Zeeland

Progressief Landerd laakt bomenkap in centrum Zeeland

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Progressief Landerd komt in het geweer tegen de in haar ogen 'rigoureuze kap van volwassen bomen in het centrum van Zeeland'. "Wij vinden dit ernstig en vragen ons af of hier aan de voorkant voldoende is nagedacht over mogelijkheden tot behoud", zegt PL-raadslid Jacques Pijnappels, die een aantal schriftelijke vragen aan het college van B en W heeft gesteld over de bomenkap.

"Wij constateren dat er opnieuw volwassen bomen worden gekapt voor centrumplannen, eerst in Schaijk en nu in het centrum van Zeeland", geeft Pijnappels aan. "Bomen zijn een belangrijk element in de leefomgeving. Naast dat bomen een betekenis hebben voor een gezond milieu zijn bomen ook beeldbepalend. Een mooi centrum bestaat uit meer dan alleen stenen en deze bomen waren in die zin al vele jaren beeldbepalend."

Progressief Landerd vraagt burgemeester en wethouders onder meer 'wie er een vergunning heeft afgegeven voor het kappen van de bomen in het centrum van Zeeland'. Verder wil de partij weten of er 'bij de planvorming voldoende inspanning is geleverd en gekeken is op welke wijze bestaand groen kan worden ingepast in de uitwerking'. 'Is hierover gesproken met belanghebbenden die meegewerkt hebben aan de planvorming?', vragen de progressieven zich af.

PL dringt er bij het college op aan dat er volwassen bomen teruggezet worden ter compensatie van de gekapte exemplaren en wil verder weten of er nog meer volwassen bomen worden gekapt. Tenslotte wil de partij ook opheldering over het feit dat de Kerkstraat lange tijd volledig wordt afgesloten. PL ziet in dit kader liever een gefaseerde aanpak.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties