Landerd

Coalitie Landerd kijkt tevreden terug op afgelopen anderhalf jaar

‘We zijn echt boven onszelf uitgestegen’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - In het voorjaar van 2018 gingen de coalitiepartijen Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd en VVD - (destijds) samen goed voor 11 van de 17 raadszetels - aan de slag met hun programma ‘Krachtige kernen in De Maashorst’. Belangrijkste doel: het vormen van een nieuwe ‘Maashorstgemeente’ met Landerd en Uden. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken met de fractievoorzitters Jeroen van den Heuvel (MV), Harold van den Broek (RPP), Jacques Pijnappels (PL) en Madeleine Hoek (VVD). “We kijken echt naar héél Landerd, iedereen is ons even lief.”

De fractievoorzitters van de Landerdse coalitiepartijen. V.l.n.r.: Harold van den Broek (RPP), Jacques Pijnappels (Progressief Landerd), Madeleine Hoek (VVD) en Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit).

De coalitie is nu ruim anderhalf jaar aan het werk. Hoe kijken jullie terug op deze periode?
Jeroen van den Heuvel: “Het eerste wat me te binnen schiet: er is zóveel gebeurd en we hebben zóveel gedaan, de tijd is voorbij gevlogen. Als raad hebben we veel belangrijke beslissingen genomen, onder meer waar het gaat om de voorzieningen in de dorpen en de centrumplannen. Dat zijn zaken die voor inwoners het meest opvallen. Maar ook aan het herindelingsbesluit hebben we, in een prettige samenwerking met de raad van Uden, met veel energie en zorgvuldigheid gewerkt.”
Jacques Pijnappels: “We hebben echt knopen doorgehakt als coalitie, we laten onze drie kernen straks goed achter. Het voelt ook heel stevig binnen de coalitie. Dat geeft veel vertrouwen om onze gemeente over te dragen naar de nieuwe situatie.”
Madeleine Hoek: “We zijn als coalitie echt boven onszelf uitgestegen en kijken echt naar héél Landerd. Iedereen is ons even lief. Ik vind het ook een compliment waard hoe we elkaar hebben vastgehouden en elkaar steeds weer hebben gevonden bij grote besluiten, zoals het centrum van Zeeland en Sport & Spel in Reek. En ondertussen hebben we ook nog een hoge winst op de bankrekening.”
Harold van den Broek: “We hebben anderhalf jaar geleden het coalitieprogramma opgeschreven en hebben in die korte tijd al zóveel bereikt. We hebben zulke snelle stappen gezet, dat kun je echt uniek noemen. De volgende stap is om het voor onze burgers nóg beter te krijgen naar de toekomst toe.”

Wat zijn de belangrijkste zaken die jullie tot nu toe hebben bereikt en waar zijn jullie het meest trots op?
Harold: “We zijn een landelijk voorbeeld over hoe om te gaan met burgerparticipatie. Kijk naar het dorpshuis Zeeland, dat is echt een initiatief dat van onderaf, door de burgers zélf tot stand is gekomen. Hetzelfde geldt voor het project Sport & Spel in Reek, dat is door drie plaatselijke verenigingen zélf opgepakt. Burgers die hun eigen omgeving vormgeven, dat is heel mooi. Wij willen daar als politiek de ruimte voor geven, in een adviserende en faciliterende rol. Als raad pakken we dat steeds beter op, het is een soort van ontdekkingsreis.”
Madeleine: “Eigenlijk zeggen wij tegen de burgers: kom maar op met jullie ideeën!”
Jeroen: “Waar ik het meest trots op ben is het oog voor duurzaamheid dat deze coalitie heeft. De Duurzaamheidskrant in samenwerking met Arena is daar een mooi voorbeeld van. Als gemeente staan we aan de lat voor een hele grote duurzaamheidsopdracht. Juist dit soort acties zijn het zaadje voor een veel groter plan.”
Jacques: “Het zijn juist kleine dingen die burgers bewust moeten maken van het belang van duurzaamheid. Kijk bijvoorbeeld naar het project Steenbreek en de regentonactie.”
Madeleine: “Een van de beste dingen die we hebben bereikt vind ik het Centrumplan Schaijk. Ik weet nog dat ik voor het eerst in Schaijk kwam en de Albert Heijn zocht. Die kon ik niet vinden en uiteindelijk kwam ik in Herpen uit… We hebben in Schaijk echt een mooie klus geklaard, het dorp heeft een prachtig nieuw centrum gekregen.”

In het coalitieprogramma Krachtige kernen in De Maashorst staat dat jullie speciale aandacht hebben voor leefbaarheid en gezondheid in relatie tot de agrarische sector. Zijn op deze terreinen al concrete resultaten geboekt?
Harold: “Krachtige kernen, dat is ook echt waar we als coalitie mee bezig zijn. Iets wat we nog beter moeten borgen richting de toekomst. Op het gebied van zorg gebeurt er hier lokaal al heel veel. De recente Zorgkrant van Arena was daar een mooie reflectie van. En het onderwerp leefbaarheid staat voor ons als RPP natuurlijk linea recta in verbinding met de komst van de Aldi naar Reek en de realisatie van de nieuwe sport- en spelaccommodatie in het dorp.”
Jacques: “Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie hebben we heel sterk opgetrokken met natuur- en landbouworganisaties, burgers en plaatselijke boeren. Voornaamste doel daarbij is hoe je balans kunt krijgen in natuurontwikkeling enerzijds en agrarische ontwikkeling anderzijds. Alleen zó creëer je gezamenlijk draagvlak. Samen is daarbij het sleutelwoord om tot eenheid te komen. Met alleen je hakken in het zand zetten bereik je niets.”
Harold: “We voeren de discussie inderdaad vanuit balans. Er zijn niet één of twee, maar meerdere partijen die samen moeten leven in het buitengebied. We moeten mensen daarbij niet overtuigen, maar verleiden.”

Wat willen jullie zeker nog bewerkstelligen voor de verkiezingen in november 2021?
Jeroen: “We hebben in de afgelopen anderhalf jaar veel geïnvesteerd in de gemeenschap, kernen en stenen. De volgende stap is om echt in gesprek te gaan met inwoners en stakeholders. Wat leeft er? Hoe gaan we de mensen in onze kernen faciliteren? En hoe kunnen we Landerd zo goed mogelijk meenemen naar de nieuwe gemeente?”
Madeleine: “Enerzijds willen we de Landerdse waarden meenemen en anderzijds harmoniseren met Uden. Daarbij zullen we soms concessies moeten doen, maar soms juist ook het voorbeeld zijn.”

Hoe vinden jullie dat het herindelingstraject tot nu toe verloopt?
Harold: “Het belangrijkste is dat we niet aansluiten bij Uden, maar echt een nieuwe gemeente gaan vormen. Om die reden is voor ons de naam Maashorst ook zo van belang. Verbinding en draagvlak zijn hierbij de belangrijkste voorwaarden. Uit het referendum in 2015 bleek overduidelijk dat de naam Maashorst veel draagvlak heeft en ook uit de verkiezingen van maart 2018 kwam naar voren dat er heel veel steun is voor deze richting.”
Jacques: “De kern van ons programma is het vormen van een nieuwe gemeente op basis van gelijkwaardigheid. Wat veel mensen niet zien is dat er op organisatorisch vlak al heel veel gebeurt om alles straks goed in elkaar te laten schuiven. Dat proces houdt heel wat in en het is belangrijk om dat nu al goed op orde te krijgen.”
Madeleine: “In Meierijstad waren ze daar veel te laat mee. Dat moeten wij veel beter doen.”

Met name in Schaijk heerst nogal wat onvrede over de gang van zaken rond de herindeling. Uit een petitie blijkt dat meer dan 1500 mensen vinden dat de burgers het laatste woord moeten krijgen over bij welke gemeente Schaijk zich aansluit: Uden of Oss. Hoe staan jullie hierin en krijgen de (Schaijkse) burgers die kans nog, zoals onder meer Progressief Landerd in haar verkiezingsprogramma belooft?
Jacques: “Je moet in dit kader onderscheid maken tussen campagnes en bestuurlijke verantwoordelijkheid. We hebben mensen echt volop de kans gegeven om te reageren. Met een festival, met challenges en nu weer met de zienswijzenprocedure. Mensen hebben alle gelegenheid gehad om mee te praten en mee te bouwen. Moet je dan óók nog een referendum gaan houden? De meerderheid van de inwoners heeft bij de verkiezingen voor onze richting gekozen. We moeten nu niet gaan zwabberen, want dan kom je nooit tot een goed besluit.”
Harold: “We hebben duidelijk beloofd om terug te komen bij de burger en dat hebben we ook gedaan. We hebben een uniek en zorgvuldig proces doorlopen, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Bovendien is in oktober in de raad een motie voor het houden van een referendum afgewezen. We hebben inmiddels acht politieke partijen in onze gemeente. Zeven daarvan hebben gekozen voor de huidige richting.”
Madeleine: “We willen de geluiden in Schaijk niet negeren, mensen mogen anders denken. Maar dat betekent niet dat wij van koers gaan veranderen. Er zijn tijdens het herindelingsproces genoeg kansen geboden aan burgers. Je kunt nooit iederéén tevreden houden.”
Jeroen: “Een referendum is een gepasseerd station. Wij zijn vanaf het begin heel duidelijk geweest over hoe we tot hier zijn gekomen. We hebben een degelijk beleid gevoerd en zijn héél ver gegaan om iedereen aan bod te laten komen.”
Jacques: “Alle energie gaat nu uit naar ‘we willen niet’ en daardoor kom je nooit tot een goede samenspraak. Met een Maashorst-gemeente creëer je balans in de regio ten opzichte van de gemeenten Oss en Meierijstad. Wanneer alleen Zeeland naar Uden gaat en Schaijk en Reek naar Oss is dat niet het geval. Ik vind dat we het herindelingsproces echt zorgvuldig hebben doorlopen. We kunnen met opgeheven hoofd naar de burger toe.”

Ook vanuit Oss groeit de weerstand tegen het herindelingsproces. Oss vindt ‘de voorgenomen herindeling onlogisch, gegeven de natuurlijke verbinding van Schaijk en Reek met Oss. Onverstandig, vanuit het oogpunt van regionale bestuurskracht. En oncollegiaal, voor wat betreft de claim op de naam Maashorst’. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Harold: “Jammer dat Oss bestuurlijk iets meent te zeggen over de keuze van een andere gemeente. Dat is kwalijk en ongepast.”
Jeroen: “Oss gaat voorbij aan de weg die onze inwoners hebben gekozen. Wij kiezen voor dit pad en daar willen we op blijven. Dat neemt niet weg dat we de relatie met Oss goed willen houden, daar zullen we echt in moeten investeren.”
Jacques: “Jammer dat Oss nu in verzet gaat. Is dat alleen omdat ze groter willen worden? Daarnaast negeren ze volledig de positie van Zeeland.”
Madeleine: “Oss neemt een aanmatigende houding aan. Het bestuur van een buurgemeente moet zich verre houden van het proces dat in een andere gemeente wordt doorlopen. Dit getuigt van arrogantie.”

Zijn jullie niet bang dat er straks, wanneer het herindelingsproces ver is gevorderd, door ingrijpen van de provincie, Tweede Kamer of minister een kink in de kabel komt vanwege de weerstand vanuit Schaijk en Oss?
Jeroen: “Daar ben ik niet bang voor. Wij handelen echt vanuit het juiste draagvlak en de provincie steunt ons ook.”
Jacques: “Als de minister straks kijkt naar het proces dat al zes of zeven jaar loopt, ziet hij dat het zorgvuldig is. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de herindeling met Uden wordt goedgekeurd door de minister.”
Madeleine: “Wij zijn ervan overtuigd dat dit een succes gaat worden.”

 

|Doorsturen

beobachter

2019-12-26 19:32:22

COLLEGE LANDERD BEGINT VERDEDIGINGSCAMPAGNE

Charme-offensief van start met wedstrijdje "wie kan de meeste veren in zijn eigen reet prakken"

Carel

2019-12-27 18:03:02

De titel zegt al genoeg... Wat een zelfgenoegzaamheid...je wordt er gewoon misselijk van

anton coolen

2019-12-27 18:51:41

Geestelijke zelfbevreding. 

Kijk naar de gezichten. Echt????

Troost u, het is politiek.

N., a.u.b. niet reageren, dat maakt...............

Blijf gezond en voor een ieder een mooi 2020, voor zover dat mogelijk is.

Wim de Vriend

2019-12-28 15:32:14

Pfff inderdaad die gezichten !!!! Niet best ????

Jules van Son

2019-12-29 13:13:26

Ik meende toch dat in het referendum, enkele jaren, stond, dat er een mogelijkheid was om te kiezen voor een Maashorstgemeente met geheel of gedeeltelijk Bernheze. De stemmen daarop zijn als vanzelfsprekend vertaald als een keuze voor Uden. Buiten dat heeft Bernheze vooraf gezegd voorlopig niet te zullen herindelen. Ik VERTAAL een zojuist gelezen citaat, zodat het duidelijk is: "Jammer dat Landerd bestuurlijk iets meent te zeggen over de keuze van een andere gemeente. Dat is kwalijk en ongepast." Het negeren van je eigen inwoners is nog veel erger! Dan ben je ergens bang voor!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties