Landerd

Wethouder Moritz Böhmer ziet veel kansen na zorgtransitie

‘We kunnen beter inspelen op de behoeften van onze inwoners’

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

Het Rijk en de provincies hebben per 1 januari 2015 veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Dit staat bekend als de transitie. Inmiddels is de transformatie in volle gang, waarbij de lokale overheid samen met regionale partijen op zoek gaat naar creatieve oplossingen om het zorgbeleid vorm te geven. Moritz Böhmer, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Landerd, ziet grote kansen. “Je kunt maatwerk leveren zodat we beter inspelen op de behoeften en daarmee goede zorg leveren voor en kosten besparen”, stelt hij.

Wethouder Moritz Böhmer.

De transitie roept veel verschillende gevoelens op, waaronder ook negatieve reacties. “Dat snap ik zeker, maar er zitten juist ook veel positieve kanten aan”, zegt Böhmer. “We hebben een groot voordeel bij de positie van de gemeente. Je zit niet meer vast aan landelijke regelingen, maar je kunt het zorgbeleid regionaal organiseren. Op die manier kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze inwoners.” Het gaat volgens Böhmer om het zien én benutten van kansen. “De eerste paar jaar waren vooral een gewenningsproces”, gaat hij verder. “Na de transitie zitten we nu middenin de transformatie: een proces voor betere, efficiëntere, snellere en effectievere zorg. De partijen in het veld zijn positief over de mogelijkheden. Je ziet ze hier steeds meer gebruik van maken. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Gericht beleid
De gemeente Landerd zet zelf ook flink in op maatwerk. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan een gericht armoedebeleid. “In het coalitieprogramma is opgenomen dat we actief op zoek gaan naar kwetsbare inwoners”, licht Böhmer toe. “De transitie is zo veelomvattend dat de kans groot is dat mensen uit die doelgroep er onopgemerkt tussendoor glippen. Als ze niet bij ons bekend zijn, kennen we ze niet en kunnen we dus ook niets voor ze betekenen. Ze komen vaak niet uit zichzelf, terwijl ze een extra steuntje in de rug vaak goed kunnen gebruiken.”
Om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang in Landerd heeft Böhmer een minimascan laten uitvoeren. “Op basis van de landelijke cijfers zouden in onze gemeente zo’n 650 mensen moeten zijn met een achterstandspositie”, vertelt hij. “Daar staat tegenover dat we vorig jaar 168 aanvragen binnen hebben gekregen voor het Participatiefonds. Het Participatiefonds biedt inwoners met een minimum inkomen extra financiële ondersteuning.”

Armoede signaleren
Om deze verborgen armoede op te sporen wil Landerd gebruikmaken van bestaande kanalen. “We vragen professionals en vrijwilligers om alert te zijn en vertellen hen hoe ze mogelijke armoede signaleren”, legt Böhmer uit. “Er zijn veel manieren waaruit je kunt opmaken of iemand het niet breed heeft. Het is zeker niet onze bedoeling om de mensen in het veld te belasten met extra taken, maar het zijn wel de personen die op de goede plekken komen. Die zien misschien iets dat opvalt, zoals te kleine schoenen, ongeopende post of slechte uiterlijke verzorging. Er zijn veel signalen die kunnen wijzen op een achterstandspositie.”
Deze organisaties en vrijwilligers worden geïnformeerd over de opties die de gemeente heeft om kwetsbare mensen van alle leeftijden te helpen. “Landerd heeft een minimabeleid met diverse regelingen, zoals het Participatiefonds”, vervolgt Böhmer. “Het is mijn streven om die duidelijker onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Het is mijn hoop dat ik gedurende het jaar naar de gemeenteraad moet om meer geld voor het Participatiefonds te vragen omdat veel mensen er gebruik van maken. Daarbij zetten we fors in op senioren. Uit de landelijke trends blijkt namelijk veel armoede te zitten bij AOW’ers. Vorig jaar zijn uit die leeftijdsgroep slechts zes aanvragen binnengekomen. Daar zit mogelijk nog een groot probleem verscholen.”
Het project gaat van start in Schaijk. “In samenwerking met de burgerbeweging Toekomst van Schaijk beginnen we daar om het gevoel te krijgen”, legt Böhmer uit. “Als het een succes is, rollen we het uit in heel Landerd. Het is een concrete actie die meetbaar is. Over een jaar moeten we het resultaat terug zien in de cijfers.”


 

Hoe herken je armoede?
Online kun je de Signalenkaart Armoede vinden. Daarop staat een aantal kenmerken. Wanneer iemand aan één of meer hiervan voldoet, mag je armoede vermoeden. De signalen lopen uiteen, maar zijn grofweg op te delen in vijf categorieën:

  • persoonlijke verzorging (altijd dezelfde kleding dragen, geen winterjas, onfrisse lichaamsgeur, kapotte schoenen, etc.)
  • financieel en administratief (huurachterstand, ongeopende post, niet geordende administratie, schulden, etc.)
  • somatische klachten (hoofdpijn, zorgen om gezondheid kind, chaotisch, vermoeid, etc.)
  • woon- en leefomstandigheden (geen ontbijt, nooit op vakantie, geen pauzehapje op school, slechte meubels, etc.)
  • gedrag (geen lidmaatschap van vereniging, niet deelnemen aan activiteiten, sociaal isolement, kop in 't zand, middelengebruik, slechte taalbeheersing, etc.)

Het bespreekbaar maken van armoede kan ongemakkelijk zijn. Je kunt je immers voorstellen dat mensen zich schamen of dat ze het er überhaupt niet over willen hebben. Toch is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken: die ander komt alleen verder als je over dat ongemak heen stapt. Hiervoor kun je ook een professional om advies vragen.
Kijk op www.signalenkaartarmoede.nl voor meer signalen van armoede en tips om het bespreekbaar te maken. Tevens vind je op de website meerdere oplossingen om bepaalde problemen te tackelen. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met de gemeente Landerd bij het vermoeden van armoede of wanneer je op zoek bent naar advies. Bel daarvoor met 0486-458111.


 

Zorgopleiding
Naast het gerichte armoedebeleid gaat Landerd ook starten met een entreeopleiding gericht op de zorg. Böhmer: “We zien aan de ene kant dat het lastig is om geschikt personeel te vinden in de zorg, aan de andere kant heb je mensen met talent maar die zijn ongeschoold en/of hebben een uitkering. Het is ons doel om die mensen op te leiden tot een basisniveau zodat ze na een jaar kunnen instromen in de zorg. Daarna kunnen ze nog verder studeren als ze willen.”
Böhmer rekent voor dat het mes ‘aan drie kanten snijdt’. “Je leidt mensen op, je lost deels een nijpend personeelstekort op én je hoeft als gemeente op termijn minder uitkeringen te betalen”, somt hij op. “De deelnemers kunnen dan in hun eigen inkomen voorzien.”
De gemeente Landerd is trekker van het project en neemt het voortouw. “Dat vraagt nu een flinke investering, maar dat verdienen we dubbel en dwars terug”, denkt Böhmer. “Het project is gekoppeld aan Agrifood Capital, in de kweekvijver Zorg & Dienstverlening.

‘Kansen benutten’
“Zo zie je dus dat de transitie en transformatie veel mogelijkheden bieden”, vat Böhmer samen. “Nu is aan het ons en het werkveld om die kans te benutten en met creatieve oplossingen te komen. De zorg wordt er beter van, terwijl we tegelijkertijd de kosten naar beneden brengen.”


 

Entreeopleiding in het mbo
De entreeopleiding is er voor mensen zonder een diploma van een vooropleiding. Het bereidt hen voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De opleiding duurt 1 jaar.
De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen ze minder uit.


 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties