Ravenstein

Boek over de Jezuïeten in Ravenstein

Bisschop neemt eerste exemplaar 'Martiaal en theatraal' in ontvangst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Op woensdag 27 november neemt mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch, in Ravenstein het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Martiaal en theatraal, De Jezuïeten in Ravenstein (1643-1772) van de hand van Tom Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen, Paul Begheyn SJ en Charles Caspers.

Meer dan een eeuw lang hebben de paters jezuïeten zich onverschrokken ingezet voor de katholieke geloofsgemeenschap in Ravenstein en omgeving. Nauwgezet dienden zij de sacramenten toe en betrokken zij de gelovigen bij de eredienst. Vol overgave banden zij duivels uit en fulmineerden zij tegen de volgelingen van Calvijn. Terdoodveroordeelden werden door hen getroost en tot op het schavot begeleid. De bekering van 'ketters' was voor hen een erezaak. Dat alles tot meerdere glorie van God.
Om hun doel te bereiken, stimuleerden zij devoties, zoals o.a. de verering van de Heilige Lucia, de Heilige Barbara en de Heilige Aloysius van Gonzaga.
Dankzij een lucratief Loterijfonds, in 1729 opgezet door 'advocaat-fiscaal' Johan van Willigen, beschikten zij vanaf 1735 over een nieuwe, barokke kerk, de Sint Luciakerk, uniek voor Nederland. Uit hetzelfde fonds kreeg Ravenstein in 1752 een gymnasium, het Aloysianum.

Jaarlijks berichtten de paters jezuïeten aan de algemeen overste van hun orde te Rome, over hetgeen zich afspeelde in de Ravensteinse geloofsgemeenschap. Meer dan honderd jaarverslagen uit de periode 1642-1772, werden ontdekt door Tom Gribnau en vervolgens door zijn medeauteurs uit het Latijn in het Nederlands vertaald en opgenomen in dit boek. Aldus wordt een uniek inzicht verkregen in het wel en wee van de Ravensteinse bevolking in deze periode.

De aanbieding van het eerste exemplaar in Molen De Nijverheid in Ravenstein wordt vooraf gegaan door een inleiding van Tom Gribnau (tcj.gribnau@planet.nl).


Titel: Martiaal en theatraal, De Jezuïeten in Ravenstein (1643-1772)
Auteurs: Tom Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen, Paul Begheyn SJ en Charles Caspers.
Uitgever: Valkhof Pers Nijmegen,
Prijs: € 27,50

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties