Landerd

Resultaten consultatieronde bekend

'Toekomstvisie gemeente Maashorst positief ontvangen'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/UDEN - De onlangs gepresenteerde toekomstvisie voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst is positief ontvangen, zo maakten de burgemeesters Marnix Bakermans van Landerd en Henk Hellegers van Uden dinsdagmiddag bekend. In totaal 665 inwoners van Landerd en Uden gaven begin september, tijdens een zogenaamde consultatieronde, hun mening over de toekomstvisie. “De toekomstvisie is op basis van de input van onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen", stellen de twee burgervaders. "We zijn blij met de bevestiging dat inwoners zich herkennen in deze visie op onze nieuwe gemeente.”

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kregen tijdens de consultatieronde (van 2 tot en met 8 september) de gelegenheid te reageren op de toekomstvisie. Dit kon zowel via een gesprek met een medewerker van de gemeente op straat als online via een enquête. In totaal gaven 665 mensen uit Landerd en Uden hun reactie. "93% van deze respondenten is op de hoogte van de herindeling. Daarnaast is er overwegend positief gereageerd op de nieuwe naam Maashorst", stellen de burgemeesters. "Tweederde van de respondenten is positief, neutraal of heeft er geen mening over. Ook zijn de thema’s, die op basis van de uitdagingen en het Festival gemeente Maashorst zijn bepaald, goed ontvangen. Dit zijn de volgende vier thema’s: 1. Zes dorpen: één gemeente; 2. Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken; 3. Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen; en 4. Samen denken, samen doen.

Alle resultaten van de consultatieronde zijn te bekijken op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

Raadsvergadering
De toekomstvisie is een van de stukken die op 24 oktober voorligt bij de gemeenteraden van Landerd en Uden. De gemeenteraden besluiten tijdens die raadsvergadering over het herindelingsontwerp, inclusief de toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde. Op maandag 30 september bereiden de beide gemeenteraden tijdens een gezamenlijke commissievergadering deze raadsvergadering voor. Na besluitvorming door de raden op 24 oktober start de zienswijzeprocedure. De gemeenteraden gebruiken deze input als basis voor een definitief besluit in maart 2020.

|Doorsturen

Carel

2019-09-18 11:23:59

Kosten nog moeite zijn gespaard om het flutonderzoekje nog ergens op te laten lijken. Toch scoort de door Marnix en Henk volkomen genegeerde petitie "Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden"" vele malen hoger. Bijna 1000 ondertekenaars! Hoe ongeloofwaardig bestuur zichzelf ondermijnt!

Leonard

2019-09-18 15:59:42

Helemaal mee eens Carel, overigens zitten we al ver boven de 1.350 handtekeningen (online en op papier).

Daarnaast: Gek dat er geen negatieve geluiden terug komen terwijl ik zeker weet dat die meerdere keren ingevuld zijn...... of worden die reacties niet weergegeven.

Wordt toch echt tijd dat “volksvertegenwoordigers” ook luisteren naar een andere mening. En, ik blijf erbij dat Zeeland zeker naar Uden moet gaan, dat snap ik volkomen en is heel logisch. Maar Schaijk hoort bij Oss.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties