. Ze zorgde dat alles voor de eredienst aanwezig was, het altaar versierd, zo nodig gewaden voor de priesters en misdienaars aanwezig, misboekjes klaargelegd, plaatsen gereserveerd, misdienaars gerekruteerd en geïnstrueerd etcetera. Geleidelijk aan heeft ze sinds een aantal jaren deze voorbereidingen van de St.Jansvieringen aan een jongere garde binnen het gilde overgedragen.

Na het vertrek van Jan Baptist heeft zij samen met haar man Henk en zus Cis ervoor gezorgd, dat het kerkje dagelijks open bleef als plaats voor rust en gebed. Ze zorgde dat het schoon is, er bloemen staan en er passende lectuur ligt.
Met kerstmis, goede vrijdag, de meimaand zijn er extra activiteiten en ook Allerzielen wordt niet vergeten. Het kerkje leefde weer en heeft een inspirerende rol in een kleine hechte gemeenschap.
Dit alles heeft er zeker toe bijgedragen dat de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst bij haar plannen tot behoud en restauratie van het kerkje op alle fronten medewerking heeft gekregen, zowel van overheidswege als ook van particulieren.

Maar zoals gezegd zij was al actief vanaf haar vroege jeugd: Eerst als sport- en later ontspanningsleidster bij de Boerinnen Jeugdbond en later respectievelijk als secretaris en 14 jaar als voorzitter van de Boerinnenbond/KVO. Ook was zij actief als lid van het Parochiebestuur en de Parochievergadering en als lector en bloemenverzorger in de St.Luciakerk.Tenslotte gaf ze nog 16 jaar leiding aan de Kevelaerbedevaart vanuit Ravenstein.

Haar inzet voor kerkje en St.Jansfeest is niet in tijd te beschrijven, het is feitelijk haar leven, ze is er als het ware altijd mee bezig. Wie het kerkje bezoekt ziet dat hier zorgende en creatieve handen actief zijn, een welkome plaats voor rust en gebed.

Bij veel van de genoemde activiteiten was zij initiatiefneemster, die ook anderen weet te enthousiasmeren en deelgenoot/partij maakt van haar idealen. Zo ontstond het werkgroepje St.Janskerk, de poetsgroep en niet te vergeten de Vrienden van de Kleine Sint Jan.
Ze geeft haar idealen door, mensen worden begeesterd en verwerkelijken weer op hun eigen manier die idealen. Ze boort datgene aan wat sluimerend aanwezig is, mensen willen wel, maar het appél moet gedaan worden.
Het was mooi deze onderscheiding te ontvangen in een dienst, waarbij in de intenties ook zij werden herdacht, met wie zij haar idealen heeft gedeeld en die over en weer ook haar hebben geïnspireerd.

Al met al een heel enthousiaste vrouw, die warm loopt voor alles wat met het geloof, kerkje of met Neerlangel te maken heeft en die deze warmte ook doorgeeft, anderen enthousiasmeert, mensen verbindt, een gemeenschap doet leven.
Vanwege de parochie werd haar een fraaie bos bloemen aangereikt.
Riek was zeer vereerd en blij verrast met deze prachtige onderscheiding, die nog vergezeld ging van de hartelijke gelukwensen van onze Bisschop Mgr. Gerard de Korte. Ze dankte eenieder en vertelde trots en dankbaar dit alles mede door de onvoorwaardelijke steun van haar man en kinderen te hebben mogen en kunnen doen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties