Landerd

Landerd timmert aan de weg

Wethouder Hans Vereijken: 'We kunnen voorlopig goed vooruit qua woningbouw'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Het nieuwe dorpshuis met sporthal in het centrum van Zeeland, de derde fase van de nieuwbouwprojecten Akkerwinde Schaijk en Repelakker Zeeland, de inbreidingsplannen 'Tennisvereniging/Jong Nederland Reek', 'Jonkergouw Schaijk' en 'Langenboomseweg Zeeland' én de bedrijventerreinen Voederheil Zeeland en Reek-Zuid. De gemeente Landerd timmert letterlijk en figuurlijk hard aan de weg. Dit tot grote tevredenheid van wethouder Hans Vereijken (foto), die momenteel de portefeuille Ruimtelijke Ordening waarneemt van zijn collega-bestuurder Ben Brands, die door ziekte enige tijd uit de roulatie is. "We kunnen de komende vijf à zes jaar in Landerd uitstekend vooruit qua woningbouw, zowel in Reek als in Schaijk en Zeeland."

Van de al langlopende nieuwbouwprojecten in de gemeente Landerd gaan Akkerwinde Schaijk en Repelakker Zeeland de derde fase in.
Hans Vereijken: "Van Akkerwinde fase II zijn alle kavels afgenomen, we zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor Akkerwinde III. Die bevinden zich weliswaar nog in een pril stadium, maar de ontwikkelaar is druk bezig met het maken van plannen. Het is de bedoeling dat Akkerwinde III een mix wordt van huurwoningen, starterswoningen, tweekappers en seniorenwoningen. We willen alle doelgroepen zoveel mogelijk aan bod laten komen. Daarnaast is er plaats voor bepaalde woon-zorginitiatieven."

"Ook project Repelakker is volop in beweging. We hebben daar nog enkele kavels vrij. Daverveld Woonprojecten en Reuvers Ontwikkeling & Bouw zijn onlangs gestart met de bouw van acht levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen, die inmiddels allemaal zijn verkocht. Nu Repelakker I en II zijn voltooid, gaan we ook daar binnenkort starten met de derde fase. Die omvat enkele tientallen woningen."

Samen met Akkerwinde III en Repelakker III vormen de projecten Kerkstraat-Oost in Zeeland en de inbreidingslocaties 'Jonkergouw' aan de Molenaarstraat in Schaijk en 'Tennisvereniging/Jong Nederland' aan de Scheenen in Reek de 'Big Five' van Landerdse woningbouwprojecten. Wat is de actuele status van die laatste drie projecten?
"Voor het project Kerkstraat-Oost zijn we momenteel bezig met het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit gebied, de oude locatie van de basisscholen Vlasgaard en De Wizzert, worden naast het nieuwe Zeelandse dorpshuis en de sporthal zo'n vijftig tot zeventig woningen gebouwd waaronder ook sociale huur en/of koopwoningen. Het concept-stedenbouwkundig plan is bijna klaar en wordt op korte termijn voorgelegd aan de betrokken partijen: de grondeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporatie Mooiland en omwonenden. In deze gesprekken gaan we nadere afspraken maken over de verdere uitwerking van het plan. Daarna kan iedereen op het voorontwerp reageren."
Het college besloot afgelopen dinsdag het ontwerp-bestemmingsplan voor de locatie Repellaan in Schaijk (achterlaatlocatie Albert Heijn) ter inzage te leggen. Woningcorporatie BrabantWonen wil hier 24 sociale huurwoningen bouwen.

Het plan 'Jonkergouw' is een van de inbreidingslocaties waar jullie aan de slag gaan. Oftewel woningbouw binnen de bestaande bebouwde kom.
"Het gaat hier om de zogeheten achterlaatlocatie van tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk, dat van de Molenaarstraat wordt verplaatst naar de Broksteeg. Op de huidige locatie van Jonkergouw komt dan ruimte vrij voor grote aantallen nieuwbouwwoningen. Mede daardoor kunnen we de komende jaren goed vooruit in Landerd qua woningbouw. Er is perspectief voor álledrie de kernen. Niet alleen Schaijk, maar ook Zeeland en Reek faciliteren we op dit terrein."

Voor wat betreft Reek doel je op de achterlaatlocatie van de tennisvereniging en Jong Nederland aan de Scheenen?
"Op de huidige plek van voetbalvereniging Achilles wordt eind 2020-begin 2021 gestart met de realisatie van een nieuwe gezamenlijke sport- en spelaccommodatie voor zowel Achilles, de tennisclub als Jong Nederland. We zijn bezig met het bestemmingsplan daarvoor en zodra dat klaar is kunnen we ook de plannen voor nieuwbouwwoningen op de achterlaatlocatie aan de Scheenen verder in gang zetten. Je kunt deze locatie eigenlijk zien als een soort van afronding van het 'rondje Rosmolen', plus nog iets meer. Het gaat hier om eigen gronden van de gemeente, dus we kunnen zelf de regie voeren. We kunnen hiermee de woningbouw in Reek voor de komende jaren veiligstellen."

Ook in Zeeland wordt een inbreidingslocatie ontwikkeld.
"Afgelopen week hebben we het bestemmingsplan 'Langenboomseweg' vastgesteld. In dit project, gelegen op de voormalige locatie van de champignonkwekerij aan de Langenboomseweg (ter hoogte van de Vederdistel en Weegbree, red.) worden in totaal achttien nieuwbouwwoningen ontwikkeld. Het gaat om acht rijwoningen, zes twee-onder-een-kapwoningen en vier grotere kavels voor vrijstaande woningen. Een heel gemêleerd aanbod dus."

Op het Kerkpad in Reek en aan het Achter-Oventje in Zeeland zijn eveneens nog enkele kavels vrij.
"Op het Kerkpad zijn nog twee kavels beschikbaar van 687 en 837 vierkante meter en aan het Achter-Oventje zijn nog twee kavels te koop van elk 1.138 vierkante meter."

Welke stimuleringsmaatregelen zijn er in de gemeente Landerd?
"Om starters op de woningmarkt te helpen bij de aankoop van hun eerste woning hebben we in Landerd nog steeds de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Starters kunnen voor hun eerste koophuis soms niet genoeg geld bij de hypotheekverstrekker krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij dan geld lenen om het verschil tussen de vraagprijs en de hypotheek op te vullen. De precieze hoogte van deze starterslening wordt aan de hand van een onafhankelijke financiële toets bepaald door het SVn. De maximale hoogte van zo'n starterslening bedraagt 30.000 euro."

Is de stikstofproblematiek van invloed op de Landerdse (woning)bouwprojecten?
Onze woningbouw komt niet in de knel door stikstofproblemen. Onze gemeente ligt relatief ver af van Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat de invloed van stikstofuitstoot binnen de gemeente Landerd minder snel leidt tot een toename van stikstofdepositie in deze beschermde natuurgebieden. Onze bouwprojecten zullen derhalve weinig hinder ondervinden van de huidige stikstofproblematiek."

Wat is er nog aan grond beschikbaar op de bedrijventerreinen Voederheil in Zeeland en Reek-Zuid?
"Op Voederheil zijn we bezig met de uitbreiding naar fase III. Voor veel gronden hebben zich al partijen gemeld, dus dat ziet er goed uit. Voor woon-werkgebied Reek-Zuid zijn we met een andere partij in gesprek over een uniek concept, waardoor dit terrein straks niet alleen voor startende ondernemers uit de directe omgeving, maar ook voor regionale ondernemers aantrekkelijk wordt. Veel startende ondernemers willen het uitoefenen van hun bedrijf graag combineren met wonen, maar het is voor hen vaak lastig om bij de bank een bedrijfswoning gefinancierd te krijgen. Banken doen daar vaak erg moeilijk over. Met het nieuwe concept waar wij mee bezig zijn, behoort een dergelijke financiering in veel gevallen wél tot de mogelijkheden. Komend voorjaar kunnen we hier waarschijnlijk meer over vertellen."

Hoe staat het met het centrumplan Zeeland, waar een nieuw dorpshuis en sporthal worden gerealiseerd?
"De herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Zeeland is nagenoeg klaar. Op het plein voor het gemeentehuis en rond de parkeerplaats voor de Aldi zijn we op dit moment de laatste aanplant aan het verzorgen. Voor wat betreft het dorpshuis en de sporthal werken we heel intensief samen met de klankbordgroep. Die is heel tevreden en kan niet wachten om aan de slag te gaan met dit project. We zijn druk doende met het voorbereiden van het bestemmingsplan. We zijn in gesprek met diverse stakeholders en gaan nog in gesprek met omwonenden, alvorens het bestemmingsplan voor het hele gebied, inclusief dorpshuis en sporthal, wordt opgestart."

Wanneer komt er meer duidelijkheid over de Aldi in Reek?
"Eind februari verwachten we als college van B en W een besluit te nemen over de vergunningaanvraag voor de vestiging van een tijdelijke Aldi (voor een periode van tien jaar, red.) bij de rotonde Borretstraat-Rijksweg in Reek. Er is hiervoor een breed politiek draagvlak, dus het ziet er goed uit."

In het coalitieprogramma is veel aandacht voor duurzaamheid. Hoe levert de gemeente hier een bijdrage aan?
"We hebben in Landerd een digitaal Brabant Woont Slim-energieloket. Particuliere woningbezitters kunnen een energiescan laten uitvoeren door de deskundigen van Brabant Woont Slim. Deze energiescan is een duurzaamheidsadvies voor je huis en biedt energiebesparende oplossingen. Daarnaast presenteren we in de Energie- en klimaatagenda 2020-2021 concrete duurzaamheidsprojecten op de thema's energie en klimaatadaptatie. Als gemeente Landerd willen we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie door invulling te geven aan de energiebesparingsopgave van 1,5 procent per jaar. Verder willen we onze inwoners stimuleren om primair in hun eigen duurzame energieopwekking te voorzien, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken te plaatsen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties