Landerd

Opiniestuk DS97

Zelfstandig, omdat dit prima kan!

Door DS'97

Landerd kan in de toekomst prima zelfstandig blijven. Dat is de boodschap die we aan u willen overdragen. We maken graag van de gelegenheid gebruik om kort toe te lichten waarom wij denken dat zelfstandigheid op dit moment de meeste voordelen biedt.

Landerd is financieel gezond. De begroting voor 2016 is vorige week unaniem door alle politieke partijen goedgekeurd. Dat wil zeggen dat alle raadsleden de ingezette koers voor onze gemeente kunnen ondersteunen. En daarmee hebben allen de financieel gezonde situatie van Landerd onderstreept. Onze financiën zijn op orde, dus waarom naar een grotere gemeente?

Landerd heeft zijn dorpen goed in beeld. Grote gemeenten denken en handelen vanuit centralisme, waardoor de kleinere kernen veel minder in beeld zijn. Wij willen eerst samenwerken met de buren en vanuit samenwerking onderzoeken of een grotere gemeente voordelen kan bieden. We willen dit niet overhaast, maar zorgvuldig doen. Zodat we u ook kunnen uitleggen waarom het groter zou moeten. Onze kernen zijn goed in beeld, dus waarom kiezen voor vermindering van focus?

Landerd heeft krachtig bestuur dat nabij de inwoners staat. Dat is in een kleine gemeente beter te organiseren. We vinden het van belang dat het bestuur en de ambtenaren van onze gemeente nabij onze inwoners staan. Zij kennen de plaatselijke wensen en verlangens en kunnen daar goed op inspelen. Opschaling brengt juist meer afstand en biedt niet automatisch meer kwaliteit voor onze inwoners. De provincie stemt alleen in met herindelingen, wanneer deze breed door alle inwoners gedragen worden. Wanneer we als Landerd kiezen voor zelfstandigheid, wordt ons door de provincie niets opgelegd. Het bestuur is krachtig en nabij, dus waarom kiezen voor meer afstand?

Landerd heeft de zorg voor kwetsbaren goed op orde. De vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, blijven de komende jaren zeer complex. Deze worden de komende jaren in samenwerking met 19 gemeenten in de regio opgepakt. Dat betekent dat ook onze buurgemeenten, deze opdrachten niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Daar verandert de vorming van een grotere gemeente helemaal niets aan. Dus welke voordelen biedt een grotere gemeente op het gebied van zorg en welzijn? Wij zien ze niet. De zorg in onze gemeente is op maat en op orde, dus wat kan een grotere gemeente ons hierin bieden?

Wat zijn de voordelen? Wij vragen ons oprecht af waarom het groter zou moeten? En waarom we nu overhaaste beslissingen zouden moeten nemen? De afgelopen weken hebben we vanuit diverse hoeken meningen gehoord die als feiten gepresenteerd zijn. Maar concrete voordelen van een grotere gemeente voor onze inwoners, hebben wij daar niet uit kunnen filteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwoners van Landerd nuchter genoeg zijn om zich niet te laten leiden door emoties en valse sentimenten. We zijn volwassen en verstandig genoeg om te weten dat het gras bij de buren echt niet groener is.

KIES VERSTANDIG! KIES ZELFSTANDIG!

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties