Ravenstein

Veiligheidsproject biedt tevens kans voor natuur, recreatie en economie

Groen licht voor voorlopig ontwerp dijkversterking Ravenstein-Lith

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de bestuurders van de tien betrokken organisaties. Met de maatregelen voor de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith in combinatie met rivierverruiming zijn vanaf 2025 de 270.000 bewoners, vele bedrijven en kostbare infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch beschermd tegen hoogwater en wordt het gebied mooier en economisch sterker. Projectorganisatie Meanderende Maas gaat samen met de aannemer het voorlopig ontwerp tot in detail uitwerken tot een definitief plan.

Rijk en regio investeren samen ruim 235 miljoen euro in de veiligheid en kwaliteit van het circa 2.650 hectare projectgebied Meanderende Maas, waaronder voor de ontwikkeling van extra riviergebonden natuur. Op 17 en 20 mei vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats om de maatregelen toe te lichten. De maatregelen zijn vooraf te bekijken in de interactieve kaart op www.meanderendemaas.nl.

Rivierverruiming
Met de maatregelen uit het voorlopig ontwerp realiseert Meanderende Maas 26 kilometer veilige dijk die goed past in het karakteristieke Maaslandschap van Ravenstein tot de sluis bij Lith. Met behoud van de bebouwing en karakteristieke bomen op de dijk bij de dorpen. De Maas krijgt meer ruimte aan zowel Gelderse als Brabantse zijde, waarmee de waterstand bij hoogwater verlaagd wordt. De rivierverruiming maakt het mogelijk ruim 600 hectare natuur toe te voegen voor een groot aaneengesloten natuurgebied, een riviernatuurpark langs de Maas met rivier- en moeraslandschap. Dat is goed voor de kwaliteit van het water, flora en fauna, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het landschap, voor recreatie en toerisme, de economische ontwikkeling en de woon- en leefomgeving. De rivierverruiming levert grond op voor de versterking van de dijk, waardoor er sprake is van een duurzame uitvoering. Tegelijk met de werkzaamheden voor de rivierverruiming wordt de in- en uitvaart van de haven van Oss verbeterd. Grote schepen kunnen zo makkelijker deze haven bereiken. Goed voor de veiligheid op het water en de economie.

Volgens de planning zijn medio 2022 het definitief ontwerp, alle ontwerpbesluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage gereed voor de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Op basis daarvan kan in het najaar van 2022 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Medio 2023 start naar verwachting de uitvoering. Eind 2025 is de dijk versterkt en voldoet dan aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties