Kerkdorpen Herpen

Excursie IVN Grave: Welke vogels overwinteren in natuurgebied Keent?

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

KEENT - Zondag 12 december houdt natuurvereniging IVN Grave een excursie waarbij gezocht wordt naar wintergasten in het natuurgebied Keent. Veel vogels uit noordelijke streken komen in ons land overwinteren, een aantal daarvan strijkt neer in de uiterwaarden van de oude Maasbocht in Keent. De wandeling start om 10 uur vanaf het bezoekerscentrum van Brabants Landschap in Keent aan de Zuijdenhoutstraat 2 en duurt ongeveer 2,5 uur.

Er zijn in natuurgebied Keent, naast de gebruikelijke watervogels, momenteel ook veel wintervogels te gast uit Scandinavië en Rusland. "Bijvoorbeeld de grote zaagbek, koperwiek, kramsvogel (foto), smient en wintertaling. In oktober vliegen ze naar de zuidelijk gelegen overwinteringsgebieden zoals natuurgebied Keent, waar ze tot maart blijven", zegt René van den Heuvel namens IVN Grave. "In de nieuwe natuur bij Keent hebben vogels als lijsters, reigers, ganzen en eendensoorten hun plaats ontdekt. Ook bekende en minder bekende roofvogels fourageren in dit verruigde natuurgebied, waar stukken natuur zijn afgesloten voor de grote grazers, zodat de vegetatie kan verruigen. En dat is weer goed voor ruigte- en struweelvogels, vlinders en overige insecten. Tijdens de wandeling staan we op een aantal punten stil om observaties te doen. Daar hopen we een aantal soorten vogels te zien en hun schoonheid te bewonderen."

Deelnemers wordt aangeraden een verrekijker mee te nemen. Deelname aan de wandeling is gratis en aanmelding is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties