Zeeland

'Samen sta je sterker'

Zeelandse ondernemers sluiten aan bij Platform Uden en willen dorpsraad

Door Sergio Boutkan

ZEELAND - Met het oog op een toekomstige Maashorstgemeente zoekt Landerd steeds meer toenadering tot Uden. Hetzelfde geldt voor de Zeelandse Ondernemers Vereniging (ZOV), die zich onlangs aansloot bij het Platform Ondernemend Uden. Arena sprak met enkele bestuurs- en werkgroepleden van de ZOV en de voorzitter van het 'Platform' over hun plannen en ambities. "Wanneer je gezamenlijk en met één stem naar buiten treedt, sta je veel sterker."

Bij het Platform Ondernemend Uden zijn naast de ZOV twaalf verschillende ondernemers- en netwerkclubs uit de gemeente Uden aangesloten. "Die diversiteit heeft natuurlijk voordelen, maar geeft echter ook veel overlap", stelt Peer van Bakel, voorzitter van UOV De Kring, een van de initiatiefnemers van het Platform. "Als ondernemers hebben we immers veel gemeenschappelijke belangen. Wanneer je gezamenlijk met één stem naar buiten treedt, sta je veel sterker en kun je meer bereiken."

'De kar trekken'
ZOV-voorzitter John Eijsermans onderschrijft deze stelling. "In onderhandelingen met bijvoorbeeld de gemeente sta je veel sterker als je zaken serieuzer en in een groter verband aanpakt. Daarom maken wij graag gebruik van de expertise van het Platform. Bovendien willen wij als Zeeland voorop lopen en niet wachten op Schaijk en Reek. Politiek zijn wij als Zeeland natuurlijk slecht vertegenwoordigd in Landerd, vandaar dat wij hebben gezegd: als ondernemers gaan we de kar trekken."

'Zeeland snakt naar dorpsraad'
Vanwege de 'slechte vertegenwoordiging' in de lokale politiek snakt Zeeland volgens Eijsermans naar een dorpsraad. "Als ZOV willen wij graag het initiatief nemen voor zo'n toekomstige dorpsraad. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat concreet handen en voeten kunnen geven. Onder meer door te kijken hoe dit in omliggende dorpen is geregeld. Hoe is zo'n dorpsraad georganiseerd? Wordt deze serieus genomen? En komen de onderwerpen die een dorpsraad aandraagt ook daadwerkelijk op de politieke agenda? Dat soort zaken willen we graag weten."

ZOV 2.0
Sinds de oprichting van de werkgroep ZOV 2.0, eerder dit jaar, heeft de ondernemersvereniging nieuw elan gekregen en is de club actiever dan ooit. Dat uit zich onder meer in het uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief, het organiseren van interessante kwartaalbijeenkomsten voor de leden en een actuele en informatieve website. "ZOV 2.0 is opgericht met als doel Verbinden & Informeren", zeggen de werkgroepleden Alfred van Meegen en Willem Peters. "Dat betekent ook informeren over datgene wat er buiten onze gemeentegrenzen gebeurt op ondernemersgebied."
"Door verbinding te zoeken met Udense ondernemers hopen we niet alleen informatie en ervaringen uit te kunnen wisselen, maar ook gezamenlijke activiteiten te ontplooien", geeft Peters aan. "Maar wél met behoud van onze eigen Zeelandse identiteit", benadrukt Van Meegen. "We gaan niet aan het handje van Uden lopen. Maar waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?"

'Ook voor ZZP'ers'
De ZOV wil nadrukkelijk ook de ZZP'ers in het dorp bereiken. "Dat is een belangrijk speerpunt", stellen Alfred en Willem. "Voor onze bijeenkomsten zoeken we gericht naar onderwerpen die ZZP'ers aanspreken. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe kom je als ZZP'er aan klanten? Op een recente bijeenkomst hadden we daarvoor de workshop 'Pittig pitchen' georganiseerd."

De nieuwe, frisse aanpak van de ZOV werpt zijn vruchten af. Alfred van Meegen: "Sinds de presentatie van ZOV 2.0 in september hebben we er al zeker tien nieuwe leden bij gekregen. Je proeft het enthousiasme." John Eijsermans vult aan: "We zitten nu rond de honderd leden. Over twee jaar hopen we op 125 te zitten. Dan ben je toch een redelijk serieuze club."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties