Schaijk

Bewoners Luijtenbroek willen aanleg glasvezel afdwingen via rechter

'We voelen ons gediscrimineerd als inwoners van Schaijk'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - 'Een gratis glasvezelaansluiting voor iedereen', zo luidt de slogan van E-Fiber, het bedrijf dat momenteel bezig is met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Landerd. Toch lijken bewoners van park Luijtenbroek in Schaijk de boot te missen. De 104 woningen op Luijtenbroek komen volgens E-Fiber namelijk niet in aanmerking voor glasvezel. “Als we er niet uitkomen stappen we naar de rechter.”

“Overal in Landerd glasvezel, ook in het buitengebied. Dat wordt er steeds geroepen door de gemeente en E-Fiber”, zegt Ton Peters, bewoner van park Luijtenbroek. “Maar in Luijtenbroek dus niet. Er komt hier slechts één aansluiting voor in totaal 104 woningen. Wij worden als tweederangsburgers behandeld.”

'Een apart geval'
“In eerste instantie hebben wij als gemeente geprobeerd om zelf glasvezel te realiseren. Dat is destijds niet gelukt”, geeft wethouder Ben Maathuis aan. “Toen E-Fiber ons vervolgens aanbood om overal in Landerd glasvezel aan te leggen, inclusief het buitengebied, hebben wij toegehapt. Het is nu aan E-Fiber om dat verder uit te rollen, daarmee zijn ze goed bezig momenteel.”
“Een apart geval”, noemt Maathuis park Luijtenbroek. “Formeel hoeft op recreatieparken alleen de hoofdvestiging te worden aangesloten, in dit geval de beheerderswoning.

'Meten met twee maten'
De bewoners van Luijtenbroek zijn het hier niet mee eens. Ton Peters: “Wij zijn geen camping, het zijn hier echt allemaal eigenaren van huisjes.” Peters beroept zich op de samenwerkingsovereenkomst die tussen de gemeente en E-Fiber is afgesloten. “Daarin staat 'per kadastraal perceel maximaal één aansluiting'. Elk van de 104 percelen op Luijtenbroek staat kadastraal geregistreerd, dus waarom krijgt dan niet iedere woning een glasvezelaansluiting?”

Ton Peters voerde onlangs samen met Han Kersten, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van park Luijtenbroek, een gesprek met wethouder Maathuis en een gemeenteambtenaar over de ontstane situatie. “Zei zeiden toen: 'wij hanteren het begrip woonbestemming en die zit er niet op bij Luijtenbroek'. Maar hoe kan het dan dat 40 woningen op ons park een gedoogvergunning hebben van de gemeente om hier te mogen wonen? Dat strookt niet met elkaar.”

'Ook geen post huis aan huis'
“Deze gedoogbeschikkingen zijn niet overdraagbaar, ze zijn gekoppeld aan een persoon”, werpt wethouder Maathuis tegen. “Het betreft hier een uitsterfconstructie. Wanneer een bewoner weggaat of komt te overlijden, vervalt de gedoogbeschikking. Het zijn ook zeker geen normale woningen op Luijtenbroek. Er staat een slagboom bij de ingang van het park en ook de post bijvoorbeeld wordt er niet huis aan huis bezorgd.”

“Onzin”, meent Peters. “Luijtenbroek is ooit door de gemeente Landerd zelf aangelegd en volledig ontsloten. We hebben hier gas, water en licht en iedere woning heeft destijds een coax-aansluiting van Essent gekregen. En dan zouden wij nu plotseling niet meer meetellen als Luijtenbroek. We voelen ons gediscrimineerd als inwoners van Schaijk.”

Inventarisatie
“Het is veel te vroeg om met grote woorden als discriminatie te komen”, vindt Maathuis. “E-Fiber heeft de bewoners van Luijtenbroek een in mijn ogen goed voorstel gedaan. Wanneer vijftig procent van de bewoners deelneemt, wordt er ook daar glasvezel aangelegd. En E-Fiber kijkt daarbij niet op een procentje meer of minder. Ze hebben mij laten weten dat veertig procent ook goed is. Ik heb Han Kersten, de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, dan ook geadviseerd een inventarisatie te houden onder de Luijtenbroek-bewoners om erachter te komen hoeveel animo er is voor glasvezel. Ik denk dat ze die veertig procent dan met gemak halen. Zeker als ik hoor dat de aansluitpercentages in Schaijk op dit moment ruim boven de zestig procent liggen. In de Zwingelhof bijvoorbeeld is de animo zelfs honderd procent.”

'Geen soldaatje van E-Fiber'
VvE-voorzitter Han Kersten voelt niets voor een inventarisatie onder Luijtenbroek-bewoners. “Dat is niet onze rol. Wij zijn geen soldaatjes van E-Fiber om klantjes te winnen. Dat gebeurt in de rest van Landerd ook niet. E-Fiber discrimineert ons. Ik hoop dat we er nog in overleg uit kunnen komen en anders stappen we naar de rechter. We hebben al een jurist ingeschakeld.”

|Doorsturen

Jan Vezel

2016-05-19 23:34:06

Wat een arrogantie. Glasvezel is geen nutsvoorziening dus geen recht. Wil je glasvezel op een voor investeerders onrendabele plaats dan zul je het zelf moeten regelen en zelfs ook nog zelf betalen. Wil je zelf niets doen dan komt er niets. Hoe kun je weten dat het voor investeerders rendabel is? Simpel: dan was het al aangelegd. Glasvezel sinterklaas bestaat niet.

Degen

2016-05-22 18:17:23

De heer Maathuis is door de VHL geplaatst als wethouder, een quasi organisatie die ons niets anders heeft gebracht dan veel geschreeuw en weinig resultaten en erger nog, de burgers van Landerd veel geld heeft gekost. De aanleg van E-Fiber wordt in opdracht van de gemeente verwerkt, daarvoor blijft de opdrachtgever de gemeente Landerd verantwoordelijk. Dat weet zelfs een heer Maathuis. E-Fiber legt overal aan ook al zijn het geen woonhuizen, zoals in alle winkels, verenigingen, huisartsen, productiebedrijven, brandweer, gemeentehuis, wijkverpleging en vele, vele andere adressen, allenmaal geen woonhuizen.

En het mooiste is dat woonhuizen niet verplicht zijn om E-Fiber af te nemen. Dat geldt ook voor alle nutsvoorzieningen, er is geen enkele plicht tot afname. Vanzelfsprekend zijn burgers in ons land niet meteen te porren voor iets nieuws, zo was het met de televisie aansluitingen de centrale verwarming coaxkabel enz. enz. E-Fiber moet er niet vreemd van opkijken als er maar weinig mensen in verband met de kosten zich ook werkelijk laten aansluiten. Maar in Luijtenbroek wenst de wethouder al vooraf zekerheid van de eigenaren te hebben. Kijk dit heet nu pure discriminatie. Laat dit nu eens tot u doordringen geachte heer Maathuis.

anton coolen

2016-05-22 20:34:31

Geachte heer Degen,

Weer terug van weggeweest. Het past U beter om te reageren op sprookjesbos Maashorstgemeente. Zie ook Arena.

Lees Uw ingezonden stukken terug . Blijkbaar vervelend dat VHL helemaal gelijk heeft gekregen. Nu weer een nieuw item om eigenbelang. Is duidelijk en uiteraard direct op de man spelen.

U bent verbitterd. Waarom?! Geniet op Uw leeftijd van de geneugten van het leven.

Uw reactie is mij nu al bekend. De politiek zal nu moeten kiezen voor optie twee in het referendum, of niet? Marnix heeft al een voorschot genomen voor het zekerstellen van zijn job? Het spel gaat weer beginnen. VHL is erop voorbereid daar de uitslag vooraf bekend was van het sprookjesbos.

PL en RPP zullen ook wel weer met een verhaal komen.

P.S. U hebt voor weing geld een vakantiewoning gekocht. U wilt geldelijk gewin en gebruikt daar verkeerde motieven voor. Zeg gewoon: ik wil legalisatie en ik verdien minimaal 50.000 euro. Groeten aan Benno.

Blijf gezond. 

Degen

2016-05-23 01:05:25

Als de wethouder in een artikel van dhr. Boutkan uitspraken doet, lijkt het mij vanzelfsprekend dat als ik wil reageren ik laat weten op wie en wat en daar hoort een naam bij. Anton Coolen noemt dit “direct op de man spelen” en dit past bij het negativisme naar anderen toe wat zo kenmerken voor hem is. De waarde van onroerend goed fluctueert de laatste jaren nogal. Om bij stijging gewin te maken zal je het huis toch moeten verkopen. Dus wanneer vertrekt u uit Landerd.

U sleept er van alles bij om te compliceren terwijl het heel simpel is, het gaat om gelijke behandeling voor iedereen die in Landerd woont, verblijft, werkt. Verder schrijft u: “Lees Uw ingezonden stukken terug”. Heeft u een plakboek, hoe tragisch en aandoenlijk, daarom zal ik als het onderwerp daarvoor geschikt is wat vaker reageren.

Groeten uit een werelddorp en Zàijiàn!

Nico Degen.

anton coolen

2016-05-23 08:52:06

Waar blijft U met Uw praatjes Sprookjesbos? Getuigd het niet van respect om aan te geven dat VHL het goed heeft gezien.

Voor de duidelijkheid, mijn huis is geen handelsobject doch een genotsmiddel om heerlijk te wonen in Schaijk, reeds meer dan 40 jaar. Mijn vakantiewoning heb ik dus niet in Schaijk maar elders. U hebt een vakantiewoning en kunt zelf invullen of U zich houdt aan de spelregels die daarvoor gelden. Nogmaals, ik gun het U doch ga andere(n) niet verwijten dat zij U niet de status geven die U simpel niet toekomt.U hebt een vakantiewoning gekocht. Voor een RVR-kavel betaalt een ieder al 140.000 euro die ten goed komen aan de gemeenschap. U wilt dit gewoon voor niets en als dat niet lukt is de Wethouder... en zijn voorgangers... en ieder ander die een andere mening heeft...

Blijf gezond.

Degen

2016-05-23 15:46:14

Het gaat hier om het aanleg van E-Fiber en niets anders. Ga voor de gedachten die bij u opkomen een afspraak maken met iemand die daar in gespecialiseerd is, en ga daar eens op de sofa liggen.

Groeten uit een werelddorp en Zàijiàn!

Nico Degen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties