Herpen

INGEZONDEN: Beste dorpsgenoten...

Door Voor De Gemeenschap (VDG)

Beste dorpsgenoten,

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen is VDG de grootste partij van Oss geworden. En dat willen we blijven!

Voor VDG is de kwaliteit van de leefomgeving van groot belang. Daarbij staat een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. In Dorpsraadgebied Herpen en Overlangel moet iedere inwoner zich thuis voelen en trots zijn op het eigen dorp, en liefst ook op de gemeente Oss.

In Herpen en Overlangel is veel gebouwd de afgelopen jaren. De Jas is afgerond en de Wilgendaal krijgt meer en meer vorm. VDG vindt dat de volgende fases moeten bestaan uit een goede mix van zelfbouw-, koop- en (sociale) huur- woningen. De keuze van het nieuwe schoolgebouw dient daarom ook zo snel mogelijk gemaakt te worden. Mocht deze bij de Wilgendaal komen dan dient er een goede en snelle invulling te komen voor de ‘vrijgekomen plek’ in het centrum van Herpen. Met inspraak van omwonenden en met eigen regie over invulling van woningen waar vraag naar is.

De Rogstraat is nieuw ingericht, echter dit project is nog niet klaar. Er is op aandringen van VDG geld beschikbaar gesteld voor het verder doortrekken van deze vernieuwing met inbegrip van het Alard van Herpenplein. Hiervoor dient in 2018 nog een mooi plan voor worden gemaakt.

In de Maashorst heeft VDG samen met de recreanten, ruiters en menners, fietsclubs en overige gebruikers er voor gezorgd dat deze geheel open is gebleven. VDG streeft naar een goede balans tussen recreatie en natuur. VDG zal deze balans blijven bewaken!

Met het Slotje hebben we een mooie en belangrijke ontmoetingsplek in de kern van Herpen. De afgelopen jaren heeft onder andere onze zorgcoöperatie er intrek in genomen en inmiddels een onmisbare plaats verworven in onze gemeenschap. Een gezonde exploitatie van ’t Slotje is van groot belang voor het ontmoeten in Herpen en de sociale functie die het heeft.
Overlangel is helaas getroffen door de brand in de Petjesbar waardoor een ontmoetingsplaats is weggevallen. Mede door inzet van de inwoners, Rabobank en de gemeente Oss is een voorlopige voorziening gerealiseerd. Echter er is nog werk te verzetten om het ontmoeten definitief goed te waarborgen. Dit zal samen met de gemeenschap en de gemeente worden opgepakt. Ook hier is ontmoeten de basis waar VDG voor staat, eventueel in mooie harmonie met sport.

In ons buitengebied zou een goed werkende en snelle internetverbinding een basisvoorziening moeten zijn. Dit is echter niet het geval. Wij streven er naar dat een snelle internet verbinding voor iedere inwoner mogelijk is. Uitbreiding van het glasvezelnetwerk is dan ook een van de speerpunten voor Herpen Overlangel voor de komende periode.

We weten dat de Q-koorts in Herpen haar oorsprong heeft gehad. Vele inwoners ondervinden hiervan nog dagelijks de gevolgen. Daarom kunnen we niet akkoord gaan met uitbreidingen van geitenhouderij(en) die dicht tegen de woonkern aan liggen. Op aandringen van VDG is besloten om een ‘stand still’ beleid af te kondigen dat bedrijven niet mogen uitbreiden totdat nieuw onderzoek duidelijkheid geeft over hoe schadelijk deze bedrijven zijn.

Kortom de Kracht van Lokaal. Stem 21 maart VDG.

Kees van Geffen Lijst 1, nr. 2
Berrie van de Burgt Lijst 1, nr. 9

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties