Landerd

632 zienswijzen ingediend op herindelingsontwerp

Veel kritiek op naam 'gemeente Maashorst'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/UDEN - Er zijn door inwoners, organisaties en andere gemeenten in totaal 632 zienswijzen ingediend op het herindelingsontwerp voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Dat betekent dat ongeveer 1% van de ruim 57.000 inwoners van de gemeenten Landerd en Uden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen heeft benut. De meeste zienswijzen zijn ingediend vanuit de gemeente Uden (74% van het totaal). Het aantal zienswijzen uit de gemeente Landerd is ongeveer 23%, waarbij de meeste zienswijzen afkomstig zijn uit Schaijk (104). In de categorie ‘overig’ zitten zienswijzen van de buurgemeenten Bernheze, Boekel, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss en daarnaast van Den Bosch, Tilburg, Herpen, Mariaheide, Nistelrode, Sevenum en Zevenbergen.

Op 24 oktober hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden het ‘Herindelingsontwerp gemeente Maashorst’ inclusief toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde vastgesteld. Het Herindelingsontwerp vormt de basis voor een wettelijke procedure die uiteindelijk moet leiden tot het ontstaan van een nieuwe gemeente in 2022. Een ieder is gedurende acht weken in de gelegenheid gesteld om - naar aanleiding van het herindelingsontwerp - een zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzeprocedure liep tot 28 december 2019.

De opvattingen over de voorgenomen herindeling kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Positief:
- Zonder aandachtpunten: expliciet positief over het voornemen tot herindeling en hebben geen op- en/of aanmerkingen. (12%);
- Met aandachtspunten: expliciet positief over het voornemen tot herindeling maar met zorgen/specifieke aandachtspunten. (18%).

Negatief:
- Expliciet negatief over het voornemen tot herindeling. (17%);

Niet expliciet positief/negatief:
- Geen expliciete reactie op het herindelingsontwerp, maar zorgen/ specifieke aandachtspunten. (52%)

Onbekend:
Vanuit de ingediende zienswijze kan de mening van de indiener niet
achterhaald worden. (1%)

De in de zienswijze genoemde aandachtspunten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. De meeste ingekomen zienswijzen met aandachtspunten hebben betrekking op de naam van de nieuwe gemeente:
- Er zijn 446 zienswijzen negatief over de keuze van de naam gemeente Maashorst. In veel van deze zienswijzen wordt tegelijkertijd steun uitgesproken voor het overige herindelingsontwerp;
- Er zijn 67 zienswijzen positief over het volledige herindelingsontwerp. Deze indieners spreken vaak expliciet steun uit voor de verschillende onderdelen, waaronder vaak voor de naam gemeente Maashorst.

Schaijk
Daarnaast zijn er 68 zienswijzen waarin gereageerd wordt op de positie van de kernen. In veel van deze zienswijzen wordt voorgesteld om Schaijk toe te voegen aan de gemeente Oss. Verder is er in 40 zienswijzen gesproken over het doorlopen proces, in 23 over het draagvlak voor de herindeling.

Buurgemeenten
De gemeenten Oss, Bernheze, Meierijstad, Boekel, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben een schriftelijke zienswijze ingediend naar aanleiding van het herindelingsontwerp. De gemeenten Meierijstad, Boekel, Sint Anthonis en Mill en St. Hubert hebben naar aanleiding van het herindelingsontwerp aangegeven geen gebruik te maken van het aanbod voor een tweede bestuurlijk overleg.

Vervolgproces
Komende weken bereiden de colleges op basis van de ingekomen zienswijzen een reactie voor in de vorm van een reactienota. Daarin wordt per onderwerp/aandachtspunt gereageerd en aangegeven of en op welke wijze onderdelen in het herindelingsadvies worden aangepast. Beoogd is dat beide colleges van Uden en Landerd de reactienota in januari vaststellen en aan de beide gemeenteraden toesturen met het oog op de raadsvergaderingen van 26 maart om een besluit over de reactienota en het herindelingsadvies.

|Doorsturen

Schaijk

2020-01-08 09:41:28

Zo he,.....1% van de inwoners heeft gereageerd....het leeft echt onder de inwoners.

Ik ben benieuwd hoeveel van die 632 zienswijzen er door mensen zijn ingeleverd die rechtstreeks verbonden zijn aan de politiek. Ik schat zelf zo'n 99%. 

En een overgroot deel van de zienswijzen ingevuld door Uden is tegen de naamswijziging naar de gemeente Maashorst. Zouden de Udenaren gewoon Uden willen blijven heten? Dus niets nieuwe gemeente maar Zeeland, Reek en Schaijk worden gewoon toegevoegd aan de gemeente Uden. Goh,....verrassend.

Schaijk II

2020-01-08 12:43:57

Opvallend dat van die (zogenaamde) 1500 Schaijkse inwoners die met alle geweld naar Oss willen er maar erg weinig een zienswijzen hebben ingediend. En dat terwijl het erg eenvoudig is, net zo gemakkelijk als een online petitie invullen of een krabbel op de markt geven, begin over die 1500 handtekeningen te twijfelen of deze met hun volle verstand zijn ingevuld/ondertekend. 

Schaijk 2

2020-01-08 12:47:34

1800 handtekeningen.  Dat is geen 1 procent maar veel meer.

Daarnaast zeker niet 99% uit de politiek.

Kijk de cijfers van Mevr. v.d. Meer, die zijn zuiver .

Reageer eens op het verhaal van Bob Geurts van Kessel.

Het was plotsklaps rustig aan de andere zijde. 

Mimi van der Meer

2020-01-08 23:49:44

Ik neem aan dat de in dit artikel genoemde getallen door de gemeente verstrekt zijn, en niet door de verslaggever zelf zijn verzameld, geverifieerd en geteld.


Het valt mij op dat er klaarblijkelijk geen recht gedaan wordt aan de juiste aantallen. Op grond van 632 zienswijzen in totaal worden percentages geëxtrapoleerd en getalsmatige conclusies getrokken.

De zienswijze van 1800 mensen die hun handtekeningen hebben gezet onder de petitie, lijken niet meegeteld te worden voor wat ze waard zijn, namelijk: 1800 mensen.

Bij het aanbieden aan de burgemeester van de zienswijze van de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss" is nadrukkelijk gesproken over het feit dat betreffende zienswijze 1800 mensen vertegenwoordigt (zie video elders op deze site).

Iets zegt mij dat het reduceren van 1800 mensen tot één niet kan kloppen. Dit kan toch niet serieus zijn?

Ik kan helaas niet anders dan dit gehele artikel naar de prullenbak verwijzen. Alles wat erin staat is compleet uit elk verband getrokken en daarmee waardeloos.

nico degen

2020-01-09 07:04:33

Beste Mimi

Dit heb ik ook, maar dan met reacties van uw kant.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties