Ravenstein

Boek Het Loterijfonds en de Sint Luciakerk te Ravenstein (1729-2021) 3 november gepresenteerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Op 3 november wordt het boek Het Loterijfonds en de Sint Luciakerk te Ravenstein (1729-2021) van auteur Martin Jan van Mourik gepresenteerd. Van Mourik is provisor/voorzitter van Stichting Loterijfonds Ravenstein en woont in Ravenstein, waar hij is geboren (in 1943) en getogen.

In 1729 ontstond in Ravenstein, hoofdstad van het Land van Ravenstein, het Loterijfonds. Het fonds werd gevormd door de opbrengsten van een loterij, die werd opgezet ter financiering van een nieuwe Sint Luciakerk in Ravenstein. De in Duitse barokstijl uitgevoerde kerk werd in 1735 ingewijd. Daarna droeg het Loterijfonds bij aan de stichting en instandhouding van de Latijnsche school, de Fransche school en de Teekenschool te Ravenstein. De Sint Luciaparochie en de daaraan verbonden paters, pastoors en kapelaans werden vanuit het Loterijfonds eeuwenlang financieel ondersteund.

Dit boek behandelt de lotgevallen van het Loterijfonds vanaf 1729. Naast de belangrijke sociaal-culturele rol die het Loterijfonds sindsdien in Ravenstein speelt, krijgen ook de van tijd tot tijd optredende bestuurlijke sores gepaste aandacht. Maar daar blijft het niet bij. De Sint Luciakerk dreigt thans als sacraal gebouw ten onder te gaan aan kerkelijk wanbeleid, vuige streken en banale miskenning van cultuurhistorische waarden. De auteur behandelt dit deel van de historie als ooggetuige, zonder mededogen en terughoudendheid. De nauwe betrokkenheid van de auteur bij het gebeuren is het waarheidsgehalte van de geschiedschrijving zeer ten goede gekomen. Hoezeer sommigen dat ook gemakshalve zullen ontkennen.

Het Loterijfonds en de Sint Luciakerk te Ravenstein (1729-2021)
Auteur: Martin Jan van Mourik
Uitgever: Stichting Loterijfonds Ravenstein (ISBN: 978-90-90345048; 256 p.)
Verkoop: Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) Ravenstein, Derijks Boekhandel Oss
Prijs: € 25 (i.p.v. € 24,99)

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties