Kerkdorpen Herpen

OPINIE: Vertrouw inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent en organiseer referendum

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

NEERLOON/OVERLANGEL/KEENT - De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) is al enkele jaren bezig met de plannen op het gebied van sport & ontmoeten. De Osse SP is van mening dat de NOK-gemeenschap recht heeft op investeringen in sport & ontmoeten.

Er zijn diverse overlegtafels waar de gemeenschap in vertegenwoordigd is: Dorpsraad Herpen, de Klankbordgroep, Parochie Johannes de Doper en de locatieraad Neerloon-Overlangel-Keent. Het is goed dat de gemeenschap zich in diverse verbanden heeft verenigd. Er spelen verschillende belangen en voorkeuren in de nieuw aan te wijzen locatie(s) voor sport en ontmoeten in Overlangel. Vanzelfsprekend liggen die belangen niet altijd op een lijn waardoor de verhoudingen tussen partijen en inwoners soms op de proef gesteld worden.

De SP vindt het belangrijk dat alle inwoners uit NOK, zowel voor- als tegenstanders van diverse locaties, in de gelegenheid gesteld moeten worden om zonder last of ruggenspraak hun stem te laten horen. Om hier concreet vorm aan te geven stelt de SP het volgende vijf-stappenplan voor:
1. Gemeente Oss voert gesprekken met de bovengenoemde partijen om gezamenlijk te komen tot de opzet van een locatiestudie voor sport & ontmoeten in Overlangel.
2. De locatiestudie onderzoekt – binnen de door de raad meegegeven financiële kaders – verschillende locaties en scenario’s voor sport & ontmoeten in Overlangel.
3. De uitkomst van deze locatiestudie wordt openbaar gemaakt en actief onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent. De betrokken partijen worden in de gelegenheid gesteld tot het geven van een reactie en het kiezen van een voorkeursscenario.
4. De gemeente Oss organiseert een lokaal raadgevend referendum in Neerloon, Overlangel en Keent waar de opties voor sport & ontmoeten aan de bevolking worden voorgelegd. Hierdoor is elke inwoner in staat om zonder last of ruggenspraak zijn of haar stem te laten horen.
5. De uitslag van het referendum wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

'Inwoners zijn vaak prima in staat om beslissingen te nemen over hun eigen leefomgeving. De gemeente geeft vooraf duidelijke financiële kaders mee, waardoor financiële verassingen uitblijven. Het is tijd dat alle inwoners van de NOK-gemeenschap zich uit kunnen spreken over hun eigen toekomst. Een referendum biedt hier een goede oplossing'. – SP-raadslid Bas van der Voort

De SP vindt lokale democratie van groot belang. Zeker als het gaat over de leefbaarheid van dorpen, buurten en wijken is het van belang dat inwoners zich uit kunnen spreken over hun eigen toekomst. Juist als de verhoudingen soms op scherp staan is een raadplegend referendum een goede uitkomst. Hierdoor krijgen inwoners, naast dat zij mee kunnen praten tijdens openbare vergaderingen, ook de mogelijkheid om anoniem hun stem te uiten.

Wij hopen dat de gemeente Oss werk maakt van het SP voorstel. De inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent hebben al lang genoeg gewacht op investeringen in hun kern.

Bas van der Voort
Raadslid SP, gemeente Oss

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties