Zeeland

College geeft groen licht voor bouw multifunctionele gemeenschapsaccommodatie

Nieuw dorpshuis Zeeland twee miljoen duurder

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Het Landerdse college van B en W geeft groen licht voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel dorpshuis en sporthal in Zeeland. "In nauwe samenwerking met de dragers van het project, betrokkenen uit het dorp die zich hebben verenigd in de Stichting Dorpshuis Zeeland, is een prachtig plan ontwikkeld, waar wij als college volmondig ja tegen zeggen", licht wethouder Moritz Böhmer toe. Op 26 september heeft de gemeenteraad het laatste woord over het project, waarmee een bedrag is gemoeid van 12,5 miljoen euro. Dat is 1,9 miljoen euro hoger dan het krediet van 10,6 miljoen dat de raad in 2018 beschikbaar stelde.  

Dat de kosten voor het nieuwe dorpshuis fors hoger uitvallen heeft volgens Böhmer meerdere oorzaken. "Ten eerste zijn de bouwkosten enorm gestegen. Daarnaast gaan we de nieuwe accommodatie bouwen volgens het '0 op de meter-principe' en dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van de investering. Verder zijn na de verfijning van het programma van eisen een aantal nieuwe dingen - échte verbeteringen van het plan - naar voren gekomen en dat brengt eveneens extra kosten met zich mee. We vragen de raad daarom om een extra krediet van 1,9 miljoen euro. We kunnen dit als gemeente financieel dragen en derhalve verwacht ik dat de raad dit volledig ondersteunt."

Plannen zijn klaar
Stichting Dorpshuis Zeeland is aan de slag gegaan met het ondernemingsplan, het exploitatieplan en een concept programma van eisen. “Ik ben trots op wat we met heel Zeeland bereikt hebben. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen” zegt Marcel Bongers, voorzitter van het stichtingsbestuur. Met een dorpshuis in combinatie met een nieuwe sporthal krijgt Zeeland een ontmoetingsplek die zo flexibel mogelijk is ontworpen. Zowel voor activiteiten die nu georganiseerd worden, als activiteiten die over 10 jaar worden georganiseerd."

Ambianz
Het nieuwe dorpshuis krijgt straks meerdere multifunctionele ruimtes: een evenementenzaal met podium met ruimte voor 400 personen, een grandcafé, een sporthal, de bieb en een speciale jongerenruimte genaamd 'De Toekomst'. "Dat wordt echt een hele moderne, op jongeren gerichte ruimte", benadrukt bestuurslid programmering Gijs de Louw. "Een zwartgeverfde ruimte met een Madonna-poster was vroeger misschien voldoende, maar nu niet meer. De jeugd moet nu een plek hebben om bijvoorbeeld te kunnen gamen."    

Parochiehuis
Of het karakteristieke parochiehuis aan de Kerkstraat (deels) gehandhaafd blijft in het nieuwe plan is nog niet duidelijk. Marcel Bongers: "Het belangrijkste is dat we een goed dorpshuis en sporthal krijgen waarmee Zeeland 40 jaar vooruit kan. Als het parochiehuis daarbij een belemmering vormt, hoeft het niet per se behouden te blijven."   
Wel zeker is dat de zaal achter Ambianz verdwijnt en plaatsmaakt voor parkeerplaatsen. Ook Salt & Pepper en de naastgelegen woning gaan onder de sloophamer. De huidige sporthal verdwijnt op het moment dat de nieuwe gemeenschapsaccommodatie helemaal klaar is. Op die plek is dan ruimte voor woningbouw. Het bestaande dorpshuis De Garf wordt herontwikkeld en De Vlashoeve is betrokken in de deal met de eigenaren van Ambianz. Die kunnen daar twee à drie woningen gaan ontwikkelen.

Evenals het stichtingsbestuur ziet Moritz Böhmer het nieuwe plan helemaal zitten. “Dit is echt een fijne manier van besturen. Als gemeente zorgen we voor randvoorwaarden, maar we moeten het sámen doen. Uitgangspunt voor de Zeelanders is dan ook dat het nieuwe dorpshuis van, voor en door Zeeland is."

Verdere procedure
Op 26 september besluit de gemeenteraad of zij instemmen met de plannen. Daarna start de aanbestedingsprocedure. Het raadsbesluit is ook het startpunt voor de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige gebiedsvisie. En een nieuw bestemmingsplan voor Kerkstraat-Oost kan dan worden voorbereid. Op 12 september bespreekt de gemeenteraad de plannen in een voorbereidende vergadering.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties