Kerkdorpen Herpen

CDA-prominenten naar Ravenstein vanwege geluidsoverlast A50

Door De redactie

Belangengroep blijft strijden voor maatregelen

RAVENSTEIN - Op initiatief van de Belangengroep Bestrijding Geluidsoverlast en Luchtverontreiniging A50 komen maandag 26 april twee CDA-prominenten naar Ravenstein. Tweede-Kamerlid Ger Koopmans en Fer Smolders, provinciaal woordvoerder infrastructuur voor het CDA, zullen samen met leden van de belangengroep en enkele CDA-raadsleden uit Oss de situatie ter plekke bekijken. Het werkbezoek start om 17 uur vanaf restaurant Het Veerhuis. Alle belangstellenden zijn welkom.

Inwoners van Ravenstein, Huisseling, Herpen en Schaijk ondervinden al sinds de aanleg van knooppunt Paalgraven in 2007 meer hinder van de A50. De drukte op de snelweg is toegenomen en daarmee ook de luchtverontreiniging en het geluid. Uit geluidsmetingen van Rijkswaterstaat in 2008 blijkt dat veel woningen onder het wettelijk maximum van 65 decibel zitten, maar boven de zogeheten voorkeursgrenswaarde van 48. “Veel mensen hebben problemen met de geluidsoverlast en luchtvervuiling. Hetgeen wij kunnen verdragen is bereikt”, zegt Wim Duineveld, inwoner van Huisseling en lid van de Belangengroep ter Bestrijding van Geluidsoverlast en Luchtverontreiniging A50.

De belangengroep, waarin tientallen omwonenden van de A50 uit Ravenstein en Huisseling zich hebben verenigd, dringt bij de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat al lange tijd aan op maatregelen tegen de geluidshinder van de snelweg.

In de eerste maanden van 2009 bespreekt een delegatie van de belangengroep de geluidsoverlast met de fracties van de politieke partijen van de Osse gemeenteraad. Wim Duineveld: “Die gesprekken verliepen in een uitstekende sfeer en de fracties hadden begrip voor ons streven. Ook beloofden zij dit onderwerp op te nemen in hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 2010. Een belofte waar wij de fractievoorzitters graag aan herinneren.”

Handtekeningen
Op 23 september 2009 houdt Duineveld namens de belangengroep een toespraak voor de raadsadviescommissie Wonen, Openbare Ruimte en Milieu. Ook de stichting Huurdersbelangen spreekt de commissie toe en overhandigt wethouder Hendrik Hoeksema zeshonderd handtekeningen van bewoners van Ravenstein en Huisseling die overlast ondervinden van de A50. Hoeksema erkent dat uit de zogeheten geluidsnota blijkt dat in delen van de gemeente Oss sprake is van geluidsoverlast, maar geeft aan dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de A50. Wel laat Oss samen met de gemeenten Landerd, Bernheze en Wijchen onderzoek doen naar de werkelijke geluidsbelasting.

In de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2009 dient Toon Jaspers namens het CDA Oss een motie in betreffende de geluisoverlast. Deze wordt unaniem door de raad aangenomen.

Provincie
Sinds begin dit jaar richt de belangengroep zich met name op de provincie. In januari schrijft de groep een brief aan gedeputeerde Onno Hoes, waarin gevraagd wordt een werkgroep te vormen met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en de belangengroep. Doel is om overleg te voeren en te komen tot vermindering van geluidsoverlast en luchtverontreiniging van de A50. “De provincie wees ons verzoek voor een werkgroep echter af”, zegt Duineveld. “Daarover zijn wij hevig teleurgesteld.”

De belangengroep besluit vervolgens een kopie van de brief aan Hoes naar de provinciale statenfracties te sturen. Wim Duineveld: “Dankzij bemiddeling van Toon Jaspers van het CDA en de SP brengt CDA-Kamerlid Ger Koopmans nu een werkbezoek aan Ravenstein om de situatie te bekijken. Wij hopen dat Rijkswaterstaat er zo van doordrongen raakt hoezeer de bewoners van Huisseling en Ravenstein lijden onder de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging van de A50.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties