Kerkdorpen Herpen

Nieuw parochiebestuur wacht flinke uitdaging

Kerken in regio gezamenlijk verder

als parochie H. Johannes de Doper

Door Paul Verstegen

REGIO - Een paar jaar zijn ze er mee bezig geweest en sinds 1 januari is het zover. De parochies van Schaijk-Reek, Herpen, Ravenstein, Huisseling, Demen-Dieden, Deursen-Dennenburg en Neerloon-Overlangel-Keent zijn samengevoegd tot één parochie: Heilige Johannes de Doper. Hier wordt zondag 1 februari bij stilgestaan met een Oprichtingsviering in de kerk van Schaijk.

De herindeling is in 2009 al ingezet door het Bisdom met het beleidsplan 'Groeien in geloof, geloven in groei'. Het aantal parochies loopt terug van een paar honderd naar ongeveer vijftig. Deels is dit om het priestertekort op te vangen, maar ook financieel is de schaalvergroting aantrekkelijker.
De nieuwe parochie omvat veertien dorpen, tien kerken en nog wat andere gebouwen. De naam stamt van de oudste kerk in de parochie, de Sint-Jan de Doper in Neerlangel (foto). Harald Spiertz uit Schaijk is de nieuwe pastoor. Hij wordt bijgestaan door de priesters Bertus Driever uit Herpen en Harrie Zandbelt uit Neerloon. Diaken René Lamers maakt het viertal compleet.

Overgangsjaar
Pastoor Spiertz en de stuurgroep zien 2015 als overgangsjaar. “Vooral achter de schermen moeten we nog veel structureren”, zegt hij. “Er is nog geen overzicht. Dat is eerst nodig. We stemmen alles op elkaar af om één organisatie neer te zetten voor de parochie. Daar nemen we ruimschoots de tijd voor. We voeren eventuele veranderingen geleidelijk door. De continuïteit van de vieringen en activiteiten zijn het belangrijkst.”

Een flinke uitdaging dus voor het nieuwe parochiebestuur, om uniformiteit in de organisatie te krijgen. De locaties behouden wel allemaal hun eigen identiteit. Spiertz: “Ik ben een groot voorstander van eenheid in verscheidenheid. Elke locatie apart is evenveel waard als het geheel. Dat is de kracht van de Rooms-katholieke Kerk. Het geheel dient de locatie en omgekeerd geldt hetzelfde.”

Gevolgen voor vieringen
De samenvoeging van de parochie heeft wel gevolgen voor enkele vieringen, zij het minimaal. Zo wordt de Heilige Mis in Schaijk op zondag vervroegd naar 9.30 uur. Verder vervalt elke eerste zaterdag de avondmis in Reek. Dit heeft te maken met het emeritaat van pastoor Joep van Gaalen. “Er is een rooster gemaakt voor de invulling van de vieringen in Ravenstein en omgeving”, licht Spiertz toe. “We verzorgen deze vieringen met een beperkt aantal assisterende priesters. Het is allemaal heel dunnetjes en daarmee uiterst fragiel.”

Parochiemissie
Elke parochie kende zijn eigen gebruiken en tradities. Die worden voorlopig gewoon voortgezet. “Alles wat bijdraagt aan de gemeenschap houden we in stand”, legt Spiertz uit. “We gaan alleen meer en vaker samen optrekken. Bij een lezing zullen we bijvoorbeeld de uitnodiging breder versturen om meer mensen in onze parochie te bereiken.”
Er bestaat reeds een activiteitenprogramma in de nieuwe parochie, met name vanuit Schaijk-Reek. “De parochiemissie is een prima manier om het evangelie te verkondigen. In het overgangsjaar doen we dat alleen in Schaijk en Reek, net zoals bij voorgaande keren, maar die activiteitenweek leent zich prima om ook elders in te zetten. We gaan niks forceren, maar bekijken gewoon hoe het loopt.”

Brochure
Vanwege de fusie en de vele veranderingen die nog op stapel staan, verspreidt de nieuwe parochie rond 1 februari een brochure. Deze verschijnt huis aan huis. Hierin staat extra informatie en staan antwoorden op vragen die mensen wellicht nog hebben. Ook de kerkpagina van Arena is een goede plek om in de gaten te houden voor mededelingen van de parochie.

Zondag 1 februari vindt om 10 uur de Oprichtingsviering plaats in de kerk in Schaijk, de parochiekerk van de nieuwe parochie omdat de pastoor daar woont. “Het begin van een nieuw tijdperk”, denkt Spiertz. “Het is voor alle parochianen een kans om elkaar te ontmoeten. Tevens wordt dan het nieuwe pastorale team en het nieuwe parochiebestuur gepresenteerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Heilige Mis bij te wonen.”

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties