Herpen

William de Kleijn (VVD) neemt afscheid als dagelijks bestuurslid waterschap

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

HERPEN - Op vrijdag 28 juni heeft William de Kleijn (VVD) uit Herpen afscheid genomen als dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas. Bij de informele afscheidsreceptie in Cuijk werden vele handen geschud en warme woorden gesproken. "Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen vier jaar zo fijn heb samengewerkt met de bestuurders binnen en buiten het waterschapsgebied en met de medewerkers van het waterschap zelf", vertelt De Kleijn. Afgelopen periode was hij onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken, waterbeheer in het bebouwd gebied en bestuurlijk aanspreekpunt vanuit het district Raam. Vanaf zijn aantreden in 2015 had hij oog voor doelmatigheid en het kostenbewustzijn van het waterschap.

Volgens William was de informele receptie een mijlpaal. “Ik heb heel hard gewerkt en hou heel veel goede herinneringen over aan de afgelopen vier jaar. Een politiek bestaan is altijd tijdelijk, dat is een zekerheid. De inwoners die kiezen, die bepalen de koers. Ik krijg komende jaren gelukkig wat meer tijd voor gezin, familie en vrienden.”

Met veel passie heeft hij zich afgelopen jaren ingezet voor waterveiligheid. Waterschap Aa en Maas heeft 110 kilometer Maasdijk en die zal in 2050 allemaal verbeterd moeten zijn. Zijn eerste integrale verbeterproject is opgestart. Meanderende Maas omvat ruimt 26 kilometer dijk van Ravenstein tot Lith, waarbij dijkverbetering, rivierverruiming en gebiedsinrichting samen gaan. Planvorming loopt al vanaf 2015 waarbij hij direct het contact heeft gezocht met alle belanghebbenden. "Mijn motto is dat samenwerking vroegtijdig en respectvol moet starten om tot een succesvolle gezamenlijke aanpak te komen", stelt De Kleijn.

Afgelopen jaren was een hectische periode met wateroverlast in 2016 en de droogte in 2018. "Ik ben heel trots dat de medewerkers het toch mogelijk hebben gemaakt om, ondanks die onvoorziene omstandigheden, meer te realiseren dan was overeengekomen in het bestuursakkoord van 2015. Bijna niemand realiseert zich nu dat in dat bestuursakkoord de voorziene uitgaven 3,5% waren verlaagd en gekoppeld waren aan de inflatie. Dit beleid had ik, met de fractie van de VVD, graag voortgezet na de verkiezingswinst in maart van dit jaar. Ruim 48.000 kiezers stemden op de VVD, een toename van 25% ten opzichte van 2015. Echter de nieuwe coalitie heeft ervoor gekozen om een nieuw akkoord te schrijven en verder te gaan zonder de dagelijks bestuurder uit het Maasgebied."

William wil iedereen bedanken die de afgelopen jaren, ook voor het waterschap, op de VVD heeft gestemd en daarmee heeft meegeholpen aan de ingezette koers van waterschap Aa en Maas. "Ik ben inmiddels weer volop aan de slag als technisch- en omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant, waar ik de aanleg en reconstructie van provinciale wegen voorbereid. Voor het Waterschap zal ik me, samen met de andere enthousiaste leden van het algemeen bestuur, de komende vier jaar volop inzetten voor een doelmatig, efficiënt en betaalbaar waterbeheer voor mens, plant en dier."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties