Landerd

Stichting Maashorst in Uitvoering verbindt zich aan Rewilding Europe

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - Op woensdag 30 juni werd in De Maashorst een verbintenisverklaring getekend door Stichting Maashorst in Uitvoering, vertegenwoordigd door Maashorstmanager Bart van Dijk, met het Europees Rewilding Network (ERN), vertegenwoordigd door Raquel Filgueiras. Rewilding Europe wil van Europa een wilder gebied maken, met veel meer ruimte voor natuur, wildernis en natuurlijke processen. Daarmee staat het initiatief voor het terugbrengen van natuurlijke diversiteit en verkent het nieuwe manieren waarop mensen een eerlijk inkomen uit te de natuur kunnen verdienen.

Maashorstmanager Bart van Dijk (links) en Raquel Filgueiras, Hoofd Rewilding van Rewilding Europe.

Stichting Maashorst in Uitvoering voelt zich nauw verwant met de missie en doelstellingen van Rewilding Europe. "Zo vind je in het hart van de Maashorst een open gebied. Een heuse 'wildernis', want de natuur mag hier grotendeels haar gang gaan. Sinds 2016 lopen hier indrukwekkende grazers rond: wisenten, taurossen en Exmoor pony's. De wisent, ook wel Europese bizon genoemd, is het grootste landzoogdier in Europa. Zo'n 2.000 jaar geleden liep hij hier, en op andere plekken in Europa, ook al rond. Nabij het ecoduct Maashorst over de Nederlandse provinciale weg N324 tussen Heesch en Schaijk, is al ruim 25 jaar sprake van bosomvorming. Hierbij is het doel om van voormalige productiebossen weer natuurbossen te maken. Inmiddels zijn deze bossen de meest ontwikkelde natuurbossen die we in De Maashorst hebben. Met de aansluiting bij het Rewilding Europe Network is het mogelijk om actief kennis en ervaring uit te wisselen binnen het ERN en zal jaarlijks worden deelgenomen aan ten minste één evenement van het netwerk."

Wildlife bank
De wisenten op de Maashorst zijn juridisch eigendom van FREE Nature. De dieren zijn beschikbaar gesteld door de Wildlife bank van Rewilding Europe. "Feitelijk is dit een soort lening in natura. Uiteindelijk groeien de kuddes en het idee is dat overtallige dieren tot het aantal oorspronkelijk geïnvesteerde dieren weer terugvloeien naar de wildlife bank, zodat zij weer elders in Nederland of Europa een plek kunnen te krijgen. Op deze manier probeert de Wildlife bank het aantal dieren over Europa geleidelijk te vergroten terwijl de drempel voor nieuwe locaties laag wordt gehouden. Tussen FREE Nature en de Wildlife bank is een overeenkomst opgesteld in verband met het beschikbaar stellen van de dieren. 

Meer ruimte voor de natuur
Het Europese platteland verandert in rap tempo: jonge mensen trekken op grote schaal naar de stad op zoek naar een modern leven; traditionele landbouw is in vele gebieden niet meer lucratief, oudere generaties blijven achter op het platteland. Met als gevolg dat miljoenen hectare land niet meer wordt gebruikt. 4 op de 5 Europeanen woont in stedelijk gebied; de verwachting is dat tot 2030 nog maximaal 18 miljoen hectare landbouwgrond gaat vrijvallen. Dorpen lopen leeg, het land groeit dicht met bos. Duizenden planten en diersoorten die van open en halfopen landschap afhankelijk zijn, dreigen daarmee te verdwijnen. "Een tragische ontwikkeling", stelt de Stichting Maashorst in Uitvoering, "maar tegelijkertijd een historische kans om meer ruimte te maken voor echte wilde Europese natuur. Deze wildernisnatuur kan in dit soort gebieden een nieuwe toekomst bieden, zoals we dat kennen van grote natuurgebieden in Afrika en Noord-Amerika."


Over Rewilding Europe
Rewilding Europe is een ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor natuurlijke processen en wilde dieren, zodat de natuur weer op eigen benen kan staan. Rewilding Europe laat in 8 – op termijn 10 - grootschalige Europese gebieden zien hoe deze visie in praktijk kan worden gebracht. Hier is het niet de mens die het landschap vormt, maar de natuur zelf. Verdwenen maar cruciale diersoorten worden daar waar nodig teruggebracht, vooral grote grazers als wild paard, Europese bison, oerrund en herten. Zo ontstaan tien Europese top natuurgebieden van internationale allure, onze eigen Yellowstones en Serengetis. De wilde natuur en wilde dieren vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten in deze gebieden. Wij als Europeanen ontdekken weer hoe de Europese natuur er in een meer oorspronkelijke vorm uit zou kunnen zien, in de context van de moderne tijd.

Wildernistoerisme
Een van de belangrijkste bouwstenen van Rewilding Europe is het stimuleren van ondernemingen die geënt zijn op een duurzaam gebruik van dit nieuwe wildernislandschap; zogenaamde conservation enterprises. Dergelijke ondernemingen laten de economische waarde van wilde natuur concreet zien in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten. Wildernistoerisme en verkoop van lokale diensten en producten vormen belangrijke potentiële inkomstenbronnen. Kortom, een omschakeling van marginale, gesubsidieerde landbouw naar een meer duurzame en dienstverlenende wilderniseconomie.

|Doorsturen

Adri Ekstijn

2021-07-03 12:50:03

Gefeliciteerd Stichting Maashorst met jullie succes om knollen voor citroenen te verkopen.
Met medewerking van enkele omliggende gemeenten, drogredenen en het stelselmatig bagatelliseren van terechte belevingen van onbehagen en angsten, mogen jullie je nu nog explicieter profileren als ‘redder’ van de natuur.
Dit alles juist ten koste van de toenemende trek, recreatief hetzij bewoning, vanuít de grote steden in plaats via jullie visie náár de grote steden!
Er is nml. een explosieve groei met initiatieven door toename van woningbouw kleine kernen, peeldorpen e.d. gaande.

De inzet en uitbreiding van deze onvoorspelbare grote grazers gaat sowieso totaal voorbij aan de aanbeveling van een gedegen onderzoek om juist mensvriendelijke grote grazers in te zetten, zoals de locale, met uitsterven bedreigden grazers. Hiermee bedoel ik het Kleine Bonte Heiderund, het Brandrode rund en het Heideschaap .

Beste gemeenten.
Laat u niet langer misleiden, wees kritischer en durf verstandige beslissingen te overwegen én te nemen!
De gemeente Oss heeft het voortouw genomen; Nu jullie nog!

De Stichting Maashorst roep ik op om verdere uitwerking en ontplooiing een halt toe te roepen en over te gaan op de grote grazers die bij ons Nederland horen, want het verdienmodel komt écht niet in gevaar.
Het tweeledige effect is dat mens en dier weer volledig in dit prachtige stuk natuur kunnen leven en genieten.

Arie Arts

2021-07-03 13:13:59

Helemaal eens met dhr Ekstijn. Het is ongelooflijk dat tegen alle protesten in deze initiatieven t.a.v. uitbreiding kunnen blijven doorgaan. De ruimte voor de burger, van wandelaar tot kind tot sporter tot genieter, wordt alleen maar beperkt. Er wordt tevens voorbijgegaan aan gevaarlijke incidenten tussen dieren en bezoekers die later gebagatelliseerd worden, 'had je maar afstand moeten houden'. Nogmaals, aan de vrijheid en behoefte van de burger om te kunnen genieten van dit prachtige gebied wordt volledig voorbijgegaan, waarom? 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties