Landerd

Warrige discussie in gemeenteraad Landerd over wisenten Maashorst

Door Tonny Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - De discussie over de Maashorst-wisenten loopt alweer enige tijd en kabbelde donderdag in de raadsvergadering weer voort. De publieke tribune was volgestroomd met voor- en tegenstanders van deze grote grazers, maar de raad sprak erover zonder de feiten bij de hand te hebben. Een drietal insprekers betoogde vóór de wisenten.

Hoek (VVD) was niet blij met de handelswijze van Maathuis en overhandigde hem de uitglijer van de week.

Mevrouw Van den Brenk gaf aan dat het aantal incidenten met wisenten in het buitenland en Nederland wel meevalt. Volgens haar is het nu een langdurig opgebouwde ecologische setting, die niet zomaar moet worden onderbroken. Daarnaast kunnen er ook richtlijnen voor de bezoekers van De Maashorst worden aangebracht. Mevrouw Praasterink en de heer Van Dooren van Stichting Natuurorganisaties De Maashorst en de Raad van Advies hielden eveneens een 'pro-betoog' voor de wisenten. “Over de keus voor de wisent is goed nagedacht en zijn aanwezigheid is van groot belang voor natuurontwikkeling en daarnaast trekt hij publiek, dus het is ook goed voor het toerisme. Landerd moet trots zijn om een dergelijk oer-icoon op haar grondgebied te hebben. Geef dit project een kans om zich te bewijzen”.

Sybren Reitsma (CDA) gaf aan van plan te zijn een motie in te dienen om wethouder Ben Maathuis uiterlijk in mei een evaluatie te doen opleveren die nog voor de zomer in de raad kan worden besproken.
Madeleine Hoek (VVD) sluit zich aanvankelijk aan bij Reitsma; zij wil inzicht in reeds gedane onderzoeken en evaluaties. Hoek verweet wethouder Maathuis dat hij bij de vorige raad niet duidelijk geweest was over de verlenging van het verblijf van de wisenten. “Het is mij een raadsel waarom u destijds de raad niet informeerde. Dat is onbegrijpelijk. De VVD spreekt haar afkeuring uit over de handelwijze van de wethouder, ik dien hierover geen motie in, maar geef u in de vorm van een banaan de uitglijer van de week."
Mathieu de Klein(PL) gaf aan dat hier een robuust natuurontwikkelingsplan onder ligt. Volgens de Klein moet dit een kans hebben. De handelswijze van wethouder Maathuis bestempelde hij als 'twijfelachtig'.

Jeroen van den Heuvel (VHL): ”We moeten besluiten op basis van feiten en niet op emotie. Wij wachten alle gegevens af voordat we een besluit nemen”.
Paul Verstegen (RPP): “Het gaat hier om communicatie; het is merkwaardig dat wij hier op donderdag over spreken en op vrijdag in de krant lezen dat de proef met de wisenten met 14 maanden verlengd wordt. En het is niet alleen communicatie met de raad, maar ook met de omwonenden en alle betrokkenen”.

Arie de Kleijn (DS97) zei ongeveer hetzelfde: “We moeten een besluit nemen obv evaluatie, dus ik steun de motie van het CDA. Je moet het goed uitleggen aan iedereen. Dan voorkom je emotie, onzekerheden. Mensen moeten weten wat de plannen zijn, wat de risico’s zijn en wat ze kunnen verwachten”.

Wethouder Ben Maathuis: “Er wordt een inhaalslag gemaakt om de communicatie te verbeteren. Verder was ik me er niet van bewust dat ik in de vorige vergadering de datum van het vervolgoverleg niet heb genoemd. Maar daar zat niets achter”.
De ingediende motie van het CDA bestempelde de wethouder als overbodig. “Dit is ook al besproken in de voorbereidende raadsvergadering. Dit gaan wij al uitvoeren. Ik wil het zodanig insteken dat we in de raad van juli kunnen besluiten om te stoppen of de proef langer te laten duren. Er komen nog stieren bij, maar we wachten eerst op de tussenevaluatie om daar meer duidelijkheid over te hebben. En die evaluatie moet over alles een beeld geven: recreanten met hond, ruiters, fietsers, wandelaars, wisenten met kalveren en noem maar op."

Ondanks deze toezegging van de wethouder bracht het CDA de motie toch in stemming. Alleen DS en het CDA stemden voor, waarmee de motie werd verworpen. Wat eigenlijk niet veel uitmaakt, want de wethouder gaat ‘m toch uitvoeren. Het blijft een bijzondere gemeente(raad). En vervolgens verorberde de wethouder de banaan van Hoek.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties

Dagboek Diala en Enas