Landerd

Van VHL naar Maashorst Vooruit - INGEZONDEN

Door Piet Manders

Aan de hand van de uitspraken van Jeroen van den Heuvel, te lezen in de Arena van 16 december, wil ik graag enkele opmerkingen plaatsen.

Toen de Vereniging Herindelen Landerd ongeveer vier jaar geleden werd opgericht stelde men zich het volgende ten doel:

  • tijdens de komende bestuursperiode, dus vóór 2018, moet er een herindeling van de gemeente Landerd hebben plaatsgevonden, waarbij de burgers van de drie kernen -Reek, Schaijk en Zeeland- door middel van een referendum hebben kunnen aangeven of de voorkeur uitgaat naar aansluiting bij Oss of bij Uden.
  • de fractieleden van de VHL mogen bij agendapunten, die in de gemeenteraad aan de orde komen, stemmen zoals ze zelf willen. Anders gezegd, ze zijn zoals bij andere partijen, niet gebonden aan een zekere partijdiscipline, door Theo van Duren, de oprichter van de vereniging 'kadaverdiscipline' genoemd.

Het resultaat in de afgelopen vier jaren
Er heeft nog geen herindeling plaatsgevonden. Er is alleen maar sprake van verwarring op dit punt, gevolg van de tussentijdse invoering van de optie Maashorstgemeente, een gemeente die zou moeten worden gevormd door samenvoeging van de gemeenten Uden, Landerd en Bernheze. Een haalbare optie? Het was Theo van Duren die overduidelijk liet horen dat Bernheze nooit aan zou sluiten bij de nieuwe gemeente Maashorst. En wat zegt Jeroen van den Heuvel op de vraag of de missie van VHL om binnen vier jaar te herindelen mislukt is? Hij antwoordt: neen, geen mislukking, want herindelen is overal op de agenda gekomen. Een vreemde conclusie, want in feite is er sprake van een totale mislukking, niets meer en niets minder. De aanvankelijke doelstellingen zijn bij lange na niet gehaald.
Maar er is nog meer gebeurd in die vier jaren. VHL was namelijk ook verantwoordelijk voor een bestuurscrisis, die handenvol geld kostte. Een crisis die absoluut niet nodig was geweest, want het ging daarbij niet om politieke verschillen van inzicht, maar om verziekte persoonlijke verhoudingen. De VHL-leden konden namelijk niet goed opschieten met bepaalde coalitiegenoten. Dit is geen bedenksel van mij, maar zo hebben de fractieleden van de VHL het mijzelf verteld.
Na de bestuurscrisis kwam er een nieuwe coalitie. Naast de VHL kwamen het CDA en DS97 in het college en dat waren nou net de twee partijen die tegen herindelen waren. Dat houd je toch niet voor mogelijk! En toch gebeurde het. Voor het CDA en DS’97 was dat geen probleem, die gingen gewoon even hun standpunt t.a.v. de herindeling wijzigen. Plotseling waren ze niet meer tegen. Dat is hetzelfde als het veranderen van de spelregels tijdens het spelen van een sportwedstrijd. De kiezer zal zich afvragen wat het voor zin heeft om te gaan stemmen als de uitgangspunten van een partij na de verkiezingen gewoon gewijzigd kunnen worden.

Enquête
Verderop in het interview blijkt dat Maashorst Vooruit tegen een (hernieuwde) enquête is over de herindeling. Die is volgens Jeroen helemaal niet nodig, want de fusie Landerd-Uden is de meest logische en gezonde keuze. Wat een zelfingenomenheid! De burgers hoeven dus niets te zeggen. Maashorst Vooruit bepaalt wel wat goed voor hen is. Dat Zeeland kiest voor aansluiting bij Uden, dat ligt voor de hand. Maar de inwoners van Reek en Schaijk, mogen die soms ook iets zeggen? Wat hun keuze is weet niemand, ook Jeroen niet.

Advies
Tot slot een advies aan Jeroen. Als je de politiek in wil, geef dan publiekelijk toe dat VHL in heel veel opzichten gefaald heeft. Als je dan verder een beetje democratischer gaat denken en handelen, dan heeft Maashorst Vooruit misschien nog wel toekomst.

Piet Manders
Schaijk

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties