Landerd

Onafhankelijke commissie ziet niets in volksraadpleging

Voorbereidingen voor mogelijk referendum in Landerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ is voornemens om de gemeenteraad van Landerd te vragen een raadgevend referendum te organiseren. Dat zou moeten gaan over het concept-raadsbesluit ter vaststelling van het 'Herindelingsadvies toekomstige gemeente Maashorst', conform de Referendumverordening gemeente Landerd 2015. De actiegroep heeft de gemeente gevraagd het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen te faciliteren.

Het college van B & W behandelde dinsdag het verzoek van de actiegroep en besloot dat de gemeente voor een periode van vier weken, van 22 januari tot 19 februari, standaardformulieren voor de ondersteuningsverklaring ter beschikking stelt. Deze kunnen worden ondertekend aan de balie Burgerzaken in het gemeentehuis in Zeeland, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, woensdagmiddag van 13.30 tot 16 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. Inwoners die een verklaring willen ondertekenen moeten kiesgerechtigd zijn en zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Verder worden inwoners in de gelegenheid gesteld om ook op woensdag 12 februari van 14 tot 21 uur in het Raadhuis in Schaijk de ondersteuningsverklaring te ondertekenen.

Onafhankelijke referendumcommissie
Voor het beoordelen van het verzoek van de actiegroep is de onafhankelijke referendumcommissie om advies gevraagd of een toekomstig verzoek referendabel is. De commissie ziet niets in een volksraadpleging. "De commissie is van mening dat de gemeenteraad op basis van de referendumverordening kan besluiten dat het verzoek niet referendabel is. Dit heeft te maken met de grondslag van het eerder genomen besluit van de gemeenteraad om te gaan herindelen, naar aanleiding van het referendum in 2015."

De actiegroep kan tot uiterlijk 19 maart een aanvraag voor een raadgevend referendum indienen. De drempel voor de aanvraag voor een raadgevend referendum is de kiesdeler van de laatst gehouden verkiezingen voor de leden van de raad. In dit geval zijn dat 437 handtekeningen. De actiegroep besluit of ze een verzoek voor een raadgevend referendum aan de raad voorlegt.

|Doorsturen

Mimi van der Meer

2020-01-21 23:09:10

Ze verwachten kennelijk meer animo in Zeeland dan in Schaijk: in Zeeland kan vier weken lang elke dag getekend worden. In Schaijk niet eens één hele dag in diezelfde vier weken. In Reek zelfs geen uurtje.
Goed gefaciliteerd hoor. Of is dit precies de bedoeling? Ik ben er bang voor. Wat een trieste vertoning.

Quintin van Zuijlen

2020-01-22 01:42:21

Krijg je je zin, is het nog niet goed. Het geeft maar weer de annexationistische ideologie weer: je krijgt je zin of je wordt gediscrimeerd. Sowieso is het duidelijk dat deze kwestie, om maar even de juiste woorden te grijpen, niet referendabel is. Een referendum kan geen beeld geven van de stemming onder de Schaijkenaren met betrekking tot de huidige herindelingsprocedure. Jullie handtekeningenactie daarentegen geeft een duidelijk beeld van een luide minderheid die zijn zin niet krijgt en een stille meerderheid aan mensen die min of meer tevreden is met de herindeling. Een referendum dient in deze enkel om een vertekend beeld te geven, van een luide minderheid die denkt een meerderheid aan stemmen te kunnen leveren terwijl de stille meerderheid maar nauwelijks de zin inziet van het stemmen voor of tegen iets wat zij al stilzwijgend mee instemmen door niet hun handtekening te zetten ertegen.

anton coolen

2020-01-22 09:49:00

Bij een referendum over deze materie onder alle Schaijkenaren ontstaat er wel degelijk een duidelijk beeld. Wel de juiste vragen stellen. Bewust houden de tegenstanders dit tegen. Dit doet men alleen uit angst voor een uitslag die niet welgevallig zou kunnen zijn.

Fijn dat Van Zuijlen zelf een persoonlijke uitleg geeft over de ideologie. Heel bijzonder, maar duidelijk zijn persoonlijke interpretatie. Verder denkt Van Zuijlen zonder argumenten en feiten te kunnen stellen dat hij,ja HIJ, weet hoe de stille meerderheid denkt in Schaijk. Dit zonder onderbouwing van feiten en argumenten. Dat is wel erg gemakkelijk, maar begrijpelijk vanuit zijn invalshoek. Dat past eigenlijk helemaal niet bij een wetenschappelijke beta-man die de heer Van Zuijlen is. FEITEN FEITEN is hem geleerd. Verder weet hij erg goed dat mevrouw Van der Meer daadwerkelijk een punt heeft. Te flauw voor woorden: het voorstel van de bezoekadressen in Zeeland en één keer in Schaijk. Het is natuurlijk wederom een politiek spelletje van B & W om weerstand te bieden naar de lieden die een keuze Oss of Uden willen. Dit noemt men gewoon pesterij en heeft niets te maken of je nu wel of niet een voorstander bent van het referendum. Dat noemt men ook wel arrogantie van de vermeende macht.

Nogmaals: als er geen bijbedoelingen zijn, laat de inwoners van Schaijk kiezen voor Oss of Uden. Het tegenhouden is puur een angst voor de uitslag.

Blijf gezond.

Eefje van Loon

2020-01-22 15:34:50

De beste manier is natuurlijk op zaterdagmorgen krabbels te laten zetten. Dan kan de actiegroep je helpen je naar het raadshuis dragen en bij het kruisje te tekenen. Ik denk dat het gemeentehuis normaal gesproken al goed genoeg is. Geven ze een extra locatie, is het nog niet genoeg. En voor de ouderen, dat de doelgroep van de actiegroep is, is dit natuurlijk een probleem, die komen niet verder dan Schaijk, ook niet in Oss of Uden trouwens. Maar als die 1500 mensen dit echt willen, zullen ze nu ook wel tekenen. In de wandelgangen al vernomen dat de actiegroep een dienstregeling gaan opzetten met Willem van Tilburg als chauffeur.

Ans van Salaris

2020-01-23 09:44:25

Eef, fijn uw respect naar ouderen. Mee gekregen in uw opvoeding?

nico degen

2020-01-23 12:18:49

We worden bedonderd door die zogenaamde actiegroep die niets bijdraagt maar alleen maar geld aan de burgers kost. Zij zeggen: “Want ook als u Uden eigenlijk wel prima vindt, daar gaat het nu niet om. U tekent hier niet voor Uden of voor Oss. U tekent voor het houden van een eerlijk referendum!” Een haast perverse opstelling die u wil wijsmaken dat bijna de hele gemeenteraad uit oneerlijke raadsleden bestaat, waartegen de provincie niets zou ondernemen. Een gemeenteraad die wij het vertrouwen hebben gegeven om namens de ons te besluiten. Het ergste vind ik dat de oudere burgers geloof hechten aan deze handige propaganda taal.

Anton Coolen

2020-01-23 13:00:15

Knap: de heer Degen pretendeert dat hij weet hoe alle oudere Schaijkenaren denken. Dit zonder onderbouwing met feiten en gegevens.  

Het actiecomité weet daarentegen wel hoe het zit en dat is helemaal anders dan Degen nu uit zijn hoge hoed tovert. Heer Degen, dus aub niet de zaak  BEDONDEREN (Uw woorden).

Blijf gezond .

Laatste reactie op deze inzending.

Willem van Tilburg

2020-01-23 13:35:23

Persoonlijk vind ik het behoorlijk spijtig om te merken dat de discussie al een behoorlijke tijd een negatieve lading heeft. Er worden over en weer sneren uitgedeeld en we vinden het maar wat fijn om elkander te wijzen op vormfouten in elkaars betogen. Natuurlijk heb ik begrip voor de emotie die in het debat speelt, het gaat om je eigen leefomgeving en allemaal hebben we daar het beste mee voor. Laten we daar vooral vanuit gaan, dat zowel voor- als tegenstanders (voor een fusie met Uden) er in geloven dat wat zij vinden het beste is voor de toekomst van Schaijk.

Enfin, ik kan mij goed voorstellen dat de pro-Udenaren het irritant vinden dat de actievoerders niet stoppen met actie voeren. Volgens hen is de strijd gestreden en moet je vooral doorpakken op de ingeslagen weg. Aan de andere kant heb je de actievoerders die heel goed weten dat er nog andere wegen te bewandelen zijn en dat er dus nog kansen zijn om hun standpunt te verdedigen. Ben blij, blij dat we het allemaal zo belangrijk vinden en dat iedereen voor een toekomstbestendig Schaijk strijdt. Laten we elkaar daarom in de waarde laten, we mogen (of we nu gemeente Uden of Oss gaan worden) nog heel lang met elkaar door, gelukkig maar.

PS: @Eefje, kennen wij elkaar? Waar haal je deze "wijsheid" vandaan?

Mimi van der Meer

2020-01-23 18:16:32

@nico degen

Wat een dedain naar de oudere burgers. Alsof zij niet zelf na kunnen den-ken. Kennelijk is denkvermogen zeer ongelijk verdeeld, in uw optiek. U denkt dat u alles weet, en uw leeftijdsgenoten zijn allemaal achterlijke stumperds (als ze niet hetzelfde willen als u). 

U hoeft niet te reageren. 

Mimi van der Meer

2020-01-23 22:27:11

@willem van tilburg

Ik waardeer jouw bijdragen aan deze discussie hogelijk, erg prettig hoe jij de kalmte en hoffelijkheid bewaart, en gewoon je argumenten maar ook je begrip voor anderen steeds onder woorden weet te brengen. Een verademing. Want het is inderdaad soms lastig om je niet te laten meezuigen in negativiteit. Diepe buiging voor jou.

Joost

2020-01-24 10:26:24

Dikke duim en respect voor alle 70-plussers(!) die acte de présence gaven gisteren bij het betoog van dhr. Manders! Ik zat inderdaad als een van de weinige als "vroege 50-er" ook in de zaal en vermoedens die er waren zijn door feiten achterhaald... Democratie wordt vrijelijk geinterperteerd door huidige coalitie en B & W of mogen we inmiddels spreken van "belanghebbenden"... Heel erg jammer dat deze groep/indivuidu dan worden weggezet als drammers, daar het hele "wij moeten hoe dan ook ten koste van alles" naar Uden er bij heel Landerd "ingeramd"...

Veel wijsheid voor allen...

Quintin van Zuijlen

2020-01-28 20:15:02

Anton, een referendum geeft enkel een beeld over de stemming onder zij die voor dat referendum op komen dagen. Gezien de opkomstplicht in 1970 is afgeschaft in Nederland kan een referendum onder alle Schaijkenaren dus niet de stemming onder alle Schaijkenaren tonen.

Sowieso is de vraag niet of Schaijk deel moet uitmaken van een gemeente met Oss of met Uden, Schaijk gaat in principe deel uitmaken van een Gemeente met Uden. De vraag die wij ons moeten stellen is dus of een meerderheid Schaijkenaren instemt hiermee. Dit is niet een vraag die met een referendum beantwoord kan worden, immers kan een meerderheid aan Schaijkenaren instemmen maar slechts een minderheid op komen dagen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer mogelijke uitkomst kan zijn

Wat dit betreft is deze kwestie zeer vergelijkbaar met de Brexit-affaire. Ook daar bestond, voorzover men heeft kunnen vaststellen uit enquetes en voorzover opeenvolgende verkiezingsuitslagen doen vermoeden, een luide minderheid die gemotiveerd was om op te komen dagen, en een stille minderheid die een stuk minder gemotiveerd was, en het resultaat van het referendum deed lijken alsof er een luide meerderheid was tegenover een stille minderheid, een vertekend beeld. Het is niet relevant of dit de werkelijkheid is, de gedachte is dat dit ook in Schaijk kan gebeuren.

Maar goed, net als over de Noordzee zijn referenda hier nooit bindend en zal de Gemeenteraad zich uiteindelijk over het resultaat moeten buigen en hieruit een interpretatie maken. Mochten zij besluiten dat er een referendum komt en mochten zij inderdaad hierin de vraag stellen of men instemt met de gaande herindeling, en mocht als uitslag komen dat een meerderheid van stemmers niet instemt, dan hoop ik dat zij de wijsheid hebben zichzelf de vraag te stellen of dit ook betekent dat een meerderheid van alle Schaijkenaren niet instemt. Wat dat betreft bewijst het referendum dit pas als ook werkelijk een meerderheid van Schaijkenaren (en niet enkel de stemmers) "nee" heeft gestemd.

Zo zonder bewijs van een gebrek aan voldoende instemming (expliciete instemming is immers niet noodzakelijk) zou ik het de raad niet kwalijk nemen het advies van het referendum te niet te doen, al weet ik dat het annexationistenvolk onverminderd zal blijven klagen over het onbewezen blijven van hun hypothese.

Mijn hypothese heeft u al gehoord, een minderheid van stemgerechtigde Schaijkenaren is tegen vereniging met Uden, maar dit is een luide minderheid. Ik heb wel degelijk argumenten en data om deze te ondersteunen. Mijn argument is heel begrijpelijk, een petitie zo toegankelijk en agressief gepromoot als die van de Actiegroep kan wellicht handtekeningen krijgen buiten de groep stemgerechtigde Schaijkenaren en dubbele handtekeningen bevatten, maar vrijwel geen Schaijkenaar die niet instemt met de gaande herindeling zal deze niet getekend hebben, en in ieder geval zullen minder handtekeningen ontbreken dan te veel inbegrepen zijn. Als mijn hypothese als mijn hypothese waar is, en mijn aannames kloppen (en de Actiegroep moet het toch met mij eens zijn dat zij geen groot percentage aan handtekeningen missen) dan zouden er dus minder handtekeingen moeten zijn dan de helft van het aantal stemgerechtigde Schaijkenaren. De Actiegroep heeft 1800 handtekeningen gepresenteerd, maar tijdens de meest recente waterschapsverkiezingen, waar dezelfde criteria gelden voor stemgerechtigdheid als bij gemeenteraadsverkiezingen, waren 5780 Schaijkenaren opgeroepen, meer dan 3 keer zo veel. Om het even preciezer te stellen, als mijn hypothese niet waar was, en dus een meerderheid van stemgerechtigde Schaijkenaren tegen vereniging met Uden is, dan heeft op zijn allerminst 37,7% van hen de betreffende petitie niet getekend. Ik kan enkel zeggen dat ik dat niet geloof en eenieder die dat wel gelooft kan ik niet geloofwaardig achten. De enige redelijke conclusie op dit moment is dat mijn hypothese inderdaad waar is.

Natuurlijk, dat bewijst mijn hypothese niet definitief, en meer experimenten kunnen ondernomen worden om deze te proberen te ontkrachten. Een referendum, zoals ik nu meermalen uitgelegd heb, heeft kans om enkel verwarring te zaaien, verwarring onder burgers, raad en buitenstaanders die ons enkel nadelig kan zijn. Je moet je toch niet voorstellen dat een luide minderheid aan Schaijkenaren het doet laten lijken alsof we in meerderheid zo tegen onze zuidelijke en oostelijke buurdorpen zijn dat we ons van hen af willen verwijderen.

Ja, ik heb angst voor de uitslag van een referendum, want als mijn hypothese klopt dan zal deze waarschijnlijk een vertekend beeld geven.

In conclusie, een referendum maakt nog geen democratie, net zo goed maakt het de dictatuur van de luide minderheid over de stille meerderheid.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties