Ravenstein

INGEZONDEN: Het belang van het behoud van het sacrale karakter van de Sint Luciakerk in Ravenstein

Door Martin Jan van Mourik en Kees Verhoeckx

De Sint Luciakerk in Ravenstein, anno 1735, dreigt aan de eredienst te worden onttrokken. De schrijvers, bestuurders van het Loterijfonds Ravenstein (anno 1729), leggen uit waarom dat onbestaanbaar zou moeten zijn.

In onze tijd spelen God en de katholieke kerk een rol in de marge van de samenleving. De Verlichting, de ratio zo u wilt, heeft gezegevierd over het mystieke. Duizend jaar lang beheerste het christelijk geloof het maatschappelijk leven. De Reformatie bracht een herbezinning op de praktische, katholieke beleving van dat geloof. De Franse Revolutie maakte een einde aan de verwevenheid van kerkelijk en wereldlijk gezag. De invloed van de katholieke kerk op het dagelijks leven in stad en dorp bleef echter groot. Niet alleen in het noordelijk deel van Brabant uitte zich dat in, wat thans koesterend wordt genoemd, 'het rijke Roomse leven'. Ook Ravenstein als hoofdstad van het vrije Land van Ravenstein deelde in die rijkdom.

In de loop van de afgelopen zestig jaar werden het rijke Roomse leven en de bijbehorende gemeenschapszin verdrongen door in de tijdgeest wortelend pragmatisme en individualisme. Christelijke waarden en normen werden overwoekerd door statelijke regelgeving, gebaseerd op politieke, veelal kortzichtige besluitvorming.

Zeshonderd jaar
Meer dan zeshonderd jaar concentreerde de katholieke geloofsbeleving zich in Ravenstein in en rond de Sint Luciakerk, het domus Dei, het huis van God. Sinds 1735 is dat de huidige Sint Luciakerk, een barok monument waarvan de erfgoedwaarde hoog wordt geschat. Die erfgoedwaarde staat echter niet los van de historische bestemming van het gebouw. Een 'kerk' mag die naam alleen dragen als God er een huiselijke plaats heeft. Zo niet, dan is sprake van een voormalige kerk. Onttrekking van de Sint Luciakerk aan de eredienst impliceert ontneming van het sacrale karakter. Zelfs de naam Luciakerk, zonder het voorvoegsel Sint, past daar niet bij.

Wie strijdt voor behoud en presentatie van erfgoed hoeft geen belijdend katholiek te zijn om de mouwen op te stropen voor het behoud van het sacrale karakter van de Sint Luciakerk. Kerk en eredienst zijn, strikt genomen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelfs als er in Ravenstein geen enkele parochiaan meer te bekennen zou zijn, is het geraden dat karakter te behouden en te omringen met liefde en respect. Vooral de vele hedendaagse cultuurkatholieken en de tallozen bij wie het geloof sluimert, zullen dat graag opbrengen.

Reli-toerisme
Tegenwoordig komt men de term 'reli-toerisme' nogal eens tegen. Dat groeit en bloeit. Daarmede wordt een accent gelegd op het toeristisch belang van vele kerken, kloosters en kapellen. Deze bieden de juiste serene sfeer voor bestaande, levende en ontluikende devotie. Zij kunnen beantwoorden aan de onverwoestbare behoefte van de mens aan het opsteken van kaarsjes voor moeder Maria, de heilige Lucia, de heilige Barbara en al die andere heiligen die ook de niet gelovigen nog altijd inspireren. En wie wordt niet geraakt door de vele schatten waarmee de kerk in de loop der eeuwen door de parochianen is verrijkt?

Uitgerekend de historische stad Ravenstein biedt de ideale omstandigheden voor een warme toekomst voor de Sint Luciakerk als toeristisch gastvrij oord in bovenbedoelde zin. Dat enkele feit is niet toereikend om het sacrale karaker te behouden. Er dient ook een locale of streekgebonden behoefte te bestaan aan de eredienst. Maar dat zal altijd zo zijn, hoe beperkt (thans) wellicht ook.
De aardse lasten verbonden aan de instandhouding van een kerkgebouw zijn in deze aangelegenheid niet beslissend omdat deze verband houden met de exploitatie. Zowel reli-toerisme als het overig gebruik spelen daarin een rol.

Het zou onbestaanbaar moeten zijn dat de stad Ravenstein, mede gelet op zijn bijzondere historie, na zeshonderd jaar geen katholieke kerk meer heeft.

Martin Jan van Mourik
Kees Verhoeckx

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties