Schaijk

Lokaal contactpersoon van Stichting Pater Vos uit Schaijk

Zilveren jubileum voor priester Sudhir Bara in India

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

SCHAIJK/INDIA - Sudhir Bara is voor Stichting Pater Vos de lokale contactpersoon in India voor de districten Raigarh en Jashpur. Op 18 mei 1996 is hij tot priester gewijd en binnenkort viert hij dus zijn zilveren jubileum. Dit gebeurt ingetogen en rekeninghoudend met de coronamaatregelen. In India is momenteel sprake van veel besmettingen. Van Stichting Pater Vos ontvangt hij een bijdrage voor een nieuwe auto.

Sudhir werd geboren op 4 april 1965 in de kleine plaats Ambatoli. Zijn vader was hoofdcatechist en helper van Pater Albert Limpens, een bijzonder actieve Belgische missionaris die zelfs een weg aanlegde van de parochie naar andere dorpen. Hij adviseerde om Sudhir priester te laten worden. Limpens werd een voorbeeld voor de jonge Sudhir.

Opleiding
Na de lagere school ging Sudhir naar de Apostolische School ter voorbereiding op zijn priesteropleiding. Dit was op een flinke afstand van waar hij woonde. Hij gebruikte de tijd die hij op en neer wandelde om het schoolwerk te leren. Soms ging hij hiervoor zelfs even in de berm naast de zandweg zitten, want thuis was er geen eigen slaapkamer met een bureau en een lamp om rustig te studeren. Het enige olielampje hing in de grote ruimte waar gekookt en gegeten werd. In 1985 startte Sudhir zijn priesteropleiding in Shillong. Met ijver en volharding werkte hij naar zijn wijding toe. Dat gebeurde op 18 mei 1996. Zijn ouders waren heel trots op hem. Een groot feest geven kon niet, want daar was eenvoudig geen geld voor.
Vol goede moed startte Sudhir zijn werk in Musgutri, waar hij de assistent werd van de plaatselijke pastoor. Vervolgens kwam hij in de grotere plaats Gholeng en werd parochiepriester en directeur van de school in Kharsia. Zijn school kreeg de aandacht van bewoners in die streek. Ook niet-katholieken kozen voor deze school, die van vijftig leerlingen naar duizend leerlingen groeide.

Missionaris
Op enig moment komt Sudhir in aanraking met wijlen pater Martien (Tiny) Vos. Deze missionaris zocht de arme bevolking in afgelegen gebieden op om hen steun te bieden. Hiervoor werkte hij graag samen met een lokale contactpersoon. Toen hij de jonge priester Sudhir Bara ontmoette vroeg hij hem: "Wij willen jullie helpen, wil jij de contactpersoon worden voor onze Schaijkse stichting?" Sudhir was verbaasd en antwoordde: "Ik kan best voor mijzelf zorgen, want ik ben nog jong. Ik heb geen hulp nodig." Een paar dagen later probeert Tiny het opnieuw. Nu antwoordt Sudhir anders: "Oké, maar ik weet niet wat dat inhoudt." Het is het begin van een langdurige samenwerking. Op verzoek van Sudhir heeft Stichting Pater Vos India vaak een beroep gedaan op de bewoners van Schaijk en omgeving voor alle soorten ondersteuning. 

Projecten
Sudhirs manier van werken kreeg ruime aandacht. Ook de bisschop van het nieuw gevormde bisdom Raigarh merkte dit op. Hij benoemde Sudhir tot Vicaris Generaal van het bisdom. Projecten die werden opgesteld als ontwikkelingswerk kreeg Sudhir ter begeleiding, waaronder scholenbouw, schoolmaterialen, bouw van een hostel/internaat of multifunctioneel gebouw, waterput, grote muur. Voor dergelijke projecten zocht hij steun in Nederland bij Stichting Pater Vos India, die op haar beurt voor grote projecten medefinanciering zocht bij grote organisaties, zoals NCDO, Cordaid, Edukans en Wilde Ganzen.
Sinds vorig jaar is Sudhir werkzaam in de grote plaats Dharamjaigarh. Er is al met hulp van de Schaijkse stichting een grote vervallen muur hergebouwd rondom het grondgebied van de parochie, waarop scholen, kerk, huisvesting van meerdere priesters en bijgebouwen staan. Met hart en ziel wil hij zich blijven inzetten voor de bevolking van deze achtergestelde streek in India.

Felicitaties
Sudhir Bara is vanwege zijn werk voor Stichting Pater Vos India geen onbekende naam in Schaijk en omgeving. Van de stichting heeft hij een bijdrage ontvangen om zijn niet meer zo veilige auto te vervangen door een nieuwe voertuig, waardoor hij zijn werk nog beter, veiliger en sneller kan doen. Felicitaties en steunbetuigingen voor Sudhir Bara kunnen ook bezorgd worden bij: Secretaris Stichting Pater Vos India, Smidse 145, 5374 AJ in Schaijk. Binnengekomen post wordt gebundeld naar India gestuurd. Donaties zijn ook van harte welkom. Dat kan op IBAN NL42 RABO 0146 3375 73 t.n.v. Stichting Pater Vos India met de vermelding Sudhir Bara.

 

 

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties