Landerd

Nader Bekeken door Sidney van den Bergh

'Serieus nemen van het andere geluid'

Door Sidney van den Bergh van CDA Oss

In een week waarin al zoveel is gezegd over de fusie Landerd-Uden heb ik mezelf de vraag gesteld of ik er nu wel of niet wat over zal schrijven. Je kunt stellen dat het niets toevoegt, dus laat maar. Anderzijds wordt het CDA een prominente rol toegedicht wat het rechtvaardigt om nog eens te herhalen welk standpunt het CDA Oss vanaf het begin heeft ingenomen.

Als CDA Oss hebben wij ons vanaf het begin uitgesproken vóór het onderzoeken van een scenario met Oss als mogelijke herindelingspartner, naast de andere scenario’s. En dan uiteraard wel serieus. Vanuit historisch en geografisch perspectief is dat niet meer dan logisch. En ook vanuit bestuurlijk toekomstperspectief, en daarmee voor de inwoners, is dat van belang.
Oss heeft steeds de hand uitgestoken maar is in onze beleving slechts pro-forma betrokken. En dan kun je twee dingen doen. Of legt het naast je neer, je haalt de schouders op en je besteedt er verder geen aandacht aan of je draagt jouw standpunt uit. Wij zijn een landelijke partij en nogal wat CDA-leden hebben zich gemeld maar we krijgen ook volop berichten van niet CDA-leden. Dat heeft ons gesterkt in de gedachte om ons standpunt steeds helder uit te dragen. “Onderzoek het scenario met Oss als mogelijke herindelingspartner”. Niet meer, maar ook zeker niet minder.

Bestuurlijk wordt vanuit Landerd en Uden voortdurend bepleit dat het proces van ‘onderop’ wordt opgebouwd om daarmee draagvlak te verkrijgen voor het genomen besluit. Toch, lijkt een groot deel van de inwoners van Schaijk zich daarin niet te herkennen en komt in protest. En laat ik voorop stellen dat er, ongeacht het besluit, altijd voor- en tegenstanders zullen blijven. Maar ook de gemeenteraden kunnen zich niet voor het geluid van het “Schaijks protest” afsluiten. Overigens is Reek losmaken van Schaijk vreemd. Er is niet serieus een scenario met Oss onderzocht. Daarmee is de overtuiging gevoed niet gehoord te zijn.

Als CDA Oss steunden we vorig jaar, net zoals de Osse gemeenteraad, de zienswijze van het Osse College met het pleidooi voor een scenario van Schaijk en Reek naar Oss. Dat zou ook verstandig zijn, gelet op de kracht van onze regio die behoefte heeft aan een beperkt aantal grote, logisch samenhangende gemeenten die berekend zijn op de uitdagingen die op het bord van de gemeentelijke overheid liggen. Voor Uden met Zeeland liggen dan andere opties meer voor de hand. Zo vinden wij de ontwikkeling in het Land van Cuijk wel een goede keus en die in Grave een zorgelijke. Uiteraard kennen ook onze CDA collega’s in Den Haag en het provinciehuis onze mening. Daarvoor zijn we immers een landelijke partij. Maar het mag helder zijn dat degenen die er voor aan de lat staan, zoals nu de Tweede Kamerleden, altijd hun eigen afweging maken, op basis van verschillende standpunten en bijbehorende argumenten.

Ik bewonder mensen die strijden voor hun idealen, want dat betekent dat ze er met heel hun hart bij betrokken zijn. Dat geldt ook voor het Schaijkse protest. Ik ben blij dat dit in de Tweede Kamer serieus wordt genomen. En ik hoop dat het tot een afgewogen besluit komt waarin ook onze overwegingen worden meegewogen.

Sidney van den Bergh
Gemeenteraadslid CDA Oss

|Doorsturen

Guus Weitzel

2021-02-18 10:44:46

Beste Sydney, in Reek hebben wij wel degelijk beide opties goed onderzocht. In aanloop naar het referendum in 2015 hebben wij op basis van ons dorpsontwikkelingsplan Uden en Oss gevraagd aan te geven wat zij voor de toekomst en leefbaarheid in Reek kunnen betekenen. Deze antwoorden zijn door ons gebundeld en huis aan huis in Reek verspreid, zodat inwoners hiermee hun keuze konden bepalen. Jouw opmerking dat een scenario met Oss niet serieus is onderzocht bestrijd ik. 

Harold van den Broek

2021-02-18 11:49:16

In reactie op het bericht van Sydney van den Bergh

Geachte heer van den Bergh,

Ik lees zojuist uw bericht in de Arena. Uw standpunt en keuzes zijn mij helder en deze kan ik respecteren, ook al verschillen wij hier zeker van mening. Ik spreek u dan ook aan op dit persbericht. Natuurlijk dichten wij het CDA een prominente rol toe, omdat zij het juist zijn die samen met GroenLinks een amendement hebben indienen, waarmee de dorpen Reek en Schaijk worden opgesplitst. Waar het omgaat is dat, net zoals u ook moet constateren, het losmaken van Schaijk een vreemde actie is van het CDA in Den Haag.

Daarom aan u de vraag: bent u voor of tegen het amendement? En als u hier voor of tegen bent, gaat u dit ook kenbaar maken aan de Colleges en raadsleden in Landerd, Uden en Oss, maar vooral aan de Tweede Kamerleden in Den Haag.


Met vriendelijke groet,
Harold van den Broek
RPP – Landerd

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties