Kerkdorpen Ravenstein

Op woensdag 31 oktober

Inloopmiddag en –avond plan uiterwaarden Demen-Dieden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

DEMEN/DIEDEN - Op woensdag 31 oktober is er een inloopmiddag en -avond over het herinrichtingsplan voor de uiterwaarden tussen Demen en Dieden in de gemeente Oss. De inloopbijeenkomst is in dorpshuis Onder d’n Plag in Demen. Geïnteresseerden zijn tussen 16 en 20 uur op een voor hen geschikt moment welkom. (foto: Rijkswaterstaat, Joop van Houdt)

luchtfoto van de omgeving van Dieden.

Het plan van Natuurmonumenten, K3Delta en Wetering, in samenwerking met Rijkswaterstaat, is om de uiterwaarden te verlagen en in beide uiterwaarden een nevengeul te graven. Ook is het de wens de Maasoever natuurvriendelijker in te richten. Dankzij deze ingrepen komt er weer ondiep water en meer variatie in het landschap. Dat trekt veel verschillende (water)planten, vissen en andere waterdieren aan. Zo verbeteren de natuurwaarden en ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen, wordt de rivier beter zichtbaar en kan de natuur beter worden beleefd.

Proces
In september 2017 is een eerste inloopbijeenkomst gehouden. Het herinrichtingsplan is inmiddels dusdanig uitgekristalliseerd dat het inrichtingsplan duidelijk vorm krijgt. De verschillende onderzoeken bevinden zich in een afrondende fase. De samenwerkende partijen delen het plan graag met alle geïnteresseerden. Het voornemen is om vanaf begin 2019 de vergunningsaanvragen bij de diverse overheden in te dienen.

Hoogwaterveiligheid
Langs de Maas werken verschillende partijen samen aan natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Natuurmonumenten werkt onder de noemer ‘MeerMaas’ aan de natuurontwikkeling van de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Doel is steeds meer aaneengesloten riviernatuur terug te brengen, aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde. Een onderdeel van dit programma is het plangebied Demen-Dieden. Ook speelt in deze regio het project Meanderende Maas, waarin hoogwaterveiligheid een grote rol speelt. Daarmee vindt nauwkeurige afstemming plaats. Het projectteam Meanderende Maas en Waterschap Aa en Maas zijn ook op de avond aanwezig.

Zijn er op voorhand al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Luuk Donderwinkel van K3 via 024-3488833 of via l.donderwinkel@k3.nl.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties