Ravenstein

Nader Bekeken door Veldsink-Reijers

Goed werkgeverschap? Zorg voor een goede pensioenregeling voor je werknemers!

Door Veldsink-Reijers

Veel werknemers reserveren, met hulp van hun werkgever, geld voor hun oude dag. Hoewel je als werkgever niet altijd verplicht bent om een pensioenregeling aan te bieden, getuigt het van goed werkgeverschap als je dat wel doet. Een goede pensioenregeling kan voor een toekomstig werknemer een extra argument zijn om bij jouw bedrijf te komen werken.

Pensioenstelsel
In Nederland hebben we een pensioenstelsel op basis van drie pijlers. In de eerste pijler voorziet de overheid in een basispensioen voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Dit wordt uitgekeerd op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Als werkgever kun je dit basispensioen aanvullen met een eigen pensioenregeling. Dat is de tweede pijler. Soms moet je deelnemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Als zo’n verplicht fonds er niet is, dan kun je zelf een pensioenregeling ontwerpen.

In de derde pijler kan een werknemer bovenop het basis- en aanvullend pensioen op privébasis zorgen voor een extra aanvulling op zijn pensioen. Dat kan bijvoorbeeld via een lijfrente. Maar ook sparen of beleggen is een keuzemogelijkheid voor de werknemer. In dat geval adviseren wij de werknemer altijd om advies in te winnen bij een van onze adviseurs.

Huidige en toekomstige pensioenregelingen
Als werkgever bied je dus een pensioenregeling aan vanuit de tweede pijler. Daarin zijn verschillende variaties mogelijk. Zo heb je uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten.
* Bij een uitkeringsovereenkomst bouw je elk dienstjaar een stukje pensioenuitkering op voor je mensen, zoals bij een middelloonregeling en, vroeger, bij een eindloonregeling.
* Bij een premieovereenkomst stelt de werkgever een premie beschikbaar voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet naar een pensioenuitkering.

De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van de hoogte van het kapitaal, de marktrente en de levensverwachting. De werknemer kiest voor een vaste of een variabele pensioenuitkering, of voor een combinatie van beide. De hoogte van een variabele uitkering beweegt mee met de economie.

In de toekomst, naar verwachting vanaf 2023, kun je alleen nog premieovereenkomsten aanbieden. Dit is zo afgesproken in het pensioenakkoord dat is afgesloten tussen werkgevers, vakbonden en overheid. De keuze voor een uitkeringsovereenkomst komt te vervallen omdat de financiering van een gegarandeerde pensioenuitkering eigenlijk onbetaalbaar wordt. Het is verstandig om je goed voor te bereiden op deze nieuwe situatie. Uiteraard helpt je pensioenadviseur van Veldsink Pensioen je hier graag bij.

Pensioenuitvoerders
De uitvoering van een pensioenregeling moet je buiten je eigen bedrijf onderbrengen. Dat kan bijvoorbeeld bij een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling. Is je bedrijf actief in een bepaalde branche? Dan kan een aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds verplicht zijn. Laat je pensioenadviseur nagaan of zo’n verplichting voor jouw bedrijf geldt vóórdat je een pensioenregeling ontwerpt.

Veldsink Pensioen
Pensioen is een complex onderwerp. Daarom is het verstandig je goed te laten adviseren. Veldsink Pensioen helpt je bij het ontwerpen van een pensioenregeling die past bij jouw bedrijf en bij jouw werknemers. We letten op de kosten, op een zo optimaal mogelijke pensioenopbouw, maar ook op de zorg voor de nabestaanden van de werknemer. Daarnaast helpen wij bij het informeren van de werknemers. Indien gewenst zelfs op individuele basis. Tot slot zorgen wij ervoor dat de pensioenregeling wordt ondergebracht bij de juiste pensioenuitvoerder.

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Veldsink Pensioen via pensioenen@veldsink.nl. Onze oplossingen helpen je vooruit.

Jens-Joren Stinnissen
Veldsink-Reijers

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties