Zeeland

Herinrichting centrum Zeeland start na carnaval

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - De openbare ruimte in het centrum van Zeeland wordt opnieuw ingericht. Het is een van de projecten van het Centrumplan Zeeland. Na een uitgebreide voorbereiding wordt maandag 19 februari gestart met de uitvoering van de eerste fase.

In februari 2017 stelde het college van B en W het plan voor de herinrichting van de openbare ruimte vast. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, ondernemers en de klankbordgroep en wordt in fases uitgevoerd.

De eerste fase bestaat uit het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt Jumbo en een deel van de Kerkstraat. Het plein krijgt een nieuwe inrichting, inclusief het nu onverharde deel. Daar komen in totaal 88 parkeerplaatsen. Voor de horeca- en winkelpanden aan de Kerkstraatzijde is ruimte voor terrassen en aan de pleinzijde van de supermarkt komt een stoep voor het stallen van fietsen, bankjes en ondergrondse glascontainers. De Kerkstraat gaat in de nieuwe situatie onderdeel uitmaken van het plein en de knik in de Kerkstraat ter hoogte van het gemeentehuis komt te vervallen, de bushalte schuift op naar het gemeentehuis en de ruimte voor het gemeentehuis krijgt een nieuwe verharding. Op verschillende plekken komen nieuwe bomen.

Planning/fasering
De werkzaamheden voor fase 1 starten op maandag 19 februari en de verwachting is dat de werkzaamheden eind juli zijn afgerond. De voortgang van de werkzaamheden is echter afhankelijk van het weer daarom kan de planning afwijken. Voor de uitvoering wordt het werkgebied van fase 1 opgedeeld in drie delen. Dit om het gebied zoveel mogelijk bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Gestart wordt met het pleindeel voor het gemeentehuis en het daarvoor liggende deel van de Kerkstraat. Dan volgt het zuidelijke deel van het plein en als laatste het noordelijke deel van het plein.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Rosmalen. Er wordt tussen 7 en 17 uur gewerkt. De aannemer is eerste aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. Men kan daarvoor vanaf 19 februari terecht bij John Roefs, 06-20350717 of john@vanrosmalenbv.nl

Bomen en verlichting
Het merendeel van de bomen in het werkgebied wordt gekapt. De kapvergunning daarvoor is onherroepelijk. Maar er komen nieuwe bomen voor terug. De locaties voor die nieuwe bomen worden aangelegd en voorbereid door de aannemer. De bomen worden door de gemeente pas in het najaar geplant want dat is het meest geschikte moment voor het planten van bomen.
Ook de straatverlichting in de Kerkstraat wordt vernieuwd. De aannemer zal de lichtpunten verplaatsen naar de juiste locatie en voorlopig de bestaande masten terugplaatsen. Deze worden op een later moment allemaal tegelijk vervangen door de nieuwe lichtmasten.

Hinder
De werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder, dat is onvermijdelijk en inherent aan het werk. Van Rosmalen en de gemeente proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en vragen om begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden blijven er in het werkgebied maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Alternatieve locaties om te parkeren zijn het terrein bij sporthal De Hekel, de voormalige locatie van de Wizzert en het (tijdelijke) terrein achter De Garf. Er komen verwijzingen naar deze alternatieve parkeerplaatsen.

Afsluiting Kerkstraat
De Kerkstraat wordt tijdens de werkzaamheden deels afgesloten voor autoverkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Ook de bussen rijden tijdens de afsluiting een andere route, de halte op het plein (richting Uden) en de halte voor Compostella (richting Nijmegen) komen tijdelijke te vervallen. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de tijdelijke afsluiting. Voetgangers en fietsers kunnen wel lopend passeren.

Afvalinzameling
Direct aanwonenden van het werkgebied kunnen de afvalcontainer op inzameldagen plaatsen op een tijdelijk plek. De aannemer kan daarbij assisteren. De glasbakken en kledingcontainer op het plein blijven tijdens de werkzaamheden beschikbaar en bereikbaar.

Meer informatie over het Centrumplan Zeeland en de herinrichting staat op www.landerd.nl/overlanderd/projecten/centrumplanZeeland

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties