Landerd

Voorbereidende raadsvergadering Landerd gaat door zonder publiek

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Waar in buurgemeenten als Grave, Uden en Oss diverse evenementen, voorstellingen en (raads)vergaderingen worden geannuleerd vanwege het oprukkende coronavirus, gaat de voorbereidende raadsvergadering van de gemeente Landerd op 12 maart wél door. Publiek is donderdag echter niet welkom in het Schaijkse raadhuis, laat burgemeester Marnix Bakermans (foto) weten. 

"Omdat we weten dat er veel belangstelling is voor het bijwonen van de vergadering, bood de gemeente gelegenheid om in de Phoenix de vergadering op beeldscherm te volgen. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we dit onverstandig."

Sinds gisteren zijn de maatregelen in Brabant aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De oproep is om sociale contacten de komende week te beperken en veel evenementen gaan niet door. Burgemeester Marnix Bakermans: "Ik doe een uitdrukkelijk beroep op inwoners om de adviezen op te volgen. Ik zie dat maatschappelijke organisaties en organisatoren in onze gemeente hun verantwoordelijkheid nemen en op eigen initiatief bijeenkomsten afzeggen. Dat waardeer ik enorm! Het zijn dappere besluiten, die vaak ingrijpend zijn en teleurstellend voor zowel organisatoren als bezoekers. Samen met elkaar doen we er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Met het oog op de gezondheid van ons allen en de oproep die is gedaan om terughoudend te zijn met sociale contacten, heb ik besloten om voor de voorbereidende raadsvergadering niet meer mensen samen te brengen dan nodig. De raadsleden vergaderen morgen zonder publiek. Dat betekent dat alleen raadsleden, insprekers, pers en enkele medewerkers aanwezig zijn in de raadzaal. Landerd TV zendt de vergadering live uit. We plaatsen geen beeldscherm in de Phoenix en vragen belangstellenden om de vergadering thuis live te volgen of terug te kijken."

De actiegroep Schaijk hoort bij Oss, die inwoners vorige week vroeg om 'massaal een lawaaiprotest te houden bij het raadhuis', riep burgers eerder vandaag eveneens op om thuis te blijven vanwege het coronavirus. Maar de voorbereidende vergadering zelf gaat donderdagavond dus wel door. Bakermans over dit opmerkelijke besluit: "Er is behoefte bij inwoners om hun geluid te laten horen morgenavond en dat begrijpen we. Het is aan mensen zelf om te bepalen hoe ze dat doen. Ik vraag daarbij nadrukkelijk om daar verantwoord mee om te gaan. Heeft u klachten als verkoudheid, hoesten of koorts, denk aan uw medemens en blijf dan thuis. Goed om te zien dat de actiegroep Schaijk hoort bij Oss daar op eigen initiatief al gehoor aan heeft gegeven en gezondheid voorop stelt."

|Doorsturen

Mimi van der Meer

2020-03-12 13:55:00

Als je dit zo leest houdt iedereen er rekening mee; behalve de gemeenteraad van Landerd, die gaan tegen alle adviezen in gewoon door?!

Ik moet zeggen: ze zijn wel consequent met niet luisteren naar anderen.

Quintin van Zuijlen

2020-03-12 19:03:09

Mimi, het advies met betrekking tot afzeggen van bijeenkomsten is duidelijk enkel van toepassing op bijeenkomsten met meer dan 100 verwachte aanwezigen. Ik weet niet hoe veel aanwezigen jij verwacht bij een raadsvergadering zonder publiek, maar het lijkt mij zeer sterk dat dit boven de 100 uitkomt. Ik tel 17 raadsleden, 3 wethouders, 1 burgemeester en 1 griffier, totaal 22 aanwezigen, verder zou daar niemand bij aanwezig moeten zijn.

Nou ben ik misschien gek, maar ik geloof toch echt dat 22 veel kleiner dan 100 is. Wat dat betreft wordt het advies volledig opgevolgd.

Mimi, je luistert zelf niet eens naar anderen, dat bewijs je zelf weer eens, wie ben jij om anderen van hetzelfde te beschuldigen?

Hans

2020-03-12 19:24:33

Je vergeet de cameraploeg van LTV Quintin! 

Wel scherp blijven maat

Mimi van der Meer

2020-03-12 22:40:41

Ik hoop dat veel mensen vanavond even meegekeken hebben op LTV, naar de raadsvergadering. Of alsnog gaan kijken, je kunt een gemiste uitzending altijd terugkijken via internet.

Zó gaan onze volksvertegenwoordigers dus om met een referendumverzoek dat door meer dan 1100 mensen is getekend. Hulde aan Tonny van Casteren, die laat zien dat ze principes heeft en haar rug recht kan houden! Goed gedaan! Ik hoop én verwacht dat je spreekt namens veel van je partijgenoten en kiezers. 

Quintin van Zuijlen

2020-03-13 07:43:30

Mimi, ik heb de raadsvergadering in geheel bekeken. Ik heb gezien welke respons jullie aanvraag gekregen heeft. De leden van de coallitie zijn naar mijn inzicht volledig in hun recht met hun antwoord. Zij noemden grofweg drie redenen waarom zij de aanvraag niet zullen vervullen:

1: De tijd om te heroverwegen is verstreken. Er was kans om fundamenteel te heroverwegen bij het herindelingsontwerp, waarvoor de consultatieronde werd gehouden. Waar waren die 1121 handtekenaars toen?

2: Het is Landerd dat herindeelt, niet ieder dorp voor zich. Er was eerder gelegenheid om voor splitsing te kiezen maar hier is van afgezien. Landerd besluit dat het beste voor iedere kern is om ongedeeld te herindelen. Dat mandaat heeft Landerd nou eenmaal.

3: Er is geen twijfel dat in Schaijk een groot aandeel tegen de herindeling is. Er is ook geen twijfel dat een ruime meerderheid in Schaijk wel degelijk instemt met de herindeling. Je hebt zelf het bewijs geleverd daarvoor.

nico degen

2020-03-13 08:45:46

Het enige dat in de voorbereidende raadsvergadering glashelder en volkomen duidelijk is geworden, was de wijze waarop de burgers in Schaijk door DS97 zijn misbruikt. Schandelijk was de wijze waarop Arie zijn eventuele plek in de raad van Uden probeerde veilig te stellen.

Hans

2020-03-13 09:19:40

4. Men vult het hele verhaal naar de samenvoeging in aan naar eigen oa eigen partij belang

5. Er is door (coaltie) partijen geopperd in verkiezingsfolders dat het laatste woord bij hun burgers zou liggen.

6. Opsplitsen behoort ook tot de mogelijkheden als daar geluiden vanuit kernen van zouden komen.

7.  Er ligt een advies vanuit de provincie om gehoor te geven aan de legitieme vraag voor dit referendum

8. Er ligt ook een advies om de nieuwe naam te heroverwegen.

9 t/m XXX. Ieder advies van welke bron ook word volkomen genegeerd...

anton coolen

2020-03-13 10:02:13

Betreft raadsvergadering gisteren.

Beste Quintin,

Allereerst proficiat dat er gekozen is voor hetgeen jou voor ogen stond. Dit was voorspelbaar doch geef a.u.b. wel de vrijheid aan mensen die er anders over denken en die daarnaast ook uitstekende argumenten aandragen. Waarom zij anders denken? Zie o.a. de reactie van Hans en de insprekers van gisteren die totaal genegeerd werden door de coalitie. (Is dat politiek fatsoen?)

Je geeft in je betoog exact aan wat Pijnappels had te zeggen. Je bent een uitstekende woordvoerder voor hem. Dit zegt natuurlijk niet dat dit de waarheid is. Zeker punt 3 is natuurlijk (en dat weet je ) nooit aangetoond. Juist daarom is een referendum nodig.

Verder is het toch heel pijnlijk dat een vooraanstaand lid met bestuurlijke ervaring namens haarzelf en een gedeelte van de achterban van PL aangeeft dat PL Kiezersbedrog pleegt. Je eigen leden geven dit met een duidelijk oproep aan. Dit is dus wat velen vinden van PL, gewoon kiezersbedrog.

Alle tegenargumenten zijn terzijde geschoven inclusied de roep van veel Schaijkenaren. Dit is natuurlijk legitiem maar voor veel mensen teleurstellend. Een democratisch besluit staat aan de vooravond. Simpel en daar zullen wij het mee moeten doen. Dit is geen verrassing, maar het doel is wel bereikt, er is aangetoond dat de politiek veel gladde wegen heeft. Dat je ongestraft best stout mag zijn.

Nogmaals, zoals ik steeds heb aangegeven, mij ging het om de keuze Uden of Oss . Zelf heb ik geen voorkeur uitgesproken omdat ik nog steeds niet weet wat de voor- en de nadelen zijn.

De laatste hoop van het actiecomité is PS en de tweede kamer.

Al bij al was het een bijzondere discussie de afgelopen 18 maanden. Democratisch wordt er op korte termijn een oordeel geveld. Laten wij duidelijk zijn, het kan en mag niet anders.

Veel Schaijkenaren zijn bewust gefopt en daar moet men mee leven.

Blijf gezond en geniet van het leven. Het is maar politiek.

Verlies accepteren is ook een vorm van winst. Zo voel ik dat hier ook. Berusting!

Erg veel dank wil ik uitspreken aan het actiecomité.  De uitslag was vooraf bekend (dat wisten wij ook) maar er is wel duidelijkheid over de Landerdse coalitie, hoe die met Schaijkenaren omgaat. Vooral PL met Pijnappels en Böhmer  exclusief een gedeelte van de PL-leden.

PS: Quintin, vele voorstanders van het referendum zijn geen deelgenoot van het actiecomité, dus niet iedereen over een kam scheren a.u.b.

anton coolen

2020-03-13 10:26:31

Nico Degen, Zoals gewoonlijk weer onzin en inhoudelijk weer niets, behoudens klets. Daarnaast: de voorstanders van een referendum zijn gewoon heel veel verstandige mensen en geen domme volgers.

Arie had een goed verhaal, doch niet jouw verhaal en dat mag toch? Uiteraard niet van jou...

Arie wil helemaal niet in de Udense raad. Waar haal je die onzin vandaan? Het verkeer in je hoofd is de weg kwijt. Je roept maar weer eens iets, uiteraard weer negatief.

Kom dadelijk maar weer met je bagger. Dit is inmiddels 18 maanden bekend. Altijd maar negatieve onzin roepen over mensen. Het glas is bij u altijd half leeg en bij mij gelukkig altijd half vol. Is een kwestie van levensbenadering. 

Wat jou betreft laat ik het er weer bij. Je irritatie over mijn financiële positie zal je wel weer te berde brengen, ondanks dat dit totaal niets te maken heeft met herindelen.

Hans

2020-03-13 10:48:57

Ik snap dat u rancune ervaart voor de mensen die zich inzetten voor een eerlijk democratisch proces, maar uw reactie vraagt om wat uitleg Nico? Volgens mij lag het er wel heel dik op wie zijn plaatsje aan het veilig stellen was en die was van een Zeeland geörienteerde partij... Er was ook een ander persoon die onlangs uit zijn fractie is gestapt en hij liet gisteren zien dat zij daar niet héél rouwig om hoefde te zijn...

nico degen

2020-03-13 14:11:02

Beste schreeuwlelijk, U kunt het gewoon terugkijken. op een vraag van de voorzitter of we Arie in Uden zouden terugzien, zei Arie "wie weet" en dit is je gewoon indekken. Mijn reactie was: Schandelijk was de wijze waarop Arie zijn eventuele plek in de raad van Uden probeerde veilig te stellen. Wat ook duidelijk is gebleken, dat al uw voorspellingen niet zijn uitgekomen. Hoe harder u schreeuwt des te ongeloofwaardiger het beweerde telkens blijkt.

nico degen

2020-03-13 14:19:58

Nog even dit: Mij maakt het niets uit Oss of Uden. Het ging mij alleen over de manipulatie van de burgers door een aantal lieden die eens wilde kijken hoever ze zouden kunnen komen. Van het geld wat dit “grapje” de gemeente heeft gekost hadden wij burgers die dringend hulp behoeven ook kunnen helpen. Denk daar eens aan schreeuwlelijk.

Hans

2020-03-13 14:32:05

Wat kun je toch een hoop onzin uitkramen Nico! nu gaat het weer in ene over geld?  De participatiemiddag in Uden destijds georganiseerd voor een handjevol bejaarden, wat dat heeft gekost daar hoort u niemand over! 

mammalou

2020-03-13 14:36:46

Beste Degen hieruit blijkt maar weer eens duidelijk dat jij net als de hele coalitie een iq meer hebben als een koe

Ze schijten niet waar ze staa

Hans

2020-03-13 14:43:21

En de kosten voor het nieuw te bouwen gemeentehuis in Uden, wat gaat dat wel niet kosten? Daar mag u ook aan mee betalen Nico... Of was u dat ontgaan? Goedkoopste oplossing zou wellicht opdelen geweest zijn, aan geldverspilling dus geen gebrek in de gemeente Landerd!

bert

2020-03-13 15:16:01

Nico, altijd Uden, Uden, Uden of Uden. 

Nu plotsklaps Uden of Oss.

anton coolen

2020-03-13 19:45:38

Geachte Heer Nico Degen,

Uw toorn is inmiddels duidelijk en ook uw taalgebruik en verwijten naar velen en in het bijzonder naar mij. Doch fatsoen is zeker op diens plaats.

Ik denk dat het geen toegevoegde waarde heeft op deze site. Uw altijd negatieve uitlatingen over personen. Blijkbaar hebt u persoonlijke irritatie naar mij die u niet kunt bewingen in uw teksten. Scheldwoorden etc., etc. Geeft u zeker geen toegevoegde waarde.

U hebt het probleem nooit in te gaan op wat er wordt gezegd, doch altijd...

Ik heb u al regelmatig uitgenodigd bij mij thuis om uw toorn kenbaar te maken en te bezien of dit middels een gesprek fatsoenlijk kan worden uitgesproken.

Ik wil u verzoeken te stoppen met deze totale onzin. Uiteraard begrijp ik uw persoonlijke omstandigheden. Dat verklaart natuurlijk ook uw gedrag. Doe verstandig en zorg dat u uzelf niet onbewust in diskrediet brengt. U hebt inmiddels van anderen voldoende reacties gehad.

Gelieve niet wederom met bagger te komen doch terug te komen op het verhaal herindelen, zonder iedereen uit te maken voor...

Ik denk dat mijn eerste verhaal (zie hierboven) naar aanleiding van de raadsvergadering duidelijk is en dat u daar anders over denkt mag van mij uiteraard.

Aangaande mijn financiële positie hebt u steeds negatief gereageerd. Waarom is mij onduidelijk. Ik nodig u gaarne uit bij de Coolen Foundation, uw bijdrage is welkom. Dank namens o.a. STIMIRO etc. Geld is voor mij momenteel een gebruiksartikel en geen doel. Hopelijk hebt u daar nu ook het antwoord op.

De dame van PL was voor mij en ik denk ook voor u heel duidelijk. Wat een duidelijkheid en eerlijkheid!

Gaarne geen bagger, kijk in de spiegel en kom langs aan de Molenaarstraat 57 in Schaijk. U kunt ook bellen: 0620000971.

Belast de mensen niet wederom met bagger.

Advies: bevuil uzelf niet verder.

Quintin van Zuijlen

2020-03-14 15:56:04

Anton, je felicitaties aan mij zijn misplaatst. Er is niks besloten dat mij "voor ogen stond". Er is sowieso niks besloten, dit was een voorbereidende raadsvergadering, maar dit terzijde. Het gaat hier niet om wat mijn voorkeur is (en geloof niet dat je die kent), het gaat hier om wat ik accepteer, en ik accepteer wat besloten is, omdat ik kies deze te accepteren. Daarmee benadeel ik niemand in zijn vrijheid van meningsuiting, ieder mag een andere mening hebben en uiten en niemand hoeft een besluit te accepteren.

Het gaat hier uiteindelijk niet om meningen maar om feiten. Feit is dat de aanvraag niet genegeerd is. Feit is dat alle raadsleden die op de voorbereidende raadsvergadering spraken in hun toespraak aandacht schonken aan de aanvraag en de sprekers, erkenden dat inderdaad 1121 stemgerechtigde Landerdnaren graag dit referendum willen, erkenden dat er zeker in Schaijk een tweedeling bestaat, erkenden dat iedereen vrij is een eigen mening te hebben en die te uiten, en erkenden dat deze aanvraag beantwoord moet worden.

Zoals ik zei, het is een feit dat de leden van de coallitie allemaal op eigen wijze de aanvraag beantwoord hebben, aangegeven hebben deze te willen verwerpen en hun onderbouwing daarbij gegeven hebben. Daarmee zijn zij in hun recht, want uiteindelijk is het de Raad die de aanvraag moet beoordelen en onderbouwd mag verwerpen. Niet tevreden daarmee? Overtuig hen hun besluit te veranderen of probeer de referendumverordening die dit recht vastlegd te ammenderen.

Je karakterisatie van mij als woordvoerder van Pijnappels is eveneens misplaatst. Niet alleen omdat ik op geen enkele wijze voor hem spreek (ik heb hem nog nooit gesproken zelfs) maar omdat wat ik schreef door alle andere leden van de coallitie (Van den Heuvel en Steemers (MV) en Van den Broek (RPP), en ook Van Tiel (LZ) en Zwaans (DM) buiten de coallitie) en in hun eigen woorden verteld is en ik schrijf enkel in mijn eigen woorden wat ik hen heb horen zeggen.

Je verdere tirade richting PL zal ik dan maar verder negeren, want deze is wederom misplaatst.

Tegenargumenten zijn echter feitelijk niet terzijde geschoven, deze zijn beantwoord en verworpen, en dat is een aanmerkelijk verschil.

Verder zeg je niets dat coherent genoeg is om ook maar eens of oneens mee te zijn, dus dit zal ik ook verder negeren.

Tenslotte, betreft je P.S. ik heb Mimi aangesproken, uit eerdere berichten duidelijk lid van de Actiegroep, dus scheer mij niet over een kam met jouw karikatuur van mij.

anton coolen

2020-03-14 16:28:24

Beste Quintin,

Ter kennisgeving aangenomen. Meningen van velen komen niet met jouw mening overeen en omgekeerd ook niet.

Het woord woordvoerder is hypothetisch, ik dacht dat jij dat wel zou begrijpen.(wederom de flexibiliteit)

Duidelijk heb je een totaal andere beleving dan heel veel mensen met mij aangaande de vergadering. Doch uiteraard respecteer ik je mening, kan ook niet anders als je het zo ervaren hebt (je flexibiliteit etc.) Ik heb met velen na de vergadering gesproken, ook dagen erna. Misschien jij ook. Maar ik hoor toch veel dezelfde beleving, grotendeels zoals ik het heb ervaren en geanalyseerd.

Aangaande het PL-verhaal heb ik van niemand iets anders gehoord dan onrust bij de achterban van belangrijke leden. Kiezersbedrog.

Ik heb geen kiezersbedrog gepleegd, Quintin.

De eerlijke dame was heel duidelijk. Dus totaal niets te maken met een tirade. Ik snap het woord, geeft voor jou een zet om een extra dimensie te geven die totaal niet klopt. Het is gewoon kiezersbedrog.

Daarnaast, ik sprak in het algemeen over leden van de actiegroep. Volgens mij valt ook Mimi er niet onder en ik uiteraard ook niet. Bijna niemand.

De actiegroep bestaat uit een beperkt aantal mensen die de zaak geactiveerd hebben. Het verweer komt uit de massa en is daar ontstaan, doch het is juist dat het actiecomité het op de informele agenda heeft gezet in eerste instantie. Dit heeft een duidelijk positieve bijdrage geleverd. Misschien wel nu te benoemen als burgelijke ongehoorzaamheid naar de coalitie van al die mensen die een referendum willen. Van wie ook zeker een aantal van jouw zwijgende meerderheid. Dat aantal is bij jou en bij niemand bekend (Daarom gevraagd om een referendum).

 Mensen zijn nu eenmaal niet dom en ook niet de mensen die een referendum willen.

Ga zelf even na wie wel lid is van de actiegroep. In het verleden heb ik je er al eerder op geattendeerd zelf je onderzoek te verrichten. Het is voor mij naar jou geen omgekeerde bewijslast. 

Opmerkingen PL. Dat heeft niets met een tirade te maken maar met het constateren van feiten. Die door heel veel mensen en ook leden van PL worden gedeeld.

Lees nog een keer mijn verhaal over je flexibiliteit en ik denk dat wij elkaar daar goed in hebben begrepen. Daarom zullen wij zelfs nooit op een lijn kunnen komen. 

Uiteraard heb ik daar vrede mee en begrip voor.

PS: Ben je zo naïef dat je denkt dat ik niet wist dat het een voorbereidende raadsvergadering was en dat het definitieve besluit wat bekend is gemaakt geffectueerd wordt bij de raadsvergadering.  (weer bijzonder flexibel...etc.) Zie eerdere benoeming hiervan.

Verlies nemen kan een vorm van winst zijn en daar heb ik mee afgesloten. Denk dat mijn verhaal duidelijk is (hierboven) en dat jij het als totaal anders hebt ervaren. Dat respecteer ik uiteraard.

Blijf gezond in deze vervelende tijd van corona. Het andere is maar politiek.

Hans

2020-03-14 20:36:46

Zou het ook niet onwaarschijnlijk zijn geweest dat de actiegroep ook opgestaan zou zijn wanneer we in een soortgelijke situatie terecht waren gekomen met de gemeente Oss beste lezers!

De "zwijgende meerderheid" -zoals deze vaak gemakshalve werd genoemd- interesseert het bar weinig naar of met welke gemeente in welke hoedanigheid ook zouden fuseren of ons zou annexeren!

Deze groep was inderdaad zwijgzaam. Iemand zich ooit afgevraagd waarom? Omdat ze toch geen invloed hebben of kunnen uitoefenen? Naïef? Ondertussen ontgaat heb helaas wel dat door list en bedrog hun stem verloren gaat (voor diegene die überhaupt al gestemd hadden).

In plaats van dat zij het succes gunnen aan de "schreeuwende" minderheid, -of in dit geval de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden-, of dan toch eens te verdiepen wat er werkelijk in de gemeenteraad afspeelt verkoopt men wel hun ziel aan de coalitie die ondertussen glashard verkiezingsbedrog pleegt! 

Alle verhalen van de coalitiepartijen afgelopen voorbereidende raadsvergadering ten spijt... Een zeer zwaarwegend argument om geen referendum te organiseren -welke natuurlijk niet is benoemd, maar vast wel binnen eigen gelederen- is dat men gewoonweg niet het lef heeft om op hun eigen achterban te vertrouwen (lees; de zwijgende meerderheid) en ze in dit referendum er waarschijnlijk flink van langs zouden kunnen krijgen gezien de al grote opkomst van de"schreeuwende minderheid" bij de aanvraag voor dit referendum!

Coalitie verkoopt mooie praatjes, strooit met allerlei argumenten en valt met op keer terug in "wat er in afgelopen jaren al allemaal is bereikt"? Verdeeldheid..?

Onderwijl is de werkelijkheid dat men als de dood is voor de uitkomst van dit raadgevend referendum! Valt dan nog wel te bezien wanneer een voor de coalitie "slechte" uitslag deze simpelweg ook maar naast hun neergelegd zou worden, nietwaar?

nico degen

2020-03-15 09:29:32

Wat je ook inhoudelijk vind van de voorbereidende gemeenteraadsvergadering, valt het mij op dat het woordgebruik van de geachte heer Coolen zo dwingend is opgelegd dat de geloofwaardigheid jammer genoeg verloren gaat. Maar we moeten zijn reacties wel koesteren hij behoort bij de minderheid die zijn echte naam voor zijn reacties gebruikt. Ik heb zo hier en daar rondgevraagd wat men van het standpuntvertolking van DS97 vond, zonder uitzondering meende men dat hij een oude Hollandse molen traditie in ere hield namelijk met de wind mee draaien.

bert

2020-03-15 11:30:49

Dat Coolen zijn naam noemt snap ik wel. Hij heeft meestal een goed verhaal.

Als ik Nico was zou ik nooit mijn naam noemen. Kijk maar eens wat voor onzin hij openlijk uitkraamt. Dit zonder schaamte.

Ik noem mijn naam niet omdat ik bij de zwijgende meerderheid hoor die Nico zo belangrijk vindt.

Quintin van Zuijlen

2020-03-15 19:27:07

Anton, Ik heb je gezegd dat jij mijn meningen niet kent, dus houd op beweringen te maken over mijn meningen. Ik handel niet in meningen, ik handel in feiten. Ik laat iedereen zijn mening hebben, je zegt zelf dat anderen hun mening moeten mogen hebben, dus laat mij de mijne hebben en ga geen uitspraken doen over welke meningen ik al dan niet heb. Ik deel mijn meningen waar en wanneer ik dat wil, en ik kies ervoor hier geen meningen te delen, enkel feiten aan te tonen. Je zult in mijn vorige bericht geen "ik vind" of "mijn mening" terugvinden, maar "feit is". Dit is niet wat ik vind, dit is wat ik erken, de werkelijkheid die wij delen, waar onze meningen op moeten aansluiten en in overeenstemming moeten zijn willen wij niet in fantasieland argumenteren.

Het is ook niet eens het gebruik van het woord "woordvoerder" dat ik hypothetisch zou kunnen zijn maar feitelijk geenszins ben, het is met name het feit dat jij daar "van hem [i.e. Pijnappels]" aan toevoegt, terwijl ik niet schreef over de woorden van Pijnappels alleen maar over een hele waslijst aan raadsleden, die je hierboven hebt kunnen lezen. Niet alleen ben ik geen woordvoerder, want ik rapporteer enkel over wat wij allemaal kunnen zien, maar ik rapporteer ook niet enkel de woorden van Pijnappels, en dit maakt de karakterisatie algeheel misleidend.

Ook over belevingen heb ik geen woord vuil gemaakt. Als jij graag wil raporteren over jouw belevingen en gevoelens en meningen over de raadsvergadering, ga je gang, maar ik handel in de feiten en ga niet in op de belevingen en gevoelens. Feiten over wat op die raadsvergadering gezegd is, die men behoort te erkennen, en waar men mee eens of oneens mag zijn, overtuigd of juist onovertuigd door mag zijn.

Ik heb je eerder verteld en zal het maar weer vertellen dat ik niet weet wat er binnen PL speelt en voeg daar nu aan toe dat dat mij niet aangaat. Het enige wat ik over PL heb uitgelaten is dat ik hun beloftes heb beoordeeld zoals deze uitgebracht zijn en voor jou en mij beschikbaar zijn en heb vastgesteld dat deze minimaal voldaan zijn zoals ik ze interpreteer op basis van voordeel van de twijfel. Als onafhankelijk toeschouwer denk ik dat het mijn recht is dat te doen.

Wellicht is jouw definitie van kiezersbedrog wat smaller dan de mijne, maar je hebt wel degelijk kiezers publiekelijk bedrogen, meest recent met een valselijk citaat in jouw advertentie dat zich voordoet als zijnde direct overeenkomstig met een origineel waar geen origineel te vinden is of aangetoond kan worden. Dit punt hebben wij reeds afgesloten, hier valt niets meer van te zeggen. Als je graag bedrog wilt aantonen zul je toch in ieder geval ervan af moeten zien bedrog te gebruiken.

Het woord tirade heb ik duidelijk gericht naar jou, Anton, dus misleid de mensen niet weer alsof ik dat naar Tonny richt. Verschuil je niet achter haar woorden, kom ervoor uit dat het jouw woorden zijn. Ik heb duidelijk gemaakt dat deze woorden niet op mij van toepassing zijn en dus negeer, dus ik negeer ook je verdere commentaar.

Ik sprak over Mimi, die naar mijn indruk lid van de Actiegroep was of is geweest, en mijn onderzoek kon dit niet ontkrachten. Ik heb je eerder verteld dat ik graag mijn ongelijkheid bewezen zie worden, en ik heb mijn onderzoek gedaan, dus toon mij waar ik mijn ongelijkheid kan bewijzen, of geef Mimi de kans om het zelf te zeggen en zichzelf te verdedigen. Betreft jouw eventuele lidmaatschap van de Actiegroep geloof ik niet dat ik ooit op enige wijze gezegd heb dat jij daar lid van bent zonder dit al publiekelijk ingetrokken te hebben. Heb ik dit wel gedaan dan wil ik die mogelijke uitspraak intrekken.

Wederom kan ik op je volgende alinea's geen commentaar leveren dus zal ik deze wederom negeren.

Betreft je P.S., ik was duidelijk dat ik het voorbereidend aspect van deze vergadering terzijde heb geschoven. Dit was een kanttekening die ik voornamelijk voor de buitenstaander maakte, maar het stond je vrij daar zonder schaamte kennis van te nemen en het voor onuitgesproken te laten.

Ten slotte, ik krijg het gevoel (ga ik het toch over gevoelens hebben) dat je graag jezelf richting Pijnappels en PL wil richten. Ik wil je daar niet in tegenhouden, maar ik wil duidelijk maken dat ik geen affiliatie met PL of Pijnappels heb en dat je je dus niet tot mij moet richten als tussenpersoon. Wat dat betreft wil ik je verzoeken om in je volgende reactie waarin je mijn naam noemt de woorden "Pijnappels", "PL" en "Progressief Landerd" eens niet te noemen.

Ook wil ik verzoeken om deze reactie als mijn laatste woord hierover te erkennen en laat ik het aan jou om hier nog een laatste woord over te spreken. Ik ben eventueel wel bereid om een eerste reactie op wat ik in mijn laatste reactie op Mimi heb gezegd, aangezien ik nog niets heb kunnen zien dat jij daar over te zeggen hebt gehad. Om je geheugen te verversen, die reactie ging over drie feiten:

1: Dat de aanvraag door geen enkel sprekend raadslid genegeerd is.

2: Dat raadsleden het recht hebben referendumaanvragen met onderbouwing te verwerpen.

3: Dat raadsleden hebben onderbouwd waarom zij de referendumaanvraag verwerpen, waarbij ik drie onderbouwingen die meerdere raadsleden uitgesproken hebben heb samengevat in mijn eigen woorden.

Voorzover dus een eind aan reacties op mij die niets te maken hebben met wat ik gezegd heb.

anton coolen

2020-03-15 20:30:59

Quintin,

Je vraagt om mijn laatste woord.

Je verdient dat zeker. Dit gezien dat jij heel serieus met deze materie bent omgegaan. Ondanks het FEIT dat ik je mening en feiten meestal niet kan delen, heb ik toch veel respect voor je inbreng.

Ik ervaar je inbreng als heel serieus. Ik wil je daarvoor bedanken.

Blijf gezond en geniet van het leven.

PS: Je intellectuele niveau is zeker een compliment waard.

Hans

2020-03-16 06:27:51

Quintin, je kletst zoveel dat je zelf niet meer wat je allemaal geschreven hebt! Lees al je vertellingen eens terug en ga je genoemde "hypotesen" eens optellen! Zet daar de werkelijke feiten tegenover en dan heb je een aardige som van je eigen zelfingenomendheid. Of is het zo dat je zover overloopt van je wijsheid dat jou hypothesen gelijk staan aan feiten?

Verder was je zeer vermakelijk

Gert van de Voet

2020-03-16 11:09:44

Quintin is een handelaar, zegt hij. Hij handelt in feiten. Denk dat zijn winkel het niet druk heeft. Hij stopt met inzendingen. Dat is een goede handeling.

Hans

2020-03-16 11:52:21

Helaas Gert, maar wij reageren toch gewoon op "iets" wat hij vertelt, toch niet op wat hij "niet" zegt in zijn vertellingen? Hij kan wel heel veel willen, maar hij het ook gewoon vragen ;-)

nico degen

2020-03-17 08:37:45

Als ik iets heb geleerd van degenen die naar Oss willen, dan is het wel dat indien ik en vele anderen voor Oss had gekozen, zij dan absoluut naar Uden hadden gewild. gewoon maar om te zieken.

Hans

2020-03-17 09:29:40

Nico Degenen ;-D

Ouwe grapjas!

bert

2020-03-17 10:24:28

Het is geen grap van Nico. Volgens mij is er echt iets met hem aan de hand.

anton coolen

2020-03-18 19:30:20

Voor de duidelijkheid Nico,

Ik ben gewoon in Nederland (lock down Frankrijk) dus iets anders dan u denkt en zegt.

Op uw voordeur staat uw telefoonnummer en u hebt terecht om uw veiligheid gevraagd. "Dus snel weg zijn vraagt u" U bent wel op vakantie, mij lukte het dus niet.

Helemaal terecht, wat u doet is goed! Maar a.u.b. geen persoonlijke verwijten die niets te maken hebben met deze casus en uzelf in veiligheid stellen (terecht). Daarnaast iemand anders verwijten wat u zelf doet.

Blijf gezond. Maar wel netjes blijven met uw onzin.

Ik hoop dat een ieder de corona veel belangrijker vindt dan...

Nico, a.u.b. niet met onzin reageren.

Vince potjes

2020-03-20 22:56:18

nico prutser.

je kan a de kleijn niet vergelijken met Coolen dat is een grote meneer die ervoor staat ...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties