Landerd

'Landschap vergroenen en biodiversiteit vergroten'

Subsidie voor Landerdse natuurprojecten

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De gemeente Landerd verstrekt een subsidie aan de projecten ‘Monumentale bomen van de toekomst’ en ‘Natuur in het Dorp’. Wethouder Hans Vereijken (foto): “In deze projecten wordt samen met geïnteresseerde inwoners gewerkt aan het vergroenen van ons landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Aan beide onderwerpen hechten wij als gemeente veel belang en we dragen hier dan ook graag aan bij.”

Monumentale bomen van de toekomst
Het is van vele factoren afhankelijk of een boom kan uitgroeien tot een markante monumentale boom. In een tijd waarin elke vierkante meter wordt benut blijft er weinig ruimte over voor duurzame groeiplaatsen voor bomen. Hierdoor is er weinig aanwas van nieuwe monumentale bomen. "Het project Monumentale bomen van de toekomst richt zich op het op een duurzame wijze aanplanten van de monumentale bomen van de toekomst. Iedereen mag zich aanmelden voor een toekomstige monumentale boom. Op basis van de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de meest geschikte locaties. Deze locaties dienen aan enkele randvoorwaarden te voldoen zodat de boom minimaal 100 jaar oud kan worden. Bij deelname aan het project stelt de perceeleigenaar de ondergrond waarop de boom wordt geplant (inclusief de benodigde ruimte voor de boom om de komende 100 jaar uit te groeien tot een monumentale boom) kosteloos beschikbaar. In ruil daarvoor worden de voorbereidings- en uitvoeringskosten vanuit het project betaald."

Natuur in het Dorp
Het project Natuur in het Dorp richt zich op het vergroten van de biodiversiteit in de bebouwde kommen van de gemeenten in Brabant met minder dan 25.000 inwoners. Hans Vereijken: "De maatregelen hebben meer effect wanneer ze in een aaneengesloten gebied worden uitgevoerd. Er is voor gekozen om het project uit te voeren in Schaijk. Bewoners, scholen, instellingen en bedrijven binnen de bebouwde kom van Schaijk worden actief benaderd. Bij interesse in deelname kunnen zij zich aanmelden voor nestkasten, insectenhotels, meerjarig bloemenmengsel of beplanting. Dit wordt kosteloos beschikbaar gesteld vanuit het project. Het ophangen van de nestkasten, inzaaien en aanplanten moeten deelnemers in eigen beheer uitvoeren. Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van het lespakket dat ontwikkeld wordt voor Natuur in het Dorp."


De projecten worden uitgevoerd door Orbis (Natuur in het dorp) en door Orbis en Vermeulen Boomadvies (Monumentale bomen van de toekomst). De projecten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Provincie Noord Brabant en (voor Monumentale bomen van de toekomst) van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties