Landerd

Twaalf personen koninklijk onderscheiden in Landerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Tijdens de traditionele lintjesregen in aanloop naar Koningsdag zijn in de gemeente Landerd maar liefst twaalf personen koninklijk onderscheiden. Tiny Jans (71), Jo van Boxtel (76), Lambert van Breda (68), Henk van Summeren (61) en Ben Grul (85) uit Schaijk en Harrie van Tiel (79), Piet van den Berg (76), Piet Huvenaars (63), Annie van Zuijlen-Sleenhoff (66), Longien Snijders-de Groot (61) en het echtpaar Wim (77) en Betsie van Rossum-De Groot (71) uit Zeeland zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto: Marc van Zuylen, Landerd Fotografie)

Tiny Jans
Wat heeft Tiny Jans uit Schaijk gedaan voor de Landerdse samenleving?
1970 – 1978 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging (KNJV)
1971 – heden vrijwilliger en bestuurslid van de jagersvereniging Jacht en Wildbeheer St. Hubert te Schaijk. De heer Jans heeft zich ingezet voor het beheer en tellingen van reeën in diverse deelgebieden.
1989 – 1996 secretaris van de ponyclub De Schaijkse Bosruitertjes
1993 – heden medeoprichter, secretaris en penningmeester van de Wildbeheereenheid (WBE) Maashorst. De heer Jans heeft zich ingezet om de organisatie vorm te geven. Verder fungeerde hij van 1993 tot 2008 als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en heeft hij zich ingezet voor de jacht, beheer en schadebestrijding en het reewild.
1998 – 2002 penningmeester van Muziekvereniging Semper Crescendo. De heer Jans heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van de Promsconcerten in 1999 en 2002.
2002 – heden voorzitter, secretaris en penningmeester van de Vrienden van Semper Crescendo, onderdeel van de Stichting Beheer Harmonie

Harrie van Tiel
Wat heeft Harrie van Tiel uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1990 – heden voorzitter van de Gemengde zangvereniging De Loreley te Zeeland.
2002 – heden vrijwilliger bij de H. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland, onderdeel van de parochie Sint Petrus. De heer Van Tiel fungeert als ledenadministrateur. Tevens was hij vele jaren voorganger in avondwaken.
2006 – 2018 bestuurslid van de voormalige Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd. De heer van Tiel heeft o.a. een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een betere communicatie tussen de gemeente en de inwoners. In 2018 is de stichting ontbonden, omdat veel doelstellingen bereikt waren.
2007 – heden bestuurslid en vice-voorzitter van de KBO, afdeling Zeeland. De heer Van Tiel draagt bij aan het organiseren van activiteiten, houdt de website bij en verzorgt computerlessen.

Jo van Boxtel
Wat heeft Jo van Boxtel uit Schaijk gedaan voor de Landerdse samenleving?
1966 – 1998 lid en secretaris van de ondernemingsraad van Philips te Oss
1978 – 1985 secretaris van de ouderraad van Basisschool ’t Startblok te Eindhoven. Daarnaast was hij medeorganisator van de buitenschoolse activiteiten.
1980 – 1986 vrijwilliger bij de carnavalsverenigingen te Eindhoven.
1987 – 2012 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging ’t Mulderke te Schaijk. Betrokkene was medeorganisator van diverse buurtactiviteiten.
1998 – heden vrijwilliger bij de KBO-Schaijk. Betrokkene is penningmeester van de afdeling Bingo, oprichter en voorzitter van de onderafdeling kaarten en collectant voor de verjaardagsactie.
2000 – heden vrijwilliger bij en lid van het parochiebestuur van de parochie H. Johannes de Doper, locatie Schaijk. De heer Van Boxtel is lid van de parochieraad Schaijk-Reek, lid van de parochiële werkgroep Activiteiten, bezorger van het parochieblad en lid van de werkgroep Vierhoven-kerk. Daarnaast is de heer Van Boxtel ook kerkhofbeheerder en maakte hij deel uit van de redactie van het boek ‘Schaijk, Dorp en parochie door de eeuwen heen’.
2003 – heden penningmeester van de Gepensioneerden Vereniging Philips Oss. De heer Van Boxtel is mede-organisator van de bingo-avonden en penningmeester van de jeu-de-boulesclub van de Philips Vereniging.
2001 – heden vrijwilliger bij de Zorgcoöperatie Schaijk. De heer Van Boxtel is lid van de vervoersdienst en is lid van de boodschappendienst.
2012 – heden vrijwilliger bij het woonzorgcomplex Vierhoven Schaijk, onderdeel van BrabantZorg. De heer Van Boxtel is mede-organisator en begeleider van diverse activiteiten voor bewoners met geheugenproblemen. De heer Van Boxtel begeleidt mensen naar de kerkdienst en hij helpt met het doen van de boodschappen.
2016 – heden vrijwilliger bij de buurtbus Landerd. De heer Van Boxtel fungeert als chauffeur.

Piet van den Berg
Wat heeft Piet van den Berg uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1978 – 2002 leidinggevende bij de voormalige hobbyclub Zeeland
1980 - 1988 penningmeester van Stichting Carnaval De Smouskes te Zeeland
2003 – 2017 bestuurslid van de KBO, afdeling Zeeland. De heer Van den Berg was (mede)organisator van activiteiten. Hij hield het fotoarchief bij en begeleidde scootmobieltochten.
2015 – heden vrijwilliger bij zorgcoöperatie Zeeland. De heer Van den Berg is lid van de reparatieploeg en lid van de klussendienst.
2015 – heden vrijwilliger bij Stichting Solidariteitswerkplaats Uden en omstreken. De heer Van den Berg draagt bij aan het opknappen van oude spullen, waarna deze in derdewereldlanden opnieuw gebruikt worden.

Lambert van Breda
Wat heeft Lambert van Breda uit Schaijk gedaan voor de Landerdse samenleving?
1977 – heden vrijwilliger bij DAW Schaijk. De heer Van Breda heeft vele taken verricht bij DAW Schaijk. Van 1997-1986 is hij voorzitter geweest. Van 1980 tot 1983 is hij trainer en coach geweest. In de jaren ’90 verrichtte de heer Van Breda veel voorkomende werkzaamheden binnen de vereniging. Van 2005 tot heden heeft de heer Van Breda bijgedragen aan het moderniseren van het clubgebouw. Vanaf 2006 verricht hij vele hand- en spandiensten.
1988 – 2008 Lid tafeltennisvereniging Revanche. De heer Van Breda heeft zich vele jaren ingezet voor het jaarlijkse tafeltennistoernooi. Van 2006 tot en 2008 is de heer Van Breda ook penningmeester geweest.
1995 – 2013 vrijwilliger bij de stichting MOV (Missie, Ontwikkeling- en Vrede) afdeling Schaijk. De heer Van Breda was voorzitter van de werkgroep die de jaarlijkse fietstocht organiseert. De opbrengsten hiervan en de opgehaalde sponsorgelden gaan naar een goed doel. De heer Van Breda verzorgde de draaiboeken en hield toezicht op de voorbereidende werkzaamheden.
2004 – heden vrijwilliger bij de jeu-de-boulesvereniging Le Jeteur in Schaijk. De heer Van Breda verzorgt onder andere geluid en de verlichting bij toernooien. Tevens verricht hij klus- en onderhoudswerkzaamheden. Sinds 2013 is hij voorzitter van de commissie Nieuwe accommodatie.
2008 – heden vrijwilliger bij de Heemkundekring Schaijk-Reek. De heer Van Breda is voorzitter van de fotowerkgroep. Deze werkgroep verzamelt, rubriceert en digitaliseert de fotocollectie. Tevens verricht hij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en hand-en spandiensten.

Piet Huvenaars
Wat heeft Piet Huvenaars uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1970 – 1977 groepsleider, secretaris en penningmeester van de Verkenners, scoutinggroep Zeeland.
1981 – heden Lid van Kwartjesvolk. Kwartjesvolk maakt humoristische Brabantse volksmuziek. De heer Huvenaars is manager van deze groep. Hij regelt veel achter de schermen, van financiën, verzekeringen, geluid, oplossen vervoersproblemen, het plannen van optredens, het tot stand komen van diverse CD’s.
1990 – heden bestuurslid en secretaris van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Land van Cuijk en Ravenstein. De heer Huvenaars beheert de website en is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde bij de landelijke vergadering
1994 – 2009 arts-docent van EBHO vereniging Zeeland
2004 – heden bestuurslid, vrijwilliger en secretaris van Heemkundekring Zeeland. De heer Huvenaars vertaalt historische documenten van het Latijn naar het Nederlands en doet onderzoek naar familiegeschiedenissen. Ook helpt hij bij de organisatie van tentoonstellingen en heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan. De heer Huvenaars onderhoudt de website en het contact met de regionale vereniging Brabants Heem. Hij is actief in diverse werkgroepen onder andere als voorzitter van de werkgroep Archief en de werkgroep Archeologie.
2010 – heden vrijwilliger bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). De heer Huvenaars helpt bij het digitaal toegankelijk maken van notarisakten en schepenprotocollen van voor 1800 uit de regio Land van Cuijk en Ravenstein. Hiervoor herschrijft hij moeilijk leesbare documenten in modern Nederlands.

Henk van Summeren
Wat heeft Henk van Summeren uit Schaijk gedaan voor de Landerdse samenleving?
1998 – 2008 bestuurslid en vrijwilliger bij Jeugddisco de Fuik in Schaijk. De heer Van Summeren gaf leiding aan de discoavonden. Daarnaast organiseerde hij mede de themafeesten.
1999 – 2006 voorzitter en vrijwilliger bij Stichting de Viervoeter in Schaijk. De stichting beheert de huisvesting van de hondensportvereniging , rijvereniging en de ponyclub in Schaijk. De heer Van Summeren realiseerde het samengaan van de drie verenigingen en de bouw van het nieuwe clubgebouw.
2004 – heden vrijwilliger bij stichting Carnaval de Moeslanden in Schaijk. De heer van Summeren was lid van de raad van Elf en nam deel in diverse commissies, zoals de technische commissie, de commissie Bouwloods. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de commissie Optocht.
2016 – heden vrijwilliger bij stichting Ons Welzijn te Oss. De heer Van Summeren fungeert als chauffeur en begeleider bij de uitstapjes voor ouderen.
2016 – heden vrijwilliger bij Carrousel Groen van Brabant Zorg. Carrousel Groen is een ontmoetings/werkpunt voor mensen met een ondersteuningsaanvraag. De heer Van Summeren ontwikkelt mede de werkprocessen van de werkplaatsen, begeleidt de deelnemers en draagt bij aan de verder ontwikkeling en uitrol van de organisatie.

Annie van Zuijlen-Sleenhof
Wat heeft Annie van Zuijlen-Sleenhoff uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1990 – heden vrijwilliger en bestuurslid (1990-2006) van de EHBO vereniging Zeeland. Mevrouw van Zuijlen fungeert als EHBO’er bij evenementen. Daarnaast heeft zij EHBO-lessen verzorgd en coördineerde zij de inzet van vrijwilligers bij evenementen.
2000 – heden vrijwilliger bij zorgcentrum Compostella. Mevrouw van Zuijlen verricht ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten en maaltijden. Tevens stelt zij de nieuwsbrief voor de afdeling samen en is zij sinds 2015 voorzitter van de cliëntenraad
1990 – 2016 mantelzorger voor haar echtgenoot.
2000 – 2015 mantelzorger voor haar moeder.

Ben Grul
Wat heeft Ben Grul uit Schaijk gedaan voor de Landerdse samenleving?
1997 – 2012 penningmeester van de lokale politieke partij Progressief Landerd
1999 – 2006 penningmeester van Landerd Omroep Stichting
2002 – 2006 ondersteuner van vluchtelingen bij het AZC Grave en de Holenberg in Schaijk. Op camping Holenberg werden tussen 2002 en 2006 vluchtelingen opgevangen. De heer Grul was actief als ondersteuner voor de gezinnen binnen het AZC. Hij organiseerde allerlei activiteiten, met name voor de kinderen. De heer Grul heeft samen met zijn echtgenote ervoor gezorgd dat de statuskinderen naar school konden. Tevens was hij oppasouder bij de tussenschoolse opvang bij de basisschool. Daarnaast was hij maatschappelijk begeleider van de statusgezinnen.
2006 -2015 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. De heer Grul was onder andere maatschappelijk begeleider. Hij regelde de sleuteloverdracht voor de vluchtelingen die in Landerd kwamen te wonen en hielp hen op weg met het opbouwen van een bestaan in Nederland.
2015 – 2017 zelfstandig hulpverlener voor vluchtelingen en statushouders in Landerd. Nadat de heer Grul bij Vluchtelingenwerk Nederland afscheid nam, ging hij de vluchtelingen en statushouders zelfstandig ondersteunen.

Longien Snijders-de Groot
Wat heeft Longien Snijders-de Groot uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1990 – heden mantelzorger/ondersteuner. Mevrouw Snijders en haar zus ondersteunden hun ouders: ze maakten huis schoon, deden de boodschappen en de was en ondersteunden bij ziekenhuisbezoeken. Thans verzorgt ze de was voor een ouder echtpaar. Voorheen deed ze ook de was en de boodschappen voor twee heren. Voor een van hen doet ze nog steeds de boodschappen en als hij ergens naar toe moet, brengt mevrouw Snijders hem met de auto. Mevrouw Snijders, haar zus en diens echtgenoot zijn belangrijke sociale contacten van meneer. Daarnaast verleent mevrouw Snijders mantelzorg aan haar echtgenoot. Ook heeft ze twee jaar mantelzorg verleend aan haar dochter.
2002 – heden vrijwilliger bij zorgcentrum Compostella. Mevrouw Snijders is actief binnen de kerkgroep en zorgt voor de ontvangst, het ophalen en brengen van cliënten. Tevens wordt mede door haar de koffie verzorgd tijdens de kerkdienst, avondwakes en afscheidsdiensten. Op zaterdag verzorg mevrouw Snijders voor het uitdelen van de post wegens afwezigheid van de receptie van het zorgcentrum. Ook helpt zij bij de paasbrunch, de pronkzitting en optredens.

Wim van Rossum
Wat Wim van Rossum uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1976 – heden (met uitzondering van 1997-2008) vrijwilliger bij Fotoclub Objectief. De club organiseert fototentoonstellingen en er worden filmjournalen gemaakt. De heer Van Rossum verricht werkzaamheden ten behoeve van wisseltentoonstellingen. Verder is hij sleuteldrager van de clubruimte en zorgt hij bij aanvang van de ledenavond voor de koffie. Tevens fungeert hij als klusjesman.
1978 – heden vrijwilliger bij Wielersportclub Zeeland. De heer Van Rossum verzorgt trainingen. Daarnaast zorgt hij bij toertochten voor de borden van de routesplitsingen en verwijzingen naar inschrijvingen. Hij verricht hand- en spandiensten tijdens evenementen en fungeert hij als clubfotograaf.
1982 – 2000 vrijwilliger bij EHBO vereniging Zeeland. De heer Van Rossum fungeerde als EHBO’er bij evenementen.
1983 – heden vrijwilliger bij Vogelvereniging Kleur en Zang te Zeeland. De heer Van Rossum verrichtte opbouw- en opruimwerkzaamheden ten behoeve van de tentoonstellingen. Daarnaast zamelde hij vele jaren oud papier in.
2000 - heden vrijwilliger bij zorgcentrum Compostella te Zeeland. De heer Van Rossum zorgt voor het klaarzetten van de stoelen en de tafels voor avondwaken, afscheidsdiensten en de wekelijkse kerkdienst. Tevens bezorgt hij maaltijden bij de eetpunten en is hij mede-coördinator van de wandelclub.
2005 – heden vrijwilliger bij Parochie H. Jacobus de Meerdere te Zeeland. De heer Van Rossum verricht klus- en onderhoudswerkzaamheden op het kerkhof.
2014 – heden vrijwilliger bij Stichting Project te Zeeland. Deze stichting heeft als doel om vrijwillig hulp en/of ondersteuning te bieden aan mensen of instellingen. De heer Van Rossum verricht onder andere voorbereidende werkzaamheden voor evenementen.

Betsie van Rossum-de Groot
Wat heeft Betsie van Rossum-de Groot uit Zeeland gedaan voor de Landerdse samenleving?
1990 – heden mantelzorger/ondersteuner. Mevrouw Van Rossum en haar zus ondersteunden hun ouders: ze maakten het huis schoon, deden boodschappen en de was en ondersteunden bij ziekenhuisbezoeken. Daarnaast ondersteunde mevrouw Van Rossum haar overbuurvrouw toen deze verhuisde naar zorgcentrum Compostella. Ze deed voor haar de was en de boodschappen en maakte een praatje. Thans zorgt mevrouw Van Rossum de was voor een meneer, deze taak heeft ze overgenomen van haar zus. Ook zijn betrokkene, haar echtgenoot en haar zus belangrijke sociale contacten voor deze meneer. Mevrouw van Rossum bezoekt ook bewoners van zorgcentrum Compostella om een praatje te maken en bezoekt hen bij ziekenhuisopnames.
1998 – heden vrijwilliger bij ‘Gym u fit’ van Ons Welzijn te Zeeland. Mevrouw Van Rossum is het aanspreekpunt voor de deelnemers, de docent, de coördinator van Ons Welzijn en de beheerder van de accommodatie. Daarnaast verzamelt ze tweemaal per jaar de contante contributie van de deelnemers. Tevens houdt zij de administratie bij van naam- en adresgegevens. Ze beheert ook het lief- en leedpotje van de deelnemers.
2001 –heden mevrouw Van Rossum is vrijwilliger bij zorgcentrum Compostella. Mevrouw van Rossum is actief binnen de kerkgroep. Ze zorgt voor de ontvangst, het ophalen en brengen van cliënten. Daarnaast wordt mede door haar de koffie verzorgd tijdens de kerkdienst, avondwakes en afscheidsdiensten. Bij afwezigheid van de koster vervangt mevrouw Van Rossum de koster. Verder is mevrouw Van Rossum actief als vrijwilliger bij de handwerkclub. Ze bereidt de activiteiten voor en indien nodig maakt ze de werkstukken af. Ook is zij op het ontmoetingsplein van zorgcentrum Compostella actief als gastvrouw. Tevens helpt ze bij de paasbrunch, pronkzitting en andere optredens.
2001 – heden mevrouw Van Rossum is vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Zeeland. Mevrouw Van Rossum was drie maal actief als begeleider tijdens de regiovakanties. Thans helpt zij bij de kerstviering en het maken van de paasattentie en zonnebloemdagattenties. Verder begeleidt mevrouw Van Rossum de uitstapjes en is zij actief bij de jaarlijkse gezinsfietstocht tijdens Pinksteren en verkoopt ze loten.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties