Regio Ravenstein - Herpen

SP Oss: 'Zet in op zonne-energie op land, windenergie op zee'

OPINIE: Geen windmolenparken in de polders

Door SP Oss

OSS - Overal in den lande woeden heftige discussies over hoe Nederland moet overgaan naar nieuwe energiebronnen. De SP is groot voorstander om vooral in te zetten op zonne-energie. Windmolens op land horen een allerlaatste optie te zijn. En als ze er al moeten komen, dan horen ze thuis op industrieterreinen, langs spoor- en snelwegen maar het liefst op zee.

In het gemeentehuis van Oss is dit het gesprek van de dag, maar ook in de dorpen rondom de Lithse en Geffense polder. Er zijn plannen om in dit gebied 20 tot 22 windturbines te plaatsen. Het gaat dan om windmolens met een tiphoogte van 200 meter of nog hoger.
Inwoners van Geffen, Lith, Lithoijen, Oijen en Maren Kessel hebben 5000 handtekeningen verzameld tegen de komst van dit windpark.

Waarom zon en geen wind?
Zonne-energie en windenergie zijn goede voorbeelden van hernieuwbare energie. Aan windenergie kleven echter veel nadelen. De GGD heeft uitgezocht dat geluidsnormen toestaan dat 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervindt van het geluid van windmolens. Slagschaduw, hoorbaar gezwiep en laagfrequent geluid vormen een risico op diverse gezondheidsklachten. Gehoorschade, slaapstoornissen, hartproblemen en depressie bracht het vaktijdschrift Medisch Contact in verband met overlast door windmolens. In Duitsland is veel ervaring opgedaan met windmolens. De klachten zijn vertaald in nieuwe normen. De windmolens in Beieren moeten nu op een afstand van tien maal de tiphoogte van de kernen worden geplaatst. Dat betekent dat windmolens met een tiphoogte van 200 meter minimaal 2 kilometer vanaf de bewoning moeten komen te staan. In de Lithse polder is nu rekening gehouden met slechts 1 kilometer.
Huisarts Kemps uit Flevoland: “Waarschuwende onderzoeken stapelen zich op. Maar in Nederland doen we alsof er niets aan de hand is. Want de windindustrie wil haar projecten liever niet kwijt. Boeren vinden die paar ton subsidie per jaar prachtig en het kabinet denkt alleen in klimaatdoelen.”

De komst van windmolens brengt veel maatschappelijke onrust met zich mee. Als we kijken naar de Wieringermeer, Hoekse Waard, Drenthe of het Gein bij Abcoude, dan zien we geen goede voortekenen. Gemeenschappen worden verscheurd in voor- en tegenstanders. Daarbij komt dat voorstanders er vaak financieel gewin bij hebben. Dat geeft scheve gezichten binnen een gemeenschap. Ook in de dorpen rondom Oss ontstaat een onwenselijke breuk tussen voor- en tegenstanders.

En dan natuurlijk de invloed op het uitzicht. Nederland dreigt te veranderen in een speldenkussen. Her en der verrijzen reusachtige windturbines die van kilometers ver te zien zijn. De Geffense- en Lithse polder is een van de grootste open polders van Noord-Brabant. Bovendien is het een belangrijk weidevogelgebied. De IVN heeft in een hoorzitting naar voren gebracht dat windmolens een negatief effect hebben op de vogelstand. Zowel op de weidevogels in de zomer als op de overwinterende vogels in de winter. Ook roofvogels en trekvogels ondervinden schade wanneer ze in aanraking komen met de wieken.

Maar wat dan wel?
Begin met energie besparen. Alles wat bespaard wordt hoeft niet opgewekt te worden. Bedrijven hebben een wettelijke plicht om maatregelen te treffen om energie te besparen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Deze plicht bestaat al heel lang maar wordt lang niet altijd goed nageleefd. Kies bovendien voor zo veel mogelijk zonnepanelen op daken van bedrijven, stallen, grote kantoren, overheidsinstellingen. Er kunnen ook succesvol zonnepanelen geplaatst worden langs snel- en spoorwegen op geluidswallen, bij rioolwaterzuiveringen, sommige dijken, vuilstorten, parkeerterreinen en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VABs).

In Oss zou wat de SP betreft een zonneveld kunnen komen bij De Hoed, het gebied waar nu de 4 windmolens komen bij het bedrijventerrein Elzenburg-de Geer. Onderzocht moet worden of er drijvende zonnepanelen kunnen komen in het nieuw te ontwikkelen gebied van de Meanderende Maas.
Wanneer al deze maatregelen worden genomen blijft er onder de streep niet veel meer over voor de Osse energie-opdracht, zeker geen 22 windmolens. En mochten er toch een paar nodig zijn, kies dan voor plaatsing op een bedrijventerrein of langs de snelwegen A50 en A59. We voldoen dan aan onze verplichtingen en behouden de prachtige open polders van Lith, Geffen en Stijbeemden.

Ans Broersen
SP-raadslid gemeente Oss

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties