Ravenstein

Berichten uit de Vrijstaat

Kanon en kist

Door Theo van Duren

Even geen columns de komende tijd maar nieuwsberichten uit de vrijstaat. Groot nieuws en klein nieuws. Over heden én verleden. Want dat gaat hier hand in hand. Dat is het bijzondere van Ravenstein: er is geen breuk. Het verleden doet gewoon mee in het heden. Je ziet het niet alleen, je voelt het ook. Loop over de trottoirs in de Marktstraat en continu word je er aan herinnerd dat je in een vestingstad woont met als eerste verdedigingslinie de gracht daarna de wal en tot slot de ongelijk liggende stoepen, waar de vijand na water en vuur overleefd te hebben alsnog zijn nek over breekt. Ook de schutterij laat de historie doorlopen in het heden. Vorige week rukte het Barbaragilde weer uit om het kanon te laten bulderen en de vogel omlaag te knallen. Dit keer was het de schout zelf die liet zien hoe het moet. Het zijn noodzakelijke oefeningen voor de verdediging van de stad. Dat doen ze al vanaf 1439. Ravensteiners moeten dan ook minzaam glimlachen om berichten van elders over een fanfare of een voetbalclub die 100 jaar bestaat.

Behalve het schuttersgilde kent de stad ook ambachtsgildes. Gedurende een korte periode, enkele eeuwen slechts, hebben die een sluimerend bestaan geleid. Maar zie, de geschiedenis mengt zich weer in het heden. Want vorig jaar hebben ambachtslui en kunstenaars uit Groot Ravenstein het gilde weer nieuw leven ingeblazen. Het zijn allemaal vakmensen van hoog niveau. En die wonen gewoon bij mij in de straat of om de hoek. Zoals meestergoudsmid Joost Vlemmix. Hij wordt niet alleen in de vrijstaat maar ook in buurland Holland tot de absolute top gerekend. Naast hem woont componist Mark van Platen die een gouden kalf won met zijn muziek voor de film ‘Kees de jongen’. Dan heb je fijnschilder Rick Duijs die schilderijen maakt alsof het foto’s zijn en fotograaf Rob Pluijm die foto’s maakt alsof het schilderijen zijn. En om de hoek in de Lombardstraat woont klokkenmaker Roland Lemmers en ga je de andere kant op de Kolonel Wilsstraat in dan zie je meesterstoffeerster Heleen Nachtegaal bezig in haar atelier.

Op zondag 13 mei moet u beslist naar het raadhuis komen, want dan ziet u die meestervaklui aan het werk. Siersmid Toon van Casteren en fijnschilder Rick Duijs zijn daar bezig met de restauratie van een bijzondere kist die gemaakt is in Neurenberg rond 1600. In die tijd was Johan Wilhelm van Neuburg landsheer van Ravenstein. Hij had een bevel uitgevaardigd dat voor alle waardetranporten een stalen geldkist moest worden gebruikt. Het is dus een echte schatkist die ruim vierhonderd jaar in Ravenstein staat en in die tijd wel wat geleden heeft. Zowel het ijzerwerk als het schilderwerk zijn aan restauratie toe.
Naast grote en kleinere restauratieprojecten kunt u ook zien hoe nieuw werk gemaakt wordt. Fotograaf Luud Groetelaars demonstreert hoe hij zijn spraakmakende foto’s afdrukt, glaskunstenares Katinka Waelbers toont de kunst van het glasblazen en andere glastechnieken en architect Maurits Cobben laat zien hoe hij plannen verbeeldt in maquettes.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de bijzondere klok waar aan gewerkt wordt door meubelrestaurateur Gerard Hoogstede. Doen we volgende week. En dan hebben we het ook even over het visum, de kustwacht en wat verder nog ter tafel komt.

Theo van Duren, Chef Staatspersbureau

Op 13 mei werken fijnschilder Rick Duijs en siersmid Toon van Casteren aan de schatkist in het Raadhuis in Ravenstein.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties