Regio Ravenstein - Herpen

OPINIE: Osse raad houdt deuren gesloten en toont dat RES-besluitvorming faalt

Door Karin Vocking

OSS - De demonstratie van 9 juni bij het gemeentehuis Oss was door ‘Behoud Lithse Polder’ snel, maar heel goed georganiseerd. Veel positieve energie werd opgewekt met jeugdige sprekers, muziek… en de zon scheen! Een aantal  raadsleden stond te kijken. Even liet ook de burgemeester zich zien. Vanaf het balkon keek zij op haar burgers neer. De vergadering begon en de geschiedenis herhaalde zich.

De raadsleden hadden zich niet laten verrijken door de bijdragen van vele insprekers en kwamen niet tot andere inzichten. De raad loopt aan de lijn van oude politieke structuren en de RES. De raad staat niet op tegen een  denigrerende, doordravende wethouder en geeft geen tegenwicht aan een college dat economische belangen van een enkeling vooropstelt. De raad heeft geen gehoor voor de sociale problemen en onrust en het gevaar voor de leefomgeving  en de gezondheid van het grootste deel van haar burgers.
In deze politieke arena is deze raad geen ‘burgerraad’, maar een logge, lompe os, die zich laat misleiden, niet goed luistert en koppig de verkeerde kant op blijft lopen. Een aantal burgers (deels verenigd in BLP) zijn een kruising tussen een toreador en Don Quichot en spannen zich telkens weer ontzettend in om deze  domme os op andere gedachten te brengen. Maar eenmaal op hol, lijkt dat niet meer mogelijk.

Geen inzicht maar politiek gekrakeel
De motieven en argumenten van de demonstrerende burgers lijken weer niet gehoord. Er is nauwelijks een inhoudelijke discussie gevoerd. Voor nieuwe  inzichten bleef de deur weer potdicht. Er werden vooral naar elkaar verwijten  gemaakt en partijpolitieke vliegen afgevangen. Zo verweet de VDG de SP  populistisch te zijn… Mijn mening: de SP is de enige partij die wel oor heeft  voor de belangen van haar burgers, die naast ze gaat staan, echt luistert naar de zorgen en zich verdiept. Andere partijen blijven star vasthouden aan  partijpolitieke dogma’s en blijven zich baseren op feiten die niet meer kloppen.  Ook als ze daar door insprekers op gewezen worden.

Kloppen de berekeningen?
De SP heeft de berekeningen van de wethouder nog een keer over gedaan en is tot de conclusie gekomen dat die niet kloppen. De andere partijen hebben daar niets mee gedaan. Kost het te veel tijd om ze ook eens te controleren? Lijkt mij  wel belangrijk voordat je aan zo’n megalomaan plan begint. Ik verwijt de andere partijen dan ook starheid, nalatigheid en kortzichtigheid. Termen als populistisch zijn hier niet van toepassing en dat zijn termen waar tegenwoordig kritische partijen te snel mee buitenspel worden gezet. Stempels geven en uitrangeren is makkelijk, diepgang zoeken en verbinding maken dat is lastiger maar uiterst  belangrijk.

Geen diepgang, geen verbinding… Wel participatie?
Dat wordt door deze Osse raad niet gedaan. Er is wel inspreekrecht, maar insprekers worden afgekapt en beperkt. Voorstellen van insprekers en zelfs  aangenomen moties hiertoe zijn al jaren genegeerd. Na 2 jaar gaat de raad nu pas schoorvoetend een klankbordgroep formeren. Nog snel even participatie regelen  en zich indekken. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. En op de valreep  voldoen ze zo toch nog aan de voorwaarden ten aanzien van participatie, die door verschillende instanties worden vereist in deze bestuurlijke besluitvorming. Een doekje voor het bloeden en een wassen neus. Pas in oktober gaan ze zo’n burgergroep met tegen- én voorstanders formeren… Mosterd na de maaltijd! En alsof de voorstanders niet al genoeg inspraak, zelfs dialoog en medewerking hebben gehad… Zij hebben bij het huidige klimaatakkoord  immers ruimschoots de wind, de media en de publieke opinie mee.

Energieverspilling is weinig opwekkend
Al met al hangt er een hele negatieve sfeer en energie bij elke raadsvergadering. Deze sfeer wordt gevoed (en wellicht zelfs gecreëerd) door wethouder Van der  Schoot. Deze man is de vleesgeworden politiek van de oude stempel, met veel gepraat en lijntjes met achterkamertjes. Zijn houding straalt negatieve energie uit. Hij zal ongetwijfeld erg hard werken en veel vergaderen, maar ook dat is  energieverspilling, omdat het in deze kwestie vooral tot onzorgvuldige, onzalige plannen leidt, die meer milieuvervuiling opleveren dan hij wil inzien. Al dit  energieverlies zou je zelfs met 250 windturbines niet kunnen opwekken. Wel wordt er veel gepraat over de toezegging dat er een ijkpunt komt en een MER… alsof de raad daarmee grip heeft op de schadelijke effecten en ze helemaal in  kaart kan brengen en kan garanderen dat het milieu en de gezondheid van de  burgers geen gevaar loopt. De raad moet al lang op de hoogte zijn van het feit dat de gehanteerde ‘geluid’snormen niet passend zijn en een MER niet dekkend is voor de milieu- en gezondheidsschade van deze 250 meter hoge industriële  windturbines. Ook die informatie is door insprekers in hapklare brokken aangereikt. Maar ja, of ze zich daar voldoende in hebben verdiept… dat is en  blijft de vraag!

Ik roep alle burgers in Oss op om in opstand te komen tegen dit soort  besluitvorming en het onvermogen van de gemeenteraad serieus te luisteren naar de zorgen van inwoners, artsen en wetenschappelijk deskundigen.

Karin Vocking
Deursen-Dennenburg

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties