Kerkdorpen Herpen

Waterschap treft maatregelen op dijk in Keent vanwege dassen

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

KEENT - Op maandag 23 december begint waterschap Aa en Maas met het aanbrengen van gaas bij de dijk in Keent. In de buurt van de dijk is gezien dat dassen hebben gegraven. Om te voorkomen dat de dassen in of onder de dijk gaan graven, waardoor de dijk minder sterk wordt, wordt onderaan de dijk gaas aangebracht. De das kan daar dan niet graven en gaat op zoek naar een andere plek.

Dassen zijn een beschermde diersoort. Ze breiden hun leefgebied in Nederland steeds verder uit. Daar waar de situatie het toelaat, zijn dassen welkom. Het komt ook voor dat dassen overlast veroorzaken of voor onveilige situaties zorgen, zoals nu in Keent. Er moeten dan (preventief) maatregelen worden getroffen.

Dassenprotocol
Waterschap Aa en Maas heeft samen met de andere Brabantse waterschappen en in overleg met de provincie Noord-Brabant een dassenprotocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelswijze is bij ingrijpen op locaties met dassen. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken volgens de Wet natuurbescherming.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties