Ravenstein

INGEZONDEN: Doelloze geschiedvervalsing in Ravenstein

Door Olga Rikken

Gaan we anno 2021 Ravenstein versterken met een vestingmuur, zoals Philips van Kleef vijf eeuwen geleden deed? Dat moet afhangen van het doel van zo’n ingreep. Het waterschap heeft plannen om in 2023 een blinde muur te bouwen tussen de rondelen, bovenop de vereiste dijkverhoging aan de Middelwaard. Hij moet de komende dertig jaar bescherming bieden tegen hoog water. De Stichting Vestingwerken Ravenstein is enthousiast voorstander van dit plan, het bestuur van de Heemkundekring is fel tegen. Bewoners van de Maasdijk hebben hun afkeuring geuit in een petitie. Om wat voor een muur gaat het hier eigenlijk? Een keermuur, kademuur, vestingmuur, reconstructie of een faux pas?

In 1521 vermeldde Philips van Kleef in zijn eerste testament dat hij de stad Ravenstein en het kasteel had versterkt. “Vaststaat dat het Philips van Kleefbolwerck een stenen bolwerk was dat met aarde was bedekt.” In het Tractaat van Venlo in 1544, een verdrag tussen keizer Karel V en de hertog van Gelre werd bepaald dat de Ravensteinse vestingwerken moesten worden gesloopt en de grachten dichtgegooid. Vanaf 1621 legde het Staatse leger een compleet nieuw vestingwerk aan volgens het Oud-Nederlands stelsel. In 1678 komt ook daaraan een einde en worden de aarden wallen de gracht ingeschoven (Van Mourik, 2019). De huidige plannen omtrent de dijkversterking zorgen voor onderlinge spanningen en machtsvertoon in Ravenstein.

Geschiedvervalsing
Een stadsmuur bouwen op de Maasdijk is ten eerste een knap staaltje van geschiedvervalsing en slechte smaak. Er heeft immers nooit een dergelijke muur gestaan, wel een aarden wal, waarvan de voet met baksteen was bekleed (Pantus, 2021). Als kade- of keermuur heeft hij ook geen functie, want hij wordt hoger dan de noodzakelijke 11,8 meter boven NAP en is uitsluitend gepland tussen de rondelen ter hoogte van de bebouwing. Het argument dat de muur bescherming biedt tot 2050 is daarom niet gestoeld op feiten.

Horizonvervuiling
Verder is de geplande nieuwbouwmuur een ernstige vorm van horizonvervuiling. Het uitzicht is wel historisch en zal pas worden gemist als het te laat is. Onze stad aan de Maas gaat immers letterlijk op slot. Vanaf de straat en vanuit de huizen kijken we voortaan uit op een doodse muur. Natuurlijk, toekomstige wandelaars zullen ongestoord van het landschap kunnen genieten, zolang ze maar op de dijk staan. Voor kinderen, rolstoelers en aanwonenden is de muur te hoog. Eenmaal bij de muur, blijkt de Maas 150 meter verderop te liggen en is er in het geheel geen sprake van een kademuur! We mogen hopen dat hij geen doelwit wordt voor graffiti, het begin van verloedering.

Geluidsoverlast
Daarnaast is de verwachting dat de geluidsoverlast flink zal toenemen. Op doordeweekse dagen is er veel vrachtverkeer van De Heus. Op zonnige dagen is het aan de Maasdijk een komen en gaan van recreanten. De muur zal het geknetter van motoren, oldtimers, solexen, tractoren en quads weerkaatsen, waardoor de herrie regelrecht de woonkamers binnenkomt. Vooral motorrecreanten vormen een algemeen erkende bron van overlast op dijken in Nederland en een oplossing daarvoor is nog niet zo eenvoudig (Van Beek & Dittrich, 2019).
Kortom, de huidige dijk vertegenwoordigt juist het 16e- en 17e-eeuwse vestingkarakter, dat van aarden wallen en groen glooiend landschap. De geplande muur daarentegen wordt een faux pas, een uiting van slechte smaak. Hij gaat zorgen voor geluidsoverlast en horizonvervuiling. Verder doet hij niet wat hij geacht wordt te doen, namelijk water tegenhouden. De dijkverhoging is noodzakelijk, laat dat duidelijk zijn, maar een overbodige nieuwbouwmuur plaatsen in een landelijke omgeving met een jaloersmakend uitzicht, is een belediging voor onze buurt en generaties na ons. Plaats een damwand tot 11,8 meter boven NAP, verhoog de dijk en handhaaf het landelijke vergezicht.

Olga Rikken, Ravenstein
15 mei 2021


 

Geraadpleegde bronnen

|Doorsturen

anton coolen

2021-05-26 20:33:19

Ja, de vraag: Heeft de vestigingsmuur er wel of niet gestaan?

Naar ik heb begrepen kan het ja of nee zijn. Vragen om omgekeerde bewijslast door een paar bewoners is nu wel heel bijzonder.

Zeker niet uitgesloten dat de vestigingsmuur er niet heeft gestaan. Maar ook niet uitgesloten dat de vestigingsmuur er wel heeft gestaan.

Het glas gewoon halfvol, wel een nieuwe vestigingsmuur. Dus het plan laten doorgaan heeft mijn voorkeur, dit voor het genot van de massa. Jammer voor een enkeling, misschien beetje vervelend.

Doch die paar mensen die misschien iets minder vergezicht hebben is natuurlijk vervelend doch bijzaak. 

Ik denk dat het een toegevoegde waarde heeft voor Ravenstein, de vestigingsmuur.

Blijf gezond.

W.J. Pantus

2021-06-02 08:02:24

Wat een onzin! Laat die meneer zich eerst eens informeren over de feiten. Ik heb precies uitgezocht hoe de muur die oorspronkelijk de twee rondelen verbond er uit gezien heeft. Daarbij is in het Rijksmuseum Amsterdam een tekening uit 1674 gevonden. En wat blijkt? Er was alleen sprake van een keermuur onder tegen de wal, de huidige dijk aan. Op de dijk heeft nooit een muur  met een borstwering zoals het Waterschap nu voorstelt gestaan.

Dus weg met die plannen! Laat de dijk groen en behoud het prachtige uitzicht op de Maas!

anton coolen

2021-06-03 10:14:40

Weledel Zeergeleerde Heer W.J. Pantus,

Dus in ieder geval minmaal een keermuur in 1674. Dit volgens een tekening volgens uw opgave.
Verder staat niet vast of er "wel of geen" vestingsmuur heeft bestaan.Dus het is geen onzin. Ik heb niet geschreven over de muur met borstwering van het Waterschap.  

Dus het is helemaal geen onzin, of misschien toch wel, en dat was juist "mijn stelling".

Ik begrijp dat het voor u alleen gaat om persoonlijk gewin en dat mag ook. Is helemaal legitiem en te begrijpen. Doch blijkbaar of misschien schijnbaar denkt de bevolking er anders over.

Ik heb daarnaast het recht het eens te zijn met de voorzitter M.J. van Mourik en de Stichting Vestingwerken Ravenstein. Dat moet u gewoon respecteren. Nogmaals, laat die mooie muur maar komen, een aanwinst voor ons geliefde Ravenstein.

Blijf gezond.

W.J. Pantus

2021-06-04 07:31:17

Beste mijnheer Coolen,

Eerlijk gezegd kan ik uw redenering helemaal niet volgen. We hebben het toch over het enige plan dat er bestaat, namelijk om een muur op de Maasdijk te bouwen, het plan van het Waterschap? Welnu, dat plan beweert gebaseerd te zijn op een historisch gegeven, maar in feite roep het een heel ander, onhistorisch beeld op. Zo is het nooit geweest, een muur op de dijk. En dat wil toch niemand in deze mooie stad Ravenstein. Zeg nu zelf!

anton coolen

2021-06-04 08:15:34

Geachte Heer.

Uiteraard respecteer ik uw standpunt. Mijn mening is u inmiddels ook bekend. Laten wij allemaal genieten van het prachtige Ravenstein. Daarnaast: ik ervaar daar heel veel jaren welzijn, o.a. bijna wekelijks vertoevend bij o.a. De Keurvorst en zeker niet vergeten Versaen. Omgaan met fijne interessante mensen. Daarnaast mooie woningen in mijn bezit die ik zal overdragen naar mijn kinderen, zodat zij als nieuwe generatie moeten bijdragen aan de mooie binnenstad.

 Met of zonder muur, Ravenstein is een prachtige Stad.

Daarvoor ook veel dank aan Stichting Vestingswerken Ravenstein.

Wat hebben zij al veel betekend voor de stad.

Blijf gezond.

Nico Degen

2021-06-04 10:04:17

Ja en dan vergeet je nog dat in Ravestein het glas altijd half vol is anders had je nooit de info over de huizen die je in Ravestein bezit aan de lezer laten weten. En morgen gezond weer op.

anton coolen

2021-06-04 12:18:43

Nico,

Fijn weer iets van je te horen. Hopelijk is je gezondheid een stuk beter.

Ja Nico, misschien had ik daarom wel de voorkeur voor Oss.

Persoonlijk belang???

Nico, oprecht alle goede gezondheid toegewenst met een half vol glas.

Anton, je ad hoc dienaar.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties