Ravenstein

INGEZONDEN: Alles van waarde is weerloos. Zo ook de Sint Luciakerk

Door Martin Jan van Mourik en Kees Verhoeckx

‘Alles van waarde is weerloos’. Het is een van de meest bekende dichtregels van Lucebert, een van onze grootste dichters van de twintigste eeuw. Zo ook de Sint Luciakerk in Ravenstein, voegen wij eraan toe. Wat speelt er? De vraag of het parochiebestuur de kerk aan de eredienst mag onttrekken. Ja zegt de pastoor, ja zegt de bisschop, nee zegt het Loterijfonds uit Ravenstein (in 1735 de stichter van de kerk). Er is onrechtmatig gehandeld door zonder het voorgeschreven overleg met de parochianen het besluit te nemen om de kerk te ontheiligen en dat terwijl er aantoonbaar goede alternatieven voorhanden zijn in de vorm van waardig nevengebruik. Het Loterijfonds heeft in Rome beroep aangetekend tegen het besluit. Het antwoord van de Congregatie van de Clerus laat vooralsnog op zich wachten.

Laten we de vraag eens vanuit een ander perspectief bekijken. Wat gaan we missen als de Sint Luciakerk aan de eredienst wordt onttrokken? Het is onmiskenbaar een belangrijk monument. Een van de weinige barokke kerkgebouwen in Nederland, of in ieder geval van het gebiedsdeel dat in de 17e en 18eeeuw in een vijandige omgeving standvastig katholiek bleef. Door de ontheiliging wordt met één pennenstreek hét symbool van het katholieke Land van Ravenstein door het afvoerputje weggespoeld. De katholieke kerk wordt een voormalige katholieke kerk, ontdaan van haar sacrale en monumentale inventaris. Geschikt voor evenementen en wellicht in de toekomst nog af te huren voor een Heilige Mis. Behalve dan voor een uitvaart, want dat mag volgens de kerkelijke regels niet. Trouwens, voor iedere dienst is toestemming nodig van de pastoor, hetgeen op voorhand de nodige onzekerheid oplevert.

En hoe wordt er omgegaan met de belangen van de parochianen van Ravenstein? Zeker, hun aantal neemt steeds verder af, dat is hier niet anders dan elders. Maar is dat een argument? Nee, naar hun mening is niet gevraagd, er wordt volledig aan hen voorbij gegaan. Zodat bijvoorbeeld wordt genegeerd dat Ravensteiners en bezoekers van buiten wellicht graag de kerk binnenlopen voor een moment van bezinning. Of de waan van de dag achter zich willen laten, door voor korte tijd binnen te treden in de verstilde, andere werkelijkheid die je in de kerk vindt. Herkent u dat? Gewone mensen die niet kerkelijk zijn, maar (nog) wel in meer of mindere mate een positieve geloofsbeleving hebben, die echter tijdens hun leven zijn vervreemd van de kerk als instituut. Dat zijn er velen. Ook voor hen dient de Sint Luciakerk te blijven.

Zo zijn er tal van redenen om de Sint Luciakerk als katholieke kerk te laten voortbestaan, in combinatie met weloverwogen nevengebruik. ‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert. De kerk, de geschiedenis, onze cultuur, zij kunnen zichzelf niet verdedigen. We zullen ons als gemeenschap teweer moeten stellen tegen de religieuze en culturele kaalslag die onze Brabantse kerkleiders veroorzaken. We zijn benieuwd wat het oordeel uit Rome zal zijn. Het nieuwe jaar 2021 is nu al een spannend jaar.

Martin Jan van Mourik
Kees Verhoeckx
(Loterijfonds Ravenstein, anno 1729)

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties