Landerd

Landerdse coalitiepartijen op de bres voor Marnix Bakermans

'Stop met het beschadigen van de burgemeester'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De coalitiepartijen Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd, VVD en Democratisch Maashorst springen op de bres voor burgemeester Marnix Bakermans (foto). "De grens is voor ons bereikt met de onjuiste berichtgeving van de actiegroep Schaijk hoort bij Oss, de protestbijeenkomst Schaijk en het CDA-artikel in het DTV-nieuws. Bij alle items wordt burgemeester Bakermans beticht van zaken die niet gezegd zijn, verdraaid worden of feitelijk onjuist zijn. Hierdoor wordt hij in onze ogen bewust beschadigd en dat moet stoppen."

Burgemeester Bakermans is verantwoordelijk voor het dossier herindelen, geven de coalitiepartijen aan. "Hierbij voert hij de besluiten uit die de meerderheid van de raad hem opdraagt. Niet meer en niet minder. Toen de heer Bakermans in 2013 solliciteerde was Landerd voor zelfstandigheid. De verkiezingen in 2014 zorgde voor een andere koers. Namelijk herindelen. Ook deze koers voert burgemeester Bakermans, ondanks dat hij dacht terechtgekomen te zijn in een gemeente die langdurig zelfstandig wilde blijven, professioneel uit. De uitslag van het referendum van 25 november 2015 zorgde voor een koers die de nieuwe raad na de verkiezing van 2018 heeft doorgezet met goedkeuring van de kiezers. Ook nu werd door de burgemeester weer gedaan wat de gemeenteraad hem opdroeg. Er is geen sprake van eigen koers varen, doordrammen, misbruik maken van zijn positie of dubieuze rol in het dossier. Ook het verhaal dat burgemeester Bakermans zijn eigen baantje veilig stelt in de nieuwe gemeente Maashorst en dit al met de huidige burgemeester van Uden geregeld heeft, is grote onzin. Iedereen die weet hoe de procedure werkt tot het komen van een nieuwe burgemeester, weet dat het gewoon niet kan zonder goedkeuring van de nieuwe gemeenteraad in de gemeente Maashorst. Het stoort ons dat sommige mensen hier toch geruchten over blijven verspreiden. Dit schaadt onze burgemeester en zijn geloofwaardigheid."

Nieuw referendum
Ook wordt volgens de raadsleden van de vijf coalitiepartijen onjuiste informatie verspreid over de rol van de burgemeester bij de aanvraag van een nieuw referendum. "De actiegroep Schaijk hoort bij Oss stelt dat de burgemeester de zaak traineert en tegenwerkt. Het tegendeel is waar. Een onafhankelijke referendumcommissie heeft aangegeven dat het onderwerp niet voor een referendum geschikt is. Dit heeft de burgemeester dan ook aangegeven aan de actiegroep. Toch heeft burgemeester Bakermans de aanvraag in behandeling genomen, waardoor de burgers de handtekeningen kunnen zetten voor het houden van een tweede referendum. De raad heeft democratisch op 24 oktober 2019 reeds een motie met 14 tegen 3 verworpen voor het opzetten van een zelfde referendum. Een aanvraag voor een referendum moet volgens de regels op het gemeentehuis plaatsvinden en ook hier doet burgemeester Bakermans een extra toezegging en kan men ook in Schaijk gebruikmaken van haar democratisch recht."

'Bewust misbruikt'
De coalitiepartijen stellen verder dat het 'erop lijkt dat iedere handeling en uitspraak van burgemeester Bakermans bewust misbruikt wordt'. "Stop daar mee", geven zij aan. "De raad besluit democratisch in meerderheid en zorgt voor een opdracht die de burgemeester dan uitvoert. Wie het als burger niet eens is met het proces of de uitvoering dient ons raadsleden aan te spreken en niet burgemeester Bakermans. Burgers kunnen dus gerust contact met ons opnemen als zij meer informatie wensen of vragen of suggesties hebben."

|Doorsturen

Patrick Joosten

2020-02-06 10:59:55

Liegen is met opzet feiten verzinnen die niet bestaan. Arie en zijn kompanen zijn ijzersterke kenners op dit gebied.


De volgelingen zijn gemanipuleerd tot aan het bot en ageren in blindheid.

Blinde felheid vol leugens gebaseerd op een onjuiste voorstelling.

Het bewijs zal volgen in de reacties hieronder.

anton coolen

2020-02-06 11:02:32

De coalitie is zich al aan het voorbereiden als er daadwerkelijk voldoende steun van de bevolking is voor een referendum.

Ze willen dat dan natuurlijk niet opvolgen. Geen enkel respect naar de burger. 

73 procent van de kiezers in Schaijk (opgave Mimi) heeft gestemd op een partij die beloofde de keuze voor te leggen aan de inwoners. Dit wordt doodleuk niet gedaan, zonder ook maar een beetje schaamtegevoel.

Waarom benoemen ze dat stuk niet in hun commentaren? Dan is het plotsklaps stil aan de overkant...

Vergeet o.a. PL niet te vermelden dat ze KIEZERSBEDROG hebben gepleegd (zie eerder inzending). De rol van de burgemeester is zowel voor de voorstanders als tegenstanders duidelijk. Er hoeft toch niet uitgelegd te worden dat water nat is...

Fijn dat de coalitie achter haar burgemeester staat. Ik denk dat vele inwoners zien dat men achter hun voorman c.q. leider staat aangaande Bakermans' gemeente Maashorst (lees: groot Uden).

Verder het verhaal over het advies over het referendum, dat is natuurlijk een slager diens eigen vlees laten keuren. Heel slim van jullie leider c.q. voorman.

Burgers vragen om contact op te nemen met u heeft weinig zin. PL met haar kiezersbedrog kan haar eigen achterban zelfs niet overtuigen, laat staan een burger die graag zelf een beloofde keuze wil maken.

Daarnaast wordt er niet gesproken over de 1800 handtekeningen.

Het verhaal van Piet van der Ven is heel duidelijk. Nogmaals heel veel dank daarvoor, dit is blijkbaar goed gevallen bij heel veel inwoners van Schaijk.

Blijf gezond. 

Laatste reactie van mij op dit ingezonden stuk. Van der Ven heeft het uitstekend beschreven.

Jo

2020-02-06 12:31:34

daar gaan we weer.... misschien kan de gemeenteraad zich beter achter haar burgers scharen! 

Enkele feiten:

- 73% Schaikenaren (vlgs Mimi) heeft op een partij gestemd die beloofde de keuze aan haar inwoners over te laten

- referendum had betrekking op Maashorstgemeente met Bernheze. Deze gemeente is nooit echt hiervoor in the picture geweest en daardoor was dit bij voorbaat kansloos

- Oss is NOOIT meegenomen in deze afweging. Het ging enkel om het prachtige Maashorstbos waar Oss net zo goed deel van uitmaakt. Sterker nog, Schaijk is tevens gericht op Herperduin. 

- ik heb echt nog nooit een verschil, voor of nadeel gehoord. Het moest gewoon Uden worden en is er eigenlijk doorheen gedrukt. Vokgevs mij ksn niemand dat ontkennen!

- er is nooit een overzicht gegeven wat Uden nou te bieden heeft ten opzichte van Oss en andersom. Het ging alleen maar om dat verrekte bos!

- uit alles blijkt dat Bakermans een hele duidelijke sturende rol richting Uden heeft (gehad). Uit niets blijkt dat hij open stond voor een herindeling met Oss. En nog erger, ondanks de forse weerstand 1800 handtekeningen is er bijna zero motivatie om eea maar überhaupt in overweging te nemen. 

deze coalitie partijen moeten zich kapot schamen door nu een soort huil verhaal op te hangen over de onbetrouwbaarheid van deze burgervader. Als hij verantwoordelijk is voor dit dossier dan had hij meer sier gemaakt met een andere meer objectieve werkwijze 

Mimi van der Meer

2020-02-06 13:09:52

Het valt mij op dat er in toenemende mate reacties op dit medium, maar ook op Facebook, verschijnen onder verzonnen namen. Namen die écht lijken, maar bij niemand bekend zijn, ontraceerbare mensen, niet bestaande mensen. Pas op voor trollen. Het is een strategie aan het worden. Bijzonder kwalijke zaak. 

Mimi van der Meer

2020-02-06 14:20:17

@coalitiepartijen / raadsleden van de coalitie

U sluit uw noodkreet af met een oproep aan burgers om gerust contact met u op te nemen als er vragen, opmerkingen of suggesties zijn. 


Op dit platform (Arena) régent het vragen, opmerkingen en suggesties. Waaronder vaak heel goede, beleefd gestelde, doordachte en terechte vragen, opmerkingen en suggesties. 


Toch heb ik nog nooit een inhoudelijke reactie van een van u gezien, op alles wat door bezorgde of boze burgers gezegd wordt over de herindelingsperikelen. Tenminste niet onder uw eigen namen. 

Ook toen ik op 24 oktober een "open brief aan de raad van Landerd stuurde" via dit medium: nul reactie. 

Als u met ons, de burgers, in gesprek wilt en open staat voor ons, is het dan een idee om ook op dit platform een keer mee te doen in de levendige discussies?

Ik daag u uit. Ik ga graag met u in gesprek. Zullen wij binnenkort eens een publiek debat organiseren? Met u, en verschillende sprekers uit de bevolking, die aan de hand van stellingen met elkaar het gesprek aangaan. Én met de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen.

Gaat u deze uitdaging aan? Ik hoor het graag van u. 

Bas Keijzer

2020-02-06 14:28:36

Beste Mimi,

de telefoonnummers van de raadsleden staan op de openbare site van de gemeente Landerd. U, net als iedere andere burger, kunt met hen direct contact opnemen om vragen te stellen, uw zorgen te uiten of complimenten te geven. Ik zou zeggen maak daar gebruik van. Een discussie via reacties op deze site lijkt mij niet goed recht doen aan de diepgang die deze kwestie, ook volgens u, verdient. Als ik de oproep lees van de raadsleden dan nemen ze deze uitdaging graag aan. 

Mimi van der Meer

2020-02-06 14:40:24

@Bas Keijzer

Wat mankeert er aan dit medium? U gebruikt het toch ook als luidspreker om uw opinie te ventileren? Waarom kunt u alleen in een 1op1-situatie reageren op vragen of opmerkingen?

ps: wat vindt u van een publiek debat. Doet u mee?

Gert van de Voet

2020-02-06 14:45:46

De stellingen moeten dan wel door de burgemeester en de coalitie worden opgesteld. Anders hebben ze geen invloed en dat mag niet.

Bas is de Schaijkenaar die ons bewust naar Uden brengt met zijn vrienden uit Zeeland.

Bas vindt het geen recht doen voor raadsleden via deze sites te reageren. Bas en raadsleden hebben wel degelijk gereageerd op deze site in het verleden. Bas als niet-raadslid neemt aan dat de raadsleden de uitdaging aangaan.

Bas is heel belangrijk. Hij spreekt namens alle raadsleden en de burgemeester...

Bas, het is geen uitdaging, het is gewoon de plicht die men tot heden verzuimd heeft. 

Bas Keijzer

2020-02-06 14:49:56

Beste Mimi,

ik ben geen raadslid. Dit is idd een goed medium om je opinie te uiten. Mijns inziens niet om een discussie te voeren. Maar, dat is mijn mening. Ik wilde u slechts een tip geven om uw ongenoegen en vragen te uiten. 

Harry Arts

2020-02-06 14:53:04

Waarom kun je niet de raadsleden bellen i.p.v. Facebook te vervuilen met je gedram? 

Mimi van der Meer

2020-02-06 15:15:40

@bas keijzer

Oké, goed dat je hier dan even vermeldt waar de telefoonnummers te vinden zijn van de raadsleden. En ik hoop dat de mensen die dit lezen in grote getale gehoor zullen geven aan die oproep van de raadsleden.

Maar eerlijkgezegd, dat verwacht ik niet. De drempel om dat te gaan doen ligt tamelijk hoog. En dat weet u ook wel, evenals de raadsleden dat weten. Ik denk ook dat ze er niet bepaald blij van zouden worden als er inderdaad vijftig mensen besluiten om vanavond rond etenstijd eens te gaan bellen met elk van die raadsleden. Daar ben je wel een paar uurtjes zoet mee. De hele komende week, elke avond, als je ze allemaal even wilt spreken. Deze oproep is dus in mijn ogen een wassen neus.

Dit platform biedt een realistischere manier om écht in contact te treden met mensen. Maar ik begrijp dat u hierbij enige reserves kúnt hebben, soms verzandt het gesprek in halve scheldpartijen, dat is natuurlijk niet de bedoeling en heel vervelend. 

Maar nogmaals mijn vraag: doet u mee aan een publiek debat, als dat wordt georganiseerd.

@gert van de voet

Over de stellingen mag wat mij betreft iedereen suggesties doen. En bij de regie en uitvoering zou ik graag onafhankelijke partijen betrekken. Maar eerst moet de uitnodiging worden aangenomen. 

Jo

2020-02-06 15:52:46

@Gert van de Voet, we hebben Uden dus aan Bas te danken...

Bedankt Bas

Paul

2020-02-06 19:28:20

Geweldig dit! In 1 woord de meest de meest kansloze manier om een meest kansloos idee er door te krijgen. Ik, zeelander, zie ook net zo graag als de actiegroep jullie naar Oss vertrekken. Maar een democratisch en volledig legitiem besluit van heel lang geleden gemaakt. Bovendien zou ik het niet toestaan dat dit gedoe en een eventuele splitsing van Landerd bakken geld laat verdwijnen uit de huidige middelen ten nadele van alle kernen. 

Een bericht ten goede van de balans in de berichtgeving.

Ben toch zeker Sinterklaas niet

2020-02-06 20:13:40

Wanneer het in ene over geld moet gaan wil ik u eraan herinneren dat er een tijdje geleden een dag in Uden is georganiseerd voor een handjevol bezoekers... Kosten €350.000... 

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 21:05:42

Anton, Jo, Mimi, hoe kunnen jullie mogelijk bij 73% Schaijkenaren uitkomen? De opkomst was niet eens zo hoog, 61% maar, wat een totaal van 44% zou maken zelfs als dit doorgetrokken kon worden. Dan nog bestaat er stemgeheim en het recht te stemmen bij welk stembureau men ook kiest, waardoor geen geldige conclusie gemaakt kan of mag worden over hoe een bepaalde kern heeft gestemd los van de andere kernen. Tenslotte mag nooit aangenomen worden dat iedereen die op een partij stemt ook volledig eens is met iedere standpunt dat die partij kenbaar heeft gemaakt in hun campagne. Dit is wellicht geen leugen maar zeker een verdraaiing van de waarheid!

De coallitie in de Raad roept u op eindelijk eens de waarheid te spreken en u kunt het niet laten om alleen maar verder te liegen. Ben nou eindelijk eens eerlijk. Aan al uw democratische rechten wordt voldaan en overtroffen. Uw eigen petitie bewijst dat slechts een minderheid tegen is. U weet zelf maar al te goed dat u absoluut iedere Schaijkenaar bereikt heeft dus het kan absoluut niet zo zijn dat bijna de helft van Schaijkenaren tegen de herindeling uw petitite niet ondertekend hebben. Het predikaat drammer is ruimschoots terecht.

Ben nou eens eerlijk, net zoals u de coallitie van beschuldigt, heeft u een doel dat u nastreeft en het doet u er niet toe hoe want het doel heiligt de middelen. De waarheid maakt u niet uit, u heeft uw waarheid en dat is het annexationisme, en alles dat dat tegenspreekt zult u tegenspreken, ongeacht de waarheid.

Tenslotte, Mimi, als je een open brief stuurt, zorg dan dat het een kopie van een echte brief is. Je kunt geen respons verwachten als je niemand iets stuurt.

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 21:22:44

Bas, was jij niet juist een drijvende kracht achter het hele idee van Landerd splitsen in de campagne voor het referendum van 2015? En nu zou jij ons naar Uden hebben gebracht? Je hoeft maar voor de waarheid op te komen en annexationisten bestempelen je al als hun grote kwaad. Waar zijn de annexationisten die niet bang zijn zich voor de waarheid uit te spreken? Of zijn zij allemaal al monddood gemaakt door de harde kern binnen het annexationisme?

trudy

2020-02-07 13:28:51

Ik kom niet uit Landerd, maar het stoort me wel heel erg dat in bovenstaand stuk over "de Gemeente Maashorst" wordt gesproken!

anton coolen

2020-02-07 15:58:45

Beste Quintin,

Toen Bas lid was van VHL was hij voor het eventueel opsplitsen van Landerd.

Hij heeft samen met een groep een nieuwe partij opgericht. U wel bekend, Maashorst Vooruit.

Voor hem moverende reden heeft hij toen dit standpunt helemaal omgedraaid en gekozen voor totale aansluiting van Landerd naar Uden.

Door het feit dat het niet over het artikel gaat wilde ik je even een toelichting geven naar aanleiding van je bericht.

Prettig weekend.

Dadelijk vrijwilligersbijeenkomst STIMIRO bij de Chinees. Dat geeft wel veel meer voldoening Quintin (Dit uiteraard terzijde.)

Quintin van Zuijlen

2020-02-07 17:54:11

Meneer Coolen, dank voor uw verduidelijking. Dat u niet zeer tollerant bent jegens personen die hun mening tegen de uwe keren is al vele malen gebleken dus ik zal het met een korrel zout nemen. Dat u onkritisch bent jegens al wat uw mening ondersteunt is ook al enige tijd bij mij duidelijk, dus ik verwacht niet dat u zich voor de waarheid uitspreekt tegen mede-annexationisten.  Vanavond ben ik reeds bezet met vrijwilligerswerk voor ons Landerd.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties