Schaijk

Themabijeenkomsten in Landerdse bibliotheken

Week van de Mediawijsheid: 'praat met je kind over social media'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - De Week van de Mediawijsheid is van 17 tot en met 24 november. Het thema is 'Generatie Media: samen mediawijs'. Ouders, jongeren en kinderen worden opgeroepen om thuis in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. Kinderen uit de bovenbouw worden samen met hun ouders ook uitgenodigd in de bibliotheek. Dinsdag 21 november in Zeeland en donderdag 23 november in Schaijk.

Voor de generatie die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om hier goed mee om te kunnen gaan, doen ze dan ook vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Slim en creatief
Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden - dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken, het beste kunt omzeilen. De hiervoor benodigde stappen, die zet je niet vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid willen de Landerdse jeugdpreventiewerkers Nettie Nabuurs en Tobias Jubbega in samenwerking met de bibliotheek en GGD hier verandering in brengen door ouders en jongeren met elkaar het gesprek aan te laten gaan. Op die manier kunnen ze van elkaar leren. Ze bieden samen met de netwerkpartners praktische handvatten om dit gesprek te voeren. Het doel is dat de generatie die nu opgroeit de stap kan gaan zetten van 'Generatie Media' naar 'Generatie Mediawijs'.

Ouder en kind
In Landerd vinden twee bijeenkomsten plaats, dinsdag 21 november in Zeeland en donderdag 23 november in Schaijk. Beide avonden zijn in de lokale bieb van 18.30 tot 20 uur. Uitgenodigd zijn ouders en hun kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Deelnemers worden meegenomen in de wereld van sociale media. Diverse onderwerpen wordt aangestipt: wat doet een kind online, wat zijn de gevaren, zijn er regels of afspraken nodig en hoe weerbaar is een kind?Vervolgens wordt de groep opgesplitst. Ouderen kijken naar hun rol en regels, de jongeren gaan op een andere manier aan de slag.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties