Zeeland

Brede steun voor behoud kerkgebouw Zeeland

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Met bijna 350 ingevulde enquêteformulieren hebben inwoners van Zeeland hun mening gegeven over het kerkgebouw en hoe zij denken over de noodzaak tot instandhouding ervan. De enquêteresultaten laten zien dat Zeeland zeer betrokken is bij het kerkgebouw. "Een goede basis om verder te gaan met ons werk om voorstellen te formuleren hoe we kunnen zorgen dat het monumentale gebouw voor Zeeland behouden blijft. Daar zijn wij volop mee bezig. Pas in een latere fase worden daar keuzes voor gemaakt", laat de klankbordgroep bij monde van voorzitter Ad Daverveld weten.

De klankbordgroep werkt in opdracht van het parochiebestuur. De groep van 12 is gevraagd om te kijken hoe Zeeland denkt over het (instandhouden van het) kerkgebouw. Op 26 november was er een open dag die druk werd bezocht en waar de enquête werd gepresenteerd. Intussen hebben de leden van de klankbordgroep zelf niet stilgezeten en hebben de leden intensief met elkaar overlegd en gediscussieerd. Uitgangpunt van alle gesprekken is dat de kerkelijke functies zo lang mogelijk in stand moet worden gehouden.

Dat er erediensten mogelijk moeten blijven wordt breed gedragen, geeft Daverveld aan. "De klankbordgroep voelt zich daarin gesteund in haar werk. Afgesproken is dat we de vele gegevens die nu bekend zijn gaan bespreken, ideeën gaan uitwerken en proberen realistische scenario’s te schetsen. Als dat lukt worden de resultaten aan het parochiebestuur overgedragen en volgt er een onderzoek naar de haalbaarheid van de ideeën, zowel bouwkundig als financieel."

De verwachting is dat de klankbordgroep in maart of april zover is, dat ze het resultaat van haar werk bekend kan maken. "Omdat het een proces is dat voor veel mensen heel gevoelig ligt, is afgesproken om uit oogpunt van zorgvuldigheid over de inhoud van de besprekingen geen mededelingen te doen. De uiteindelijke resultaten gaat de werkgroep zeker delen met de inwoners van Zeeland."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties