Regio Ravenstein - Herpen

OPINIE: 'We hebben de windmolens op Stijbeemden niet meer nodig'

Door Marvin Kling van D66-Oss

“Alleen onder strenge voorwaarden en met heldere kaders vooraf zegt de fractie van D66 ja tegen verdere ontwikkeling van windturbines in de Lithse Polder.”

Marvin Kling.

Dit standpunt heb ik namens D66-Oss mogen neerleggen in commissie ruimte op 15 oktober, toen er voor het eerst werd gesproken over de zogenoemde verkenning van de Lithse Polder, die Oss samen met Den Bosch heeft uitgevoerd. Met ongeveer 10 windmolens in de Lithse polder halen we de opgave die het Rijk ons heeft toebedeeld. Het ziet ernaar uit dat aan het eind van het traject deze windmolens lijken te passen in de Lithse Polder. Dat is geen makkelijke keuze en zeker nog geen afgedane zaak. De inwoners van Lith mogen van ons verwachten dat D66 alle belangen zal blijven wegen en meenemen naar de eindstreep. Wij zullen toezien op een volledige en eerlijke milieueffectrapportage waar het gaat om plaatsen van windmolens in de Lithse polder.

Dit betekent voor de fractie van D66-Oss wel dat Stijbeemden afvalt als potentieel zoekgebied voor de energieopwekking, immers dat hebben we niet meer nodig. Het is voor ons vanaf het begin duidelijk geweest dat de energietransitie niet op zichzelf staat. De energietransitie (het plaatsen van windmolens en grootschalige zonnevelden) dient samen te gaan met ontwikkelingen en vernieuwingen in de landbouw(*1), het beschermen van biodiversiteit(*2) en het zorgen voor een schonere lucht(*3) of de plannen van onze eigen gemeente om toerisme te bevorderen aan de Maas. Echter, met de ontwikkelingen in de Lithse polder zal veel schade worden gedaan aan de populatie vogels en omliggende natuur. D66-Oss vindt dat dit elders in onze gemeente gecompenseerd dient te worden. Hiervoor kijken we naar Stijbeemden.

Natuurontwikkeling in Stijbeemden voor mens en dier
D66-Oss wil Stijbeemden ontwikkelen tot een natuurgebied voor mens en dier. Stijbeemden dient te worden ontwikkeld als een groene verbinding tussen de Hertogswetering en rivier de Maas. De biodiversiteit moet zich hier kunnen herstellen en vogels als de kleine zwaan, de buizerd en de zilverreiger moeten in Stijbeemden een alternatieve broed- en overwinterplaats kunnen vinden op afstand van de ontwikkelingen in de Lithse Polder. De ontwikkeling van Stijbeemden kan een sleutel zijn in allerlei vraagstukken; als het gaat over natuurontwikkeling, het versterken van onze biodiversiteit of de vraagstukken in de landbouw, maar ook voor wat betreft de ontwikkeling van Ravenstein als toeristisch centrum. Het is een kwestie van willen bewegen en de dossiers op elkaar aansluiten. Ik geloof echt dat we hier met elkaar iets moois kunnen ontwikkelen voor mens en natuur.

Marvin Kling, commissielid D66-Oss

(*1)Zie hiervoor handreiking RES waarin expliciet wordt gesteld: “Om de CO2 -uitstoot te beperken streeft de landbouwsector naar kringlooplandbouw. Dit houdt in dat kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau worden gesloten”
https://regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking/default.aspx 

(*2)Zie o.a. het rapport van Sovon: https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/rap_2019-89_beerse-overlaat-windturbines.pdf 

(*3)Zie motie schone lucht akkoord 4 juni 2020.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties