Ravenstein

INGEZONDEN: De Kracht van Lokaal; VDG Oss

Door Voor De Gemeenschap (VDG)

Beste Dorps- en Stadsgenoten,

Onlangs is de nieuwe brandweerkazerne van post Ravenstein opgeleverd. Een prachtige kazerne waar Ravenstein en omgeving trots op mogen zijn en van waaruit de brandweer vanaf nu haar werk optimaal kan uitvoeren.
Dat betekent ook dat de oude brandweerlocatie nu vrijkomt en bouwrijp gemaakt kan worden zodat spoedig gestart kan worden met de realisatie van 37 woningen, waarvan 20 grondgebonden. ‘Eindelijk’, verzucht men in Ravenstein, maar daarmee is het niet gedaan. De behoefte aan woningen is groter. En van groot belang om de vergrijzing van Ravenstein tegen te gaan. Nu moet worden doorgepakt op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen gericht op de woningbehoefte van Ravenstein. Meer eerst inbreiding, zoals op de locatie van het leegstaande Hooghuis en vervolgens bij de sporthal. Daarna wordt het tijd voor uitbreiding. VDG vindt het wel van belang dat er een groene zone rondom Huisseling blijft zodat dit dorp duidelijk herkenbaar blijft als losstaand van de kern Ravenstein.

Dan over sporten en ontmoeten. Het laatste voorzieningenkaart overleg heeft aangetoond dat er misschien wel tot ieders verrassing een breed draagvlak is voor ontmoeten binnen de stadgrachten met als beste locatie De Onderbleek. VDG is blij dat deze visie nu concreet wordt uitgewerkt en afgewogen. Wel is het nodig om bij de inwoners na te gaan welke functies en verenigingen in dat ontmoetingshuis hun plek gaan hebben, zodat het aantal nodige vierkante meters en de exploitatiekosten goed ingeschat kunnen worden. Misschien is het zelfs mogelijk om een privé investeerder te vinden zijn die dit zou willen ontwikkelen.

Voor sporten heeft Ravenstein een voorkeur voor het combineren van binnen- en buitensport op locatie Den Ong. Met de afschrijving van de huidige sporthal in zicht, kunnen hiervoor plannen worden gemaakt. Een platform bestaande uit de diverse sportverenigingen onderzoekt dit. De fusie tussen VVR en SDDL is voorlopig van de baan hoewel op niveau van de jeugd wel wordt samengewerkt met gecombineerde jeugdteams. Op den duur zal er ook op senioren niveau wellicht niet aan fusie te ontkomen zijn. VDG is niet voor gedwongen fusies. De leden van een vereniging bepalen zelf de toekomst van hun vereniging. VDG betreurt het dat SDDL onderhoud heeft uit moeten stellen in afwachting van de beoogde fusie met VVR. De gemeente zal daarom bij SDDL een inhaalslag maken.

Ook op het gebied van woningbouw zijn er diverse particuliere initiatieven ‘Over d’n Dam’. VDG vindt dat hier open naar gekeken moet worden om ook de leefbaarheid van deze kernen op peil te houden.
Het voorzieningenkaart traject heeft lang geduurd. Maar de mening van de inwoners van Ravenstein en Over d’n Dam is wel serieus genomen en binnen Ravenstein lijkt er steeds meer eensgezindheid te ontstaan over de oplossingen. Wij willen daar als uw volksvertegenwoordigers graag mee uitvoering aan geven.

Bij de vorige verkiezingen is VDG de grootste partij van Oss geworden. En dat willen we blijven! Stem op 21 maart op een onafhankelijke partij die dicht bij de mensen staat.

VDG Oss: de Kracht van Lokaal

Alfons Prinssen, lijst 1 plaats 6
Jessica Keijzer-Nab, lijst 1 plaats 8
Roel van de Camp, lijst 1 plaats 11

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties