Landerd

Water Natuurlijk Aa en Maas luidt noodklok over droogte

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - UDEN – Water Natuurlijk Aa en Maas luidt de noodklok wat betreft de droogte in Oost-Brabant. Op de hogere zandgronden is de waterwinst van deze winter al weer grotendeels verdampt. Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten: “Na een kletsnatte februari staat meer dan de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst al weer in het rood of oranje. Goed, dat we in onze grote waterlopen extra water vasthouden. Maar uiteindelijk moeten we nu ook naar een verhoging van het grondwaterpeil zodat we meer buffer hebben voor droge periodes."

Woordvoerder watersysteembeheer Klaas van der Laan vervolgt: “Ten eerste moeten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden, dus niet alleen in de winter. Wateraanvoer in de zomer is vooral bedoeld als aanvulling en maar beperkt beschikbaar, conservering is en blijft de basis van ons waterbeheer, met name in onze bodems en haarvaten (greppels en slootjes). Dat is van belang voor mens en natuur.”

Herstel sponswerking Maashorst
Klaas van der Laan: “Op de Maashorst is ondanks de natte winter het grondwater niet overal voldoende hersteld. Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking weer kunt herstellen. Nu moeten we actief doorpakken met alle partijen. Water wat je in de kern vasthoudt voor bos, natuur en landbouw komt later op de flanken van het gebied de functies daar ten goede. En de putjes/laagten in het landschap (vaak voormalige vennen) mogen best natter worden. Kunnen we diepe sloten ondieper maken of omvormen tot moerasbeek.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties