Zeeland

Natuurgebied De Maashorst wordt dertig hectare groter

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Staatsbosbeheer start in de loop van november met de aanleg van nieuwe natuur aan de Weversweg bij Zeeland. Natuurgebied De Maashorst wordt daardoor flink groter; de uitbreiding komt neer op een oppervlakte van zestig voetbalvelden. Er wordt onder meer nieuw bos aangeplant, met daarin een wandelpad en er worden kruidenrijke akkers aangelegd. Een gedeelte van de nieuwe natuur, wat is afgesloten voor publiek, gaat naar extra begrazingsgebied voor wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. In het nieuwe begrazingsgebied worden poelen gegraven, zodat de dieren kunnen drinken. Het nieuwe natuurgebied ligt aan de Weversweg en is zichtbaar vanaf het fietspad en het nieuwe wandelpad. Het grenst aan het huidige gebied met wisenten.

In dit nieuwe stukje Maashorst komt ook nieuw bos, zodat het gebied klimaatbestendiger wordt. Er worden loof- en naaldbomen aangeplant zoals ratelpopulier, zomereik en berk. Boomsoorten die hier van nature thuishoren. De bomen worden afgewisseld met struiken, die bloesem en bessen dragen; voor insecten en vogels. Het gaat om struiken als lijsterbes, meidoorn en sleedoorn. Door het bos komt een zandpad voor wandelaars, zodat zij van de nieuwe natuur kunnen genieten. De nieuwe aanplant, komt van zaden van wilde bomen en struiken, die zijn geoogst en gekweekt door Staatsbosbeheer. Dus het zijn nazaten van authentieke, wilde bomen en struiken.

Aanpakken verdroging
Om droogte en verdroging in De Maashorst tegen te gaan, worden diverse gegraven watergangen, grotendeels gedempt. Stuwen en duikers worden verwijderd en de grote grazers zullen de rest dicht lopen of trappen. Natuurlijke laagtes in het gebied, worden hersteld. Hiermee wordt verdroging van de natuur tegengegaan en komt het waterpeil op een beter niveau.

Natuurnetwerk Brabant
De nieuwe natuur wordt ontwikkeld op voormalige landbouwgrond en is aangekocht met behulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit alles in het kader van Natuurnetwerk Brabant, waarbij natuur meer ruimte krijgt. Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden met de wensen van onder andere Stichting Natuurorganisaties, Vlinderstichting, Free Nature, Stichting Taurus en Dassenwerkgroep Brabant.
De aankoop en inrichting is mogelijk gemaakt door een samenwerking van Ark Natuurontwikkeling, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, gemeente Landerd en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De werkzaamheden start in november en nemen zo'n drie à vier weken in beslag. De bosaanplant vindt plaats in dit plantseizoen; dit najaar of uiterlijk begin volgend jaar.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties