Landerd

As50+ gemeenten klaar voor opvang vluchtelingen

Wobine Buijs: 'We hebben samen de schouders eronder gezet'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl
Burgemeester Wobine Buijs van Oss.

REGIO - De gemeenten in de As50 (Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel) hebben voldaan aan het verzoek om te voorzien in voldoende opvanglocaties voor vluchtelingen. Het is nu aan het COA en de provinciale overlegtafel (POV) onder leiding van Wim van de Donk om helderheid te geven over het vervolg. Dit schrijft coördinerend burgemeester Wobine Buijs uit Oss in een brief aan de Commissaris van de Koning.

Buijs is tevreden over het proces dat is doorlopen. “Wij hebben samen de schouders eronder gezet en kunnen leveren als dat nodig is”, laat ze weten. “We hebben laten zien dat we in staat zijn om in korte tijd te presteren. Nu gaan we ervan uit dat er in september meer duidelijkheid komt over de daadwerkelijke behoefte.”
De intensieve samenwerking heeft volgens de Osse burgemeester als positief gevolg dat gemeenten in de regio elkaar steeds makkelijker en beter weten te vinden. “De burgemeesters en wethouders hebben regelmatig met elkaar om de tafel gezeten. We hebben intensief overlegd over wonen, integratie en participatie en 'best practices’ uitgewisseld.”

Meierijstad
Op dit moment is de stand van zaken in de As50+ regio dat in het cluster Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) per direct tot 1 mei 2017 opvang is voor 300 personen in het voormalige ziekenhuis Bernhoven. In Sint-Oedenrode blijft de locatie Novadic - Kentron aan de Schijndelseweg in beeld. De gemeenteraad beslist in september definitief of deze locatie aangeboden wordt voor uitgebreider onderzoek. De gemeenteraad van Schijndel heeft het voormalig Mob-complex Vlagheide aangeboden voor nader onderzoek voor een AZC voor 300 personen. Dit in samenhang met de locatie Novadic- Kentron in Sint-Oedenrode.

Regio Oss-Uden
In Uden is nog geen concrete locatie in beeld. Wel heeft de gemeenteraad aangeboden, als het COA daar om vraagt en de noodzaak aan kan tonen, een locatie te willen aanbieden voor de opvang van 300 vluchtelingen voor een periode van maximaal vijf jaar. In Oss bestaat de mogelijkheid de bestaande noodopvang voor 300 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor in Oss te verlengen.
In Bernheze is door de gemeenteraad besloten de locatie voormalig MOB-complex aan de Slabroekseweg in Nistelrode aan te bieden waarbij het COA vóór 1 oktober duidelijk moet maken of er gebruik van gemaakt wordt anders vervalt het aanbod. Om de druk op de opvanglocaties te verminderen werken de diverse gemeenten, waaronder Landerd, ook intensief aan de opdracht die er ligt voor het huisvesten van statushouders.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties